RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Comisia propune o reforma cuprinzatoare a normelor in materie de protectie a datelor personale

Comisia propune o reformă cuprinzătoare a normelor în materie de protecție a datelor în vederea unui control sporit al utilizatorilor asupra datelor personale și al reducerii costurilor pentru întreprinderi.

Comisia Europeană a propus astăzi, 25 ianuarie 2012, o reformă cuprinzătoare a normelor din 1995 ale UE în materie de protecție a datelor în vederea consolidării dreptului la confidențialitate pe internet și a dezvoltării economiei digitale a Europei. Progresul tehnologic și globalizarea au modificat profund modul în care datele noastre sunt colectate, accesate și utilizate. În plus, cele 27 de state membre ale UE au pus în aplicare în mod diferit normele din 1995, ceea ce a condus la divergențe în ceea ce privește asigurarea aplicării acestora. O legislație unică va elimina fragmentarea actuală și sarcinile administrative costisitoare, conducând la realizarea de economii de către întreprinderi de aproximativ 2,3 miliarde EUR pe an. Inițiativa va contribui la consolidarea încrederii consumatorilor în serviciile online, oferind astfel un impuls atât de necesar creșterii economice, ocupării forței de muncă și inovației în Europa.

„Cu 17 ani în urmă, mai puțin de 1% dintre europeni utilizau internetul. Astăzi,
cantități însemnate de date cu caracter personal sunt transferate și schimbate pe
toate continentele și pe întreg globul în fracțiuni de secundă”, a declarat Viviane
Reding, comisarul UE pentru justiție și vicepreședinte al Comisiei. „Protecția datelor
cu caracter personal este un drept fundamental al tuturor europenilor, însă cetățenii
au sentimentul că nu dețin întotdeauna controlul complet asupra datelor cu caracter
personal. Propunerile mele vor contribui la consolidarea încrederii în serviciile
online, deoarece oamenii vor fi mai bine informați cu privire la drepturile lor și vor
deține un control sporit asupra informațiilor care îi privesc . Reforma va realiza
acest lucru în paralel cu facilitarea activității și reducerea costurilor pentru
întreprinderi. Un cadru legal solid, clar și unitar la nivelul UE va contribui la
valorificarea potențialului pieței digitale unice și la stimularea creșterii economice, a
inovării și a creării de locuri de muncă.”.

Propunerile Comisiei actualizează și modernizează principiile consacrate în
Directiva privind protecția datelor din 1995 în vederea garantării în viitor a dreptului
persoanelor la confidențialitate. Acestea includ o comunicare privind politicile în
domeniu care prezintă obiectivele Comisiei și două propuneri legislative: un
regulament de stabilire a unui cadru general al UE pentru protecția datelor și o
directivă privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul
prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor și în scopul
activităților judiciare conexe.
Principalele modificări din cadrul acestei reforme includ:
- un set unic de norme în materie de protecție a datelor, valabil pe întreg
teritoriul UE. Vor fi eliminate cerințele administrative inutile, cum ar fi
cerințele de notificare pentru societăți. Acest lucru va duce la realizarea unor
economii de aproximativ 2,3 miliarde EUR pe an de către întreprinderi;
- în locul obligației actuale a tuturor societăților de a notifica orice activitate
legată de protecția datelor către autoritatea responsabilă în acest domeniu – o
cerință care a condus la formalități administrative inutile și al cărei cost pentru
întreprinderi se ridică la 130 de milioane EUR pe an, regulamentul prevede o
responsabilitate sporită pentru cei care prelucrează date cu caracter
personal;
- de exemplu, întreprinderile și organizațiile trebuie să informeze autoritatea
națională de supraveghere cât mai curând posibil cu privire la orice încălcare
gravă a securității datelor (dacă este posibil, în termen de 24 de ore);
- organizațiile vor trebui să se adreseze unei autorități naționale unice privind
protecția datelor în țara din UE unde își au sediul principal. De asemenea,
persoanele se pot adresa autorității privind protecția datelor din țara lor,
chiar și în cazul în care datele acestora sunt prelucrate de către o societate cu
sediul în afara UE. În cazul în care se solicită consimțământul pentru ca
datele să fie prelucrate, se clarifică faptul că acesta trebuie acordat în mod
explicit, și nu să fie presupus acest lucru;
- persoanele vor avea mai ușor acces la propriile date și vor putea să
transfere datele cu caracter personal de la un furnizor de servicii la altul cu
mai mare ușurință (dreptul la portabilitatea datelor). Aceasta va duce la
îmbunătățirea concurenței între servicii;
- „dreptul de a fi uitat” va ajuta oamenii să gestioneze mai bine riscurile privind
protecția datelor online: aceștia vor putea să șteargă datele care îi privesc, în
cazul în care nu există motive întemeiate pentru păstrarea lor;

- normele UE trebuie să se aplice în cazul în care datele cu caracter personal
sunt tratate în străinătate de către societăți care își desfășoară activitatea pe
piața UE și care oferă serviciile lor cetățenilor UE;
- autoritățile naționale independente privind protecția datelor vor fi
consolidate, astfel încât să asigure o mai bună respectare a normelor UE în
țara lor. Ele vor avea competența să amendeze societățile care încalcă
normele UE în materie de protecție a datelor. Această încălcare poate duce la
amenzi de până la 1 milion EUR sau de până la 2% din cifra de afaceri anuală
globală realizată de o societate;
- o nouă directivă va aplica principiile și normele generale în materie de
protecție a datelor în ceea ce privește cooperarea polițienească și judiciară
în materie penală. Normele se vor aplica atât în cazul transferurilor interne, cât
și transfrontaliere de date.
Propunerile Comisiei vor fi transmise Parlamentului European și statelor membre
ale UE (reunite în cadrul Consiliului de Miniștri) în vederea dezbaterii. Propunerile
vor intra în vigoare la doi ani după adoptare.

Context:
Datele cu caracter personal includ orice informație privind o persoană, indiferent
dacă se referă la viața privată, profesională sau publică. Aceste date pot avea
diverse forme, precum un nume, o fotografie, o adresă de e-mail, datele bancare,
contribuțiile făcute pe site-urile de socializare în rețea, informațiile dumneavoastră
medicale sau adresa IP a calculatorului pe care îl utilizați. Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene prevede că orice persoană are dreptul la
protecția datelor cu caracter personal în toate aspectele vieții: la domiciliu, la locul
de muncă, atunci când face cumpărături, când beneficiază de un tratament
medical, la o secție de poliție sau pe internet.

În era digitală, colectarea și stocarea informațiilor personale sunt esențiale. Datele
sunt utilizate de toate tipurile de societăți – de la firmele de asigurare și bănci, la
site-uri de comunicare sociale și motoare de căutare. Într-o lume globalizată,
transferul de date către țări terțe a devenit un factor important în viața de zi cu zi.
Nu există granițe online, iar „cloud computing-ul” poate însemna faptul că datele
sunt transmise de la Berlin pentru a fi prelucrate la Boston și stocate la Bangalore.
La 4 noiembrie 2010, Comisia a prezentat o strategie menită să consolideze
normele UE în materie de protecție a datelor (IP/10/1462 și MEMO/10/542).
Obiectivele strategiei erau protejarea datelor persoanelor în toate domeniile de
politică, inclusiv asigurarea respectării legii, reducând în același timp birocrația
pentru întreprinderi și garantând libera circulație a datelor în UE. Comisia a invitat
părțile interesate să prezinte observații cu privire la ideile sale și a organizat, de
asemenea, o consultare publică separată în scopul revizuirii Directivei UE privind
protecția datelor (95/46/CE)
din 1995.
Normele UE în materie de protecție a datelor vizează protejarea drepturilor și
libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la protecția
datelor cu caracter personal, precum și libera circulație a datelor. Această directivă
generală privind protecția datelor a fost completată prin alte instrumente juridice,
cum ar fi Directiva privind protecția vieții private în comunicațiile electronice pentru
sectorul comunicațiilor. Există, de asemenea, norme specifice în ceea ce privește
protecția datelor cu caracter personal în cadrul cooperării polițienești și judiciare în
materie penală (Decizia-cadru 2008/977/JAI).

Dreptul la protecția datelor cu caracter personal este recunoscut în mod explicit la
articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a UE și în Tratatul de la Lisabona.
Tratatul prevede un temei juridic pentru normele în materie de protecție a datelor
pentru toate activitățile care intră în domeniul de aplicare al legislației UE, în
conformitate cu articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

 

Pentru informații suplimentare:
MEMO/12/41
Dosar de presă: reforma în materie de protecție a datelor:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm  
Pagina principală a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene
și comisarul UE pentru justiție:
http://ec.europa.eu/reding  
Comisia Europeană – protecția datelor:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_ro.htm  
Sala de presă a Direcției Generale Justiție:
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Persoane de contact:
Matthew Newman (+32 2 296 24 06)
Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)