RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Bunăstarea animalelor: Comisia solicită unui număr de 13 state membre să pună în aplicare interdicția privind cuștile pentru găini ouătoare

Astăzi, prin intermediul unei scrisori de punere în întârziere prin care solicită informaţii, Comisia Europeană invită Belgia, Bulgaria, Grecia, Spania, Franța, Italia, Cipru, Letonia, Ungaria, Țările de Jos, Polonia, Portugalia și România să ia măsuri pentru a remedia deficiențele în punerea în aplicare a legislației UE privind bunăstarea animalelor și, în special, să pună în aplicare interdicția privind cuștile „neîmbunătățite” pentru găini ouătoare care se aplică de la 1 ianuarie 2012, astfel cum se prevede în Directiva 1999/74/CE.

Decizia politică de a interzice cuștile „neîmbunătățite” a fost luată în 1999. Statele membre au avut la dispoziție doisprezece ani pentru a asigura o trecere fără dificultăți la noul sistem și pentru a pune în aplicare directiva. Cu toate acestea, până în prezent, în ciuda apelurilor repetate lansate de către Comisie, statele membre menționate mai sus nu s-au conformat în mod corespunzător legislației UE.

Directiva 1999/74/CE prevede că, de la 1 ianuarie 2012, toate găinile ouătoare trebuie să fie ținute în cuști „îmbunătățite”, cu spații suplimentare pentru cuibare, locuri de scormonit și stinghii, sau în sisteme alternative. Conform directivei, cuștile pot fi utilizate numai dacă fiecare găină dispune de o cușcă de cel puțin 750 cm², de cuibar, așternuturi de paie, stinghii și dispozitive de scurtare a ghearelor, care să permită găinilor să-și satisfacă nevoile biologice şi comportamentale.

Respectarea deplină a cerințelor directivei de către statele membre este esențială. Este clar că nerespectarea de către statele membre a obligațiilor legale nu numai că afectează bunăstarea animalelor, dar poate duce, de asemenea, la distorsiuni ale pieței şi la concurenţă neloială. Statele membre care permit încă utilizarea cuștilor „neîmbunătățite” creează un dezavantaj pentru fermele care au investit pentru a se conforma noilor măsuri.

Prin urmare, ca urmare a măsurilor luate astăzi de Comisie, statele membre în cauză au la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere, în cadrul procedurii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. În cazul în care acestea nu reacționează în mod satisfăcător, Comisia va trimite un „aviz motivat”, solicitând statelor membre în cauză să ia măsurile necesare pentru a se conforma directivei în termen de două luni.

Pentru mai multe informații privind Bunăstarea animalelor în cadrul exploatațiilor – găinile ouătoare, vă rugăm să consultați:
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm
MEMO/11/1216
Pentru mai multe informații privind procedura UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor:
MEMO/12/42

Persoane de contact :
Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)
Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)