RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Cresterea bazata pe comert - element central al unei agende de dezvoltare moderne

Comisia Europeană prezintă astăzi o serie de propuneri pentru a face instrumentele de comerț și dezvoltare să lucreze împreună pentru a asigura o reducere reală a sărăciei în întreaga lume. Propunerile au drept obiectiv consolidarea capacități comerciale a țărilor în curs de dezvoltare prin introducerea comerțului în strategia lor de dezvoltare. Și, pentru a se asigura de atingerea obiectivului, UE analizează în prezent modalități mai bune de diferențiere între țările în curs de dezvoltare pentru a se asigura că cele mai sărace țări ale lumii primesc de la noi cel mai mare ajutor. Rolul comerțului este evidențiat în propunere drept unul dintre motoarele esențiale pentru sprijinirea dezvoltării, stimularea creșterii economice și scoaterea oamenilor din sărăcie. În plus, în prezent, UE solicită tuturor economiilor dezvoltate să ofere același nivel semnificativ de acces la piață pentru țările în curs de dezvoltare.

În timp ce UE oferă deja mai multă asistență pentru dezvoltare legată de comerț decât întreaga lume laolaltă, comunicarea „Comerț, creștere economică și dezvoltare” evaluează principalele etape următoare. De exemplu: grupul tradițional al „țărilor în curs de dezvoltare” nu mai este de actualitate în contextul progresului economiilor emergente. Sunt necesare politici mai personalizate de comerț și dezvoltare care merg mai departe de reducerea taxelor vamale la frontiere (reduceri tarifare) și abordează problema majoră a „îmbunătățirii mediului de afaceri”.

În acest scop, propunerea subliniază că și conducerile țărilor în curs de dezvoltare trebuie să își asume responsabilități. Țările în curs de dezvoltare trebuie să realizeze reforme interne pentru a garanta că populația săracă beneficiază într-adevăr de pe urma creșterii legate de comerț.

Comisarul european pentru comerț, Karel De Gucht, a declarat: „Apariția economiilor emergente precum India, China și Brazilia arată că dezvoltarea pe bază de comerț este posibilă și că piețele deschise pot juca un rol major în generarea creșterii economice. Cu toate acestea, cei rămași în urmă au nevoie de ajutor. Tarifele la nivel mondial nu au fost niciodată atât de scăzute și UE oferă deja acces foarte favorabil pe piață țărilor sărace. Diferența vine din aspecte netarifare - precum standarde, servicii, drepturi de proprietate intelectuală, achiziții publice, infrastructură și instalații de ambalare. Niciunele dintre acestea nu pot funcționa fără guvernanță politică.”

Comisarul european pentru dezvoltare, Andris Piebalgs, a declarat: „Integrarea țărilor în curs de dezvoltare în comerțul mondial este un instrument puternic pentru creștere economică și luptă împotriva sărăciei. Aceasta a contribuit la scoaterea a milioane de oameni din sărăcie în ultimul deceniu și va rămâne esențială pentru eforturile noastre de dezvoltare.” El a adăugat: „Acum trebuie să ne asigurăm că ajutorul nostru pentru comerț vizează și mai bine pe cei care au cel mai mult nevoie de sprijinul nostru - concentrându-ne asupra partenerilor noștri cel mai puțin dezvoltați, ajutându-i să își consolideze capacitățile și să își adapteze economiile pentru a se putea alătura economiei mondiale și regionale.”

Comisia propune o serie de modalități de îmbunătățire a eficacității comerțului și dezvoltării UE, inclusiv:
•reformarea regimurilor comerciale preferențiale oferite de UE în sensul unei mai mari concentrări asupra țărilor celor mai sărace,
•intensificarea negocierilor privind acordurile de liber schimb cu partenerii noștri țări în curs de dezvoltare. Acestea trebuie să privească dincolo de tarife pentru a aborda bariere reale în calea comerțului,
•creșterea gradului de utilizare a instrumentelor UE pentru promovarea investițiilor străine directe, incluzând în acordurile de liber schimb dispoziții relevante pentru îmbunătățirea certitudinii juridice și combinând granturile UE cu împrumuturi sau capital de risc pentru a sprijini viabilitatea financiară a investițiilor strategice,
•facilitarea intrării în UE a exportatorilor din țările în curs de dezvoltare, în special a micilor operatori,
•sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare pentru îmbunătățirea mediului de afaceri intern, respectarea standardelor internaționale de calitate, muncă și mediu și o mai bună valorificare a oportunităților comerciale oferite de piețe deschise și integrate,
•utilizarea măsurilor comerciale pentru a atenua efectele dezastrelor naturale și pentru a combate catalizatorii de conflict, inclusiv în activitățile miniere.

Comisia invită, de asemenea, economiile emergente să își asume o responsabilitate mai mare pentru deschiderea piețelor lor țărilor cel mai puțin dezvoltate prin regimuri preferențiale, dar și pe o bază nediscriminatorie față de restul membrilor OMC, dintre care patru cincimi sunt țări în curs de dezvoltare. În același timp, UE oferă economiilor emergente un parteneriat mai matur care include cooperarea în materie de reglementare și angajamentul privind problemele mondiale esențiale pentru dezvoltare, precum securitatea alimentară, utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, creșterea economică ecologică și schimbările climatice.

Context:
UE deschide calea către asigurarea de sprijin comercial pentru țările în curs de dezvoltare:

•UE importă mai multe bunuri din țările în curs de dezvoltare decât orice altă piață. Tot UE este cea mai mare piață pentru exporturile agricole din țările în curs de dezvoltare. Aproape 70 % din toate importurile agricole în UE provin din țările în curs de dezvoltare;
•țările în curs de dezvoltare beneficiază de pe urma preferințelor UE sub forma eliminării sau reducerii semnificative a tarifelor pentru bunurile acestora (în baza „sistemului generalizat de preferințe”);
•inițiativa „Totul în afară de arme” oferă acces fără taxe vamale și fără cote pe piețele noastre pentru toate țările cel mai puțin dezvoltate (LDC-uri) și pentru toate produsele cu excepția armelor și este cel mai generos regim de import preferențial din lume;
•UE conduce eforturile mondiale de elaborare a unui pachet pentru LDC-uri în negocierile comerciale multilaterale;
•UE sprijină reformele interne în țările în curs de dezvoltare necesare pentru o contribuție deplină a comerțului la dezvoltare;
•UE și statele sale membre sunt cel mai mare furnizor mondial de ajutor pentru comerț, prin care sprijină partenerii în elaborarea de strategii comerciale, în construirea infrastructurii legate de comerț și îmbunătățirea capacității de producție. În 2009, ajutorul anual combinat pentru comerț furnizat de UE a fost de 10,5 miliarde EUR, menținându-se astfel suma record înregistrată în anul precedent.
•S-a raportat, de asemenea, o creștere substanțială în cazul asistenței UE pentru comerț (o subcategorie a ajutorului pentru comerț care se concentrează asupra aspectelor comerciale strategice, cum ar fi elaborarea de politici, reglementare sau integrare regională). Astfel, suma colectivă ajunge la aproape 3 miliarde EUR, cu mult peste obiectivului de cheltuire a unei sume de 2 miliarde EUR pe an pentru asistența în domeniul comerțului, începând din 2010. Africa Subsahariană este principalul beneficiar al asistenței legate de comerț a UE, cu o cotă de asistență colectivă a UE legată de comerț care a crescut de la 15 % la 28 % între 2008 și 2009.

Pentru informații suplimentare:
Memo cu context și cifre
Memo/12/48
Comunicarea „Comerț, creștere și dezvoltare: adaptarea politicii comerciale și de investiții pentru țările care au cea mai mare nevoie":
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/148992.htm
Staff Working Paper:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/148993.htm
Politica UE de comerț și dezvoltare
Politica UE de dezvoltare
Publicație privind ajutorul pentru comerț
Raportul privind răspunderea UE referitor la finanțarea pentru dezvoltare (anexă la Raportul de monitorizare a ajutorului UE pentru comerț 2011)

Persoane de contact:
John Clancy (+32 2 295 37 73)
Catherine Ray (+32 2 296 99 21)
Helene Banner (+32 2 295 24 07)
Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)