RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Agenda digitala: Comisia solicita opinii referitoare la ameliorarea asistentei medicale prin aplicarea TIC (e-sanatatea)

Comisia Europeană solicită opinia cetăţenilor şi a altor părţi interesate în privinţa modalităţilor prin care UE poate contribui la generalizarea beneficiilor în materie de calitate şi de eficienţă a asistenţei medicale prin aplicarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) (aşa-numita „e-sănătate”). TIC au deja un rol central în tratarea numeroaselor probleme cu care se confruntă sistemele de asistenţă medicală din întreaga UE, precum îmbătrânirea populaţiei, recrudescenţa bolilor cronice, reducerile bugetare şi lipsa personalului medical, permiţând, de exemplu, diagnosticarea la distanţă, monitorizarea la distanţă a stării de sănătate a pacienţilor şi transmiterea securizată a dosarului medical între profesioniştii din domeniul sănătăţii. Totuşi, există un potenţial considerabil de dezvoltare mai accentuată a e-sănătăţii pe viitor. Aceasta poate, de exemplu, să ajute în mod semnificativ cetăţenii, în special pe cei în vârstă, permiţându-le să aibă o viaţă mai demnă şi mai autonomă. Din ce în ce mai mulţi pacienţi utilizează tehnologia în mod proactiv pentru a se informa în privinţa bolilor şi chiar pentru gestionarea stării lor de sănătate. E-sănătatea nu va înlocui niciodată aportul uman, dar poate permite personalului medical să dedice mai mult timp contactelor directe cu pacienţii. Promovarea e-sănătăţii este unul dintre obiectivele principale ale Agendei digitale pentru Europa (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 şi MEMO/10/200). Consultarea publică online se desfăşoară până la 25 mai. Răspunsurile vor contribui la pregătirea Planului de acţiune privind e-sănătatea 2012-2020 pe care Comisia trebuie să îl prezinte până la sfârşitul anului 2011.

Neelie Kroes, vicepreşedinta Comisiei Europene responsabilă cu agenda digitală, a declarat: „Într-un moment în care cetăţenii şi guvernele trebuie să numere fiecare euro, e-sănătatea poate contribui la îmbunătăţirea eficienţei sistemelor de asistenţă medicală şi la creşterea economică, precum şi la consolidarea rolului pacienţilor. Sunt binevenite toate opiniile privind cel mai bun mod de utilizare a e-sănătăţii în beneficiul tuturor.”

Comisia invită toate părţile interesate, inclusiv profesioniştii din domeniul sănătăţii şi pacienţii, să ofere feedback cu privire la principalele avantaje ale e-sănătăţii, la principalele obstacole în calea introducerii acesteia pe scară largă şi la acţiunile pe care Comisia Europeană ar trebui să le întreprindă pentru a depăşi aceste obstacole. Mai mult, părţile interesate îşi pot face cunoscute opiniile referitoare la cele mai bune modalităţi de a îmbunătăţi interoperabilitatea, la modul în care Comisia ar trebui să abordeze problemele juridice privind e-sănătatea şi la cele mai bune modalităţi de a sprijini inovarea.

Mai precis, chestionarul urmăreşte obţinerea de feedback cu privire la următoarele obiective:
- sporirea sensibilizării cu privire la avantajele şi posibilităţile oferite de e-sănătate;
- rezolvarea problemelor de interoperabilitate a tehnologiilor de e-sănătate;
- îmbunătăţirea certitudinii juridice în privinţa e-sănătăţii;
- sprijinirea inovării şi a cercetării în materie de e-sănătate.

Viitorul Plan de acţiune privind e-sănătatea 2012-2020 va permite să se valorifice acţiunile prevăzute de primul Plan de acţiune (a se vedea IP/04/580), lansat în 2004. Scopul planului va fi de a dezvolta în continuare aceste acţiuni şi de a furniza o viziune pe termen lung privind e-sănătatea în Europa, în contextul Agendei digitale pentru Europa, precum şi al strategiei „O Uniune a inovării” şi al Parteneriatului european pentru inovare privind îmbătrânirea activă şi în condiţii bune de sănătate. De asemenea, chestionarul va ajuta Comisia să evalueze dacă obiectivele de politică propuse sunt viabile din punct de vedere tehnic, sunt aplicabile în practică şi corespund aşteptărilor părţilor interesate. Răspunsurile, care trebuie furnizate până la 25 mai, vor contribui la Planul de acţiune privind e-sănătatea 2012-2020.

Context Comisia Europeană investeşte în cercetarea privind e-sănătatea de mai mult de 20 de ani. De asemenea, din 2004, când a fost lansat primul Plan de acţiune privind e-sănătatea, elaborează iniţiative politice specifice care îşi propun să stimuleze adoptarea pe scară largă a tehnologiilor de e-sănătate în întreaga UE. În 2010, au fost lansate iniţiativele emblematice Agenda digitală pentru Europa şi O Uniune a inovării, ca parte a Strategiei UE Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Ambele iniţiative emblematice prevăd un rol important pentru e-sănătate: Agenda digitală pentru Europa include un număr de acţiuni şi obiective de e-sănătate specifice, ca parte a unei strategii mai extinse privind îngrijirea sustenabilă a sănătăţii şi furnizarea de sprijin bazat pe TIC pentru o viaţă demnă şi autonomă. Strategia „O uniune a inovării” introduce conceptul de „Parteneriat european pilot pentru inovare privind îmbătrânirea activă şi în condiţii bune de sănătate”, care este în curs de instituire în 2011.

Pagini Utile:
* Consultarea publică referitore la Planul de acţiune privind e-sănătatea 2012-2020 (eHealth Action Plan, eHAP)
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/ehealth_ap_consultation/index_en.htm
* Agenda digitală
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
* Site-ul internet al comisarului Neelie Kroes
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/
* Urmăriţi activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter
http://twitter.com/neeliekroese