RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Agenda digitala: Comisia solicita informatii de la 16 state membre cu privire la implementarea Directivei serviciilor audiovizuale de mass-media

Comisia Europeană a solicitat în scris informaţii de la 16 state membre cu privire la implementarea Directivei serviciilor mass-media audiovizuale (SMAV). Comisia a cerut statelor membre să răspundă acestei solicitări în termen de 10 săptămâni. Scrisorile de documentare sunt doar o parte din eforturile depuse de Comisie pentru a se asigura că toate statele membre au implementat în mod corect toate aspectele directivei SMAV în legislaţia naţională din domeniu. Aspectele care se doresc clarificate variază de la un stat membru la altul, iar solicitarea informaţiilor respective nu înseamnă că directiva nu a fost implementată în mod corect de către statele membre, ci pur şi simplu că, în acest stadiu, Comisia mai are câteva întrebări cu privire la implementarea directivei de către acestea.

Directiva SMAV (2010/13/UE ) asigură condiţiile de piaţă unică şi securitate juridică pentru industria TV şi audiovizuală din Europa, creând condiţii de concurenţă echitabile la nivel transfrontalier atât pentru serviciile de TV şi radiodifuziune, cât şi pentru cele la cerere, garantând în acelaşi timp păstrarea diversităţii culturale, protecţia copiilor şi consumatorilor, pluralismul mijloacelor de comunicare în masă şi combaterea fenomenelor de ură rasială şi religioasă. Directiva se bazează pe principiul „ţării de origine”, care impune ca furnizorii de servicii audiovizuale de comunicare în masă să se supună doar reglementărilor din ţara de origine, şi nu celor din ţara de destinaţie, cu excepţia circumstanţelor, foarte limitate, stabilite în articolul 3 din Directiva SMAV (de exemplu, incitarea la ură). Statele membre UE au fost de acord să implementeze directiva SMAV în legislaţia naţională până la data de 19 decembrie 2009 (a se vedea IP/09/1983).

Comisia a încheiat analiza preliminară a măsurilor de implementare a directivei SMAV în legislaţia naţională notificate de către 16 state membre: Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franţa, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Olanda, România, Spania, Suedia, Slovacia și Marea Britanie. În baza acestei analize preliminare, Comisia va trimite scrisori de documentare pentru a verifica mai îndeaproape dacă şi cum au fost implementate diferite aspecte, cum ar fi normele privind ţara de origine, plasarea de produse, incitarea la ură şi protecţia minorilor. Trei state membre, Polonia, Portugalia şi Slovenia, nu au comunicat până acum Comisiei măsurile de implementare a directivei SMAV în legislaţiile naţionale şi, în momentul de faţă, fac obiectul unei proceduri de constatare a încălcării dreptului comunitar (a se vedea IP/10/803). Actualmente, Comisia analizează măsurile comunicate de către restul statelor membre (Austria, Cipru, Estonia, Germania, Ungaria, Luxemburg, Lituania şi Letonia), existând posibilitatea trimiterii unei alte serii de scrisori în al doilea trimestru al anului 2011.

Care sunt aspectele abordate în întrebările trimise către statele membre?
Următoarele aspecte privitoare la implementarea directivei au fost abordate în cererile de clarificare (a se vedea MEMO/11/199 pentru mai multe detalii cu privire la aceste aspecte):
* principiul „ţării de origine” şi problemele de jurisdicţie în ceea ce priveşte serviciile audiovizuale;
* comunicaţiile comerciale audiovizuale (inclusiv plasarea de produse, reclamele TV prin sponsorizări şi teleshoppingul);
* obligaţiile de bază impuse de directivă (cum ar fi cerinţele de identificare, normele privind incitarea la ură şi accesibilitatea, obligaţiile de a asigura transmisii echilibrate, înregistrarea serviciilor efectuate la cerere);
* dreptul la replică (orice persoană ale cărei interese legitime au fost lezate printr-o afirmație incorectă făcută în cadrul unui program de televiziune trebuie să beneficieze de dreptul la replică sau de despăgubiri echivalente);
* protecția minorilor;
* promovarea operelor europene;
* difuzarea gratuită prin televiziunea cu acces liber a evenimentelor de o importanţă majoră şi a rezumatelor de ştiri;
* cooperarea între autorităţile de reglementare.

Context:
Directiva „Televiziune fără frontiere”, în forma sa iniţială, a fost adoptată în 1989 (IP/91/898) şi modificată pentru prima dată în 1997 (IP/97/552). În decembrie 2007, s-a adoptat o directivă de modificare (a se vedea IP/07/1809, MEMO/08/803). La 10 martie 2010, dispoziţiile directivei iniţiale „Televiziune fără frontiere” au fost cumulate cu dispoziţiile directivelor de modificare pentru a forma versiunea codificată actuală, redenumită „Directiva serviciilor mass-media audiovizuale”.

Pagini Utile:
* Mai multe detalii cu privire la directiva SMAV puteţi găsi la adresa:
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm
* Pagina de internet a comisarului Neelie Kroes:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/
* Pagina de internet pentru Agenda Digitală:
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
* Urmăriţi activitatea comisarului Kroes pe Twitter:
http://twitter.com/NeelieKroesE