RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Comisia invită instituțiile europene să facă economii

Pentru al doilea an consecutiv, Comisia Europeană îndeamnă toate instituțiile UE să dea dovadă de moderație în elaborarea estimărilor pentru bugetul lor administrativ în 2013.

Janusz Lewandowski, comisarul responsabil pentru programarea financiară și bugetul UE, a trimis o scrisoare către șefii tuturor instituțiilor UE, în care precizează că numeroase state membre efectuează reduceri ale cheltuielilor lor administrative în contextul actualei crize economice și financiare. „Prin urmare, adaugă comisarul Lewandowski, este extrem de important să demonstrăm în continuare că instituțiile UE acționează în mod responsabil în climatul actual de austeritate ”.

Comisia dorește să servească drept exemplu: în 2013, aceasta intenționează să reducă numărul de posturi în schema sa de personal cu 1 %, ca un prim pas către o reducere de 5 % a personalului în următorii cinci ani. Acest lucru este în conformitate cu propunerea sa pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, care prevede reduceri în cadrul tuturor instituțiilor UE.

În 2012, Comisia și-a înghețat în mod voluntar propriile cheltuieli administrative, adică o creștere nominală de 0,0 % în comparație cu bugetul 2011. Aceasta s-a realizat prin reducerea semnificativă a cheltuielilor legate de clădiri, tehnologia informației și comunicațiilor, studii, publicații, misiuni, conferințe și reuniuni.

Context:
■În primele luni ale fiecărui an, Comisia Europeană întocmește proiectul de buget al UE pe baza estimărilor cheltuielilor transmise de toate instituțiile UE.
■Articolul 314 din Tratatul de la Lisabona prevede următoarele: „Comisia grupează aceste situații estimative într-un proiect de buget ce poate conține previziuni divergente”.
■În luna februarie (2011), comisarul Lewandowski a trimis o scrisoare similară către șefii tuturor instituțiilor UE, îndemnându-i să reducă cheltuielile în domenii cum ar fi IT, publicații, cheltuieli de călătorie …
■Cheltuielile administrative (costuri de funcționare a instituțiilor UE) reprezintă aproximativ 5,8 % din bugetul total al UE.
■În 2012, Comisia Europeană și-a înghețat cheltuielile administrative în contextul crizei economice și financiare actuale.
■Din procentul de 5,8 % reprezentat de cheltuielile administrative, partea care îi revine Comisiei este de aproximativ 40 % față de alte instituții UE. Prin urmare, evoluția globală a cheltuielilor administrative depinde și de cerințele bugetare ale altor instituții ale UE.

Persoane de contact: Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32) , Monika Sikorska (+32 2 295 23 92)

Pagini Utile
■Anexă (în limba engleză): http://ec.europa.eu/romania/documents/news/24012012_anexa.pdf