RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

„Noua Renastere” sau punerea la dispozitie, online, a patrimoniului cultural european

Comité des Sages (grupul de reflecție la nivel înalt) a prezentat astăzi vicepreședintelui Comisiei Europene pentru agenda digitală, Neelie Kroes, și comisarului responsabil cu educația și cultura, Androulla Vassiliou, raportul pe tema digitalizării patrimoniului cultural european. Prin intermediul raportului, se solicită insistent ca statele membre ale UE să își intensifice eforturile de a pune la dispoziție online colecțiile deținute în toate bibliotecile, arhivele și muzeele proprii. Raportul subliniază avantajele facilitării accesului la cultura și cunoștințele pe care le posedă Europa. În raport se precizează și beneficiile economice posibile ale digitalizării, inclusiv prin intermediul unor parteneriate public-private, pentru dezvoltarea unor servicii inovatoare în sectoare precum turismul, cercetarea și educația. Raportul aprobă obiectivul Agendei Digitale de a consolida biblioteca digitală a Europei, Europeana, și propune soluții pentru punerea la dispoziție online a lucrărilor protejate de drepturile de autor. În componența grupului de reflecție (Comité des Sages) pentru digitalizare intră Maurice Lévy, Elisabeth Niggemann și Jacques de Decker (a se consulta IP/10/456). Recomandările din acest raport vor fi integrate în strategia mai amplă a Comisiei, din cadrul Agendei digitale pentru Europa, care vizează sprijinirea trecerii instituţiilor culturale la era digitală.

Neelie Kroes a declarat „Mulțumesc sincer celor trei «înţelepţi» (sages) pentru sugestiile constructive referitoare la modul în care putem crea o «Renaștere digitală» în Europa. Faptul de a face disponibile online colecțiile muzeelor și bibliotecilor noastre demonstrează nu numai bogaţia culturală și istorică a Europei, ci poate crea și noi beneficii pentru educație, inovare și generarea de noi activități economice. Astfel, va fi disponibil online un conținut de înaltă calitate în beneficiul multor generații”.

Androulla Vassiliou a adăugat: „Grupul a găsit un echilibru între interesele creatorilor și imperativele unui mediu în schimbare în era digitală. Trebuie să găsim modalități și căi de a proceda în mod similar în toate celelalte domenii în care sectorul cultural și cel de creație se confruntă cu provocările tranziției către era digitală. Cultura și patrimoniul reprezintă, în era digitală, un set de oportunități pentru economiile și societățile europene.”


Principalele concluzii și recomandări ale raportului intitulat „Noua Renaștere” sunt următoarele:
- Portalul Europeana ar trebui să devină punctul central de referință pentru patrimoniul cultural european disponibil online.Statele membre trebuie să se asigure că toate materialele digitalizate cu sprijinul finanțării publice sunt disponibile în acest portal și să pună la dispoziție în cadrul lui toate capodoperele care aparțin domeniului lor public, până cel târziu în 2016. Instituţiile culturale, Comisia Europeană și statele membre ar trebui să promoveze Europeana în mod activ și pe scară largă.
- Lucrările care sunt protejate de drepturi de autor, dar care mai fac obiectul comercializării, trebuie să poată fi accesate online. Rolul de a digitaliza și exploata aceste lucrări revine în primul rând deținătorilor drepturilor respective. Însă, dacă deținătorii drepturilor nu fac acest lucru, instituţiile culturale trebuie să dispună de posibilitatea de a digitaliza materialele și de a le pune la dispoziția publicului, iar deținătorii drepturilor de autor trebuie remunerați pentru acest lucru.
- Trebuie adoptate cât mai repede norme UE referitoare la operele orfane (pentru care deținătorii de drepturi de autor nu pot fi identificați). Raportul definește opt condiții fundamentale pentru orice soluție.
- Statele membre trebuie să își crească în mod considerabil nivelul de finanțare a digitalizării, pentru a crea locuri de muncă și a genera creștere economică în viitor. Fondurile necesare pentru construirea a 100 km de drumuri ar fi suficiente pentru a plăti digitalizarea a 16% din toate cărțile disponibile în bibliotecile UE sau digitalizarea tuturor materialelor audio din instituţiile culturale ale statelor membre UE.
- Trebuie încurajate parteneriatele public-private pentru digitalizare.Acestea trebuie să fie transparente, neexclusive și echitabile pentru toți partenerii, iar rezultatul lor trebuie să fie acces transfrontalier pentru toţi la materialele digitalizate. Durata de utilizare preferențială a materialelor digitalizate acordată partenerului din sectorul privat nu trebuie să depășească șapte ani.
- Pentru a garanta conservarea colecțiilor în format digital, pe portalul Europeana ar trebui să fie arhivate copii a respectivelor materiale culturale. De asemenea, ar trebui elaborat un sistem care să permită ca toate materialele culturale care trebuie depozitate de mai multe țări să fie depozitate o singură dată.

Recomandările făcute de Comité des sages vor fi incluse în strategia mai amplă a Comisiei, din cadrul Agendei digitale pentru Europa, care vizează sprijinirea trecerii instituţiilor culturale la era digitală și căutarea de modele noi și eficace de afaceri care să accelereze procesul de digitalizare, permițând totodată remunerarea corectă a deținătorilor de drepturi acolo unde este necesar (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200).Recomandările vor fi utile și pentru planul Comisiei de dezvoltare a unui model de finanțare sustenabil pentru Europeana până în 2012.

În prezent, europeana.eu oferă deja acces la peste 15 milioane de cărți, hărți, fotografii, videoclipuri, picturi și piese muzicale în format digital, însă ele reprezintă doar o parte din lucrările deținute de instituţiile culturale din Europa (a se consulta IP/10/1524).Majoritatea materialelor digitalizate sunt lucrări care aparțin de mai mult timp domeniului public, pentru a se evita eventualele litigii referitoare la opere protejate prin drepturi de autor.

Context:
Grupul de reflecție (Comité des sages) a fost alcătuit din Maurice Lévy (președinte și director general executiv al companiei de publicitate și comunicare Publicis), Elisabeth Niggemann (director general al Bibliotecii Naționale a Germaniei și președinte al FundațieiEuropeana) și Jacques De Decker (autor și secretar permanent al Academiei Regale de limbă și literatură franceză din Belgia).

Pagini Utile:
Recomandările făcute de Comité des Sages se găsesc la următorul link:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm