RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Proiectul de buget 2012 al UE: destinat unui numar de 500 de milioane de europeni intr-o perioada de austeritate

„Un document care stabilește un echilibru sensibil între măsurile de austeritate şi cele de stimulare a creșterii pentru 500 de milioane de europeni”. Iată cum definește dl Janusz Lewandowski, comisarul pentru buget și programare financiară, proiectul de buget 2012, adoptat de Comisie în data de 20 aprilie 2011. Proiectul de buget 2012 prevede plăți în valoare de 132,7 miliarde euro, cu 4,9% mai mult decât în 2011, și angajamente în valoare de 147,4 miliarde euro (+3,7%). Principalul obiectiv al proiectului de buget 2012 este să sprijine pe deplin economia europeană și pe cetățenii UE.

Pentru austeritate:
Proiectul de buget 2012 se dorește a fi în acord cu actualul climat de austeritate existent la nivel național. Comisia a făcut eforturi deosebite și a optat pentru o înghețare a propriilor cheltuieli administrative în 2012, adică o creștere cu 0,0% față de bugetul 2011. Acest lucru a fost posibil prin reducerea semnificativă a cheltuielilor cu clădirile, tehnologia informației și comunicațiilor, studiile, publicațiile, delegațiile, conferințele și reuniunile. În plus, pentru al treilea an consecutiv, Comisia nu solicită noi posturi.

În plus, pentru întocmirea proiectului de buget pentru anul viitor, Comisia s-a străduit să identifice programele și inițiativele care nu produc rezultatele scontate. În urma evaluării performanțelor înregistrate, bugetul Instrumentului de Cooperare pentru Dezvoltare a fost redus cu 70,7 milioane euro. Instrumentul pentru Ţările Industrializate a înregistrat o reducere de 14,5 milioane euro din cauza nivelului ridicat de dezangajări din 2007, precum şi a performanțelor reduse și întârzierilor înregistrate în ceea ce privește adoptarea noii baze juridice. Finanțarea GALILEO a fost redusă cu 24,9 milioane euro (N.B.: cifrele în credite de angajament). „Avem obligația față de contribuabilul european, declară comisarul Lewandowski; de a face economii, trebuie să ne analizăm cu seriozitate activitatea și să ne întrebăm dacă aceasta produce cu adevărat beneficii pentru întreaga Europă.”

„Facturile trebuie plătite!”
Comisia trebuie, totuși, să își onoreze angajamentele juridice. Programele finanțate de UE, lansate în 2007, au atins viteza de croazieră. Acest lucru înseamnă că, în 2012, vom avea mai multe facturi de plătit pentru a rambursa autoritățile regionale sau IMM-urile care au investit în aceste programe. În special, nivelurile crescute ale plăților pentru programele de cercetare (+ 13,3%, suma totală ajungând la 7,6 miliarde euro) și pentru fondurile structurale și de coeziune (+ 8,4%, suma totală ajungând la 45,1 miliarde euro) vizează maximizarea contribuției bugetului UE la coeziune și creștere economică.

Creșterea propusă pentru bugetul anului viitor se ridică la strictul minim necesar pentru a onora angajamentele juridice pe care și le-a asumat Comisia. Dacă s-ar coborî sub acest nivel, statele membre și Parlamentul European nu și-ar mai putea respecta angajamentele juridice asumate în baza contractelor existente.

„Există persoane care se întreabă de ce este necesar să mărim bugetul UE, în timp ce statele membre adoptă măsuri draconice de austeritate la nivel național”, a declarat Janusz Lewandowski. „Aceasta este o întrebare legitimă. Principalul motiv al acestei măriri este faptul că trebuie să plătim facturi pentru proiecte aflate în desfășurare în întreaga Europă. Probabil că aceste proiecte, de care beneficiază comunitățile locale și întreprinderile, nu ar fi fost lansate în 2007 dacă nu ar fi existat un angajament de finanțare din partea UE; este de neconceput să întrerupem finanțarea acestora. În primul rând, am putea fi acționați în justiție dacă nu respectăm termenii contractuali; în al doilea rând, bugetele statelor membre ar avea și mai mult de suferit, întrucât contează pe faptul că vor beneficia de contribuția UE pentru fondurile pe care statele le-au acordat deja beneficiarilor; în al treilea rând, întreruperea acestor proiecte la jumătatea drumului ar fi în detrimentul unor comunități întregi. Nu ne putem pedepsi cetățenii, întreprinderile, autoritățile locale și regionale care au dreptul de a li se plăti facturile. Gândiți-vă, de exemplu, la interconexiunea electrică dintre Marea Britanie și Irlanda. Contribuția totală a UE la acest proiect se ridică la peste 100 de milioane euro! Scopul acestuia este asigurarea unui securități sporite a aprovizionării cu energie electrică pentru cetățenii irlandezi și britanici. În 2012, UE urmează să plătească pentru acest proiect aproximativ 24 de milioane euro, adică mai mult decât dublul sumei plătite în 2011".

Pentru o creștere economică durabilă
Pentru a beneficia de creștere economică și coeziune într-o Uniune cu 27 de state membre sunt necesare investiții și eforturi concertate. Proiectul de buget prevede, pentru 2012, plata a aproximativ 57,7 miliarde euro pentru creșterea durabilă, pentru a ajuta statele membre să mărească nivelul investițiilor în acest domeniu; prioritățile Strategiei Europa 2020 beneficiază de aproximativ 62,6 miliarde euro, cu 5,1% mai mult decât anul trecut.
Cetățenii se află în centrul politicii europene, siguranța acestora reprezentând o prioritate absolută pentru UE. Proiectul de buget 2012 prevede o creștere cu 6,8% în domeniul libertăţii, securităţii și justiției, în care sunt prevăzute acțiuni ce vizează interesele și nevoile cetățenilor. În plus, în cadrul inițiativelor Strategiei Europa 2020, acțiunile pentru tineret se ridică la 1,9 miliarde EUR, cu 15% mai mult decât în 2011. Și activitățile privind schimbările climatice ocupă un loc important; se prevede o creștere cu 6,1% în 2012, ajungându-se la un total de 8,1 miliarde euro.

Pentru 500 de milioane de europeni
Numai 6% din bugetul UE se alocă pentru funcționarea instituțiilor UE, 94% din bugetul anual întorcându-se la regiunile, orașele, întreprinderile, oamenii de știință și cetățenii europeni, jumătate din aceste fonduri fiind destinate creșterii și ocupării forței de muncă.

„În centrul proiectului de buget adoptat astăzi se află UE și cetățenii săi. În primul rând, propunem reduceri bugetare în mai multe sectoare administrative, cum ar fi formarea personalului, publicațiile, cheltuielile de deplasare și cheltuielile cu birourile, pentru a menține costurile interne la cel mai scăzut nivel; în al doilea rând, am făcut eforturi pentru a identifica domeniile bugetare care nu produc rezultatele scontate, pentru a redirecționa fondurile către programe sau inițiative care înregistrează rezultate concrete pe teren. În al treilea rând, am optat pentru investiții în domenii care contribuie la creșterea și dezvoltarea economică: bugetul UE reprezintă un pachet anticriză! ”, a afirmat Janusz Lewandowski.

Etapele următoare:
Consiliul își va face publică poziția cu privire la proiectul de buget în iunie, iar Parlamentul European în octombrie. În cazul unui dezacord între cele două instituții, Comisia Europeană va iniția o procedură de conciliere cu o durată de 21 de zile, asumându-și rolul de mediator imparțial. Se așteaptă ca Parlamentul să adopte bugetul final 2012 în luna noiembrie.

_____________________________________________________

Notă: Bugetul cuprinde previziuni atât pentru angajamente (garanții juridice de asigurare a finanțării, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții), cât și pentru plăți (în numerar sau transferuri bancare către beneficiari).

Pagini Utile:
* Pentru mai multe informații privind proiectul de buget 2012:
http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm