RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Sprijinul oferit de UE lucratorilor prin Fondul de ajustare la globalizare se tripleaza in 2010, ajungand la peste 83 de milioane EUR

Aproape 23 700 de lucrători concediaţi ca urmare a crizei economice şi a schimbărilor structurale majore din structura comerţului mondial au beneficiat, anul trecut, de ajutorul oferit prin Fondul european de ajustare la globalizare (FEG), conform unui raport adoptat astăzi de către Comisia Europeană - mai mult decât dublu faţă de numărul de lucrători care au beneficiat de ajutorul oferit de fond în 2009. Suma de 83,5 milioane EUR plătită de Fondul de ajustare la globalizare al UE unui număr de nouă state membre este menită să ajute autorităţile naţionale, deoarece acestea sprijină lucrătorii concediaţi în găsirea unor noi oportunităţi de locuri de muncă.

László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune a declarat, la publicarea raportului anual: „De la lansarea sa în 2007, Fondul european de ajustare la globalizare, ca instrument de exprimare a solidarităţii UE, contribuie la sprijinirea celor care şi-au pierdut locul de muncă. Fondul acoperă formare şi asistenţă în căutarea unui loc de muncă pentru mii de lucrători europeni şi va continua să joace un rol crucial în lupta împotriva şomajului sau în prevenirea acestuia.” Comisarul a adăugat: „FEG reflectă necesitatea de a ne concentra asupra provocărilor acestui deceniu, menţinând, în acelaşi timp, investiţii susţinute în domenii precum formarea, inovarea şi infrastructura europeană.”

Al patrulea raport anual privind activităţile FEG arată o triplare, în 2010, a contribuţiilor FEG către statele membre. Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, în calitate de autoritate bugetară a UE, au luat, în 2010, 31 de decizii de acordare a finanţării FEG: 13 dintre acestea au fost ca răspuns la cererile întocmite în 2010, iar 18 au vizat cereri începând cu a doua jumătate a anului 2009. Această creştere puternică reflectă impactul brusc al crizei financiare şi economice mondiale, ceea ce a dus la o creştere dramatică a cererilor în 2009. În 2010, comparativ cu 2009, au fost aprobate de trei ori mai multe cazuri, iar statele membre au beneficiat de o cofinanţare FEG cu 60 % mai mare.

Contribuţiile FEG au vizat 23 688 de lucrători concediaţi din nouă state membre (Danemarca, Germania, Irlanda, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania), cu un total de 83 554 141 EUR din fond. Sprijinul a fost acordat pentru a cofinanţa măsurile de politică active pe piaţa muncii propuse şi organizate pentru lucrători de către statele membre, în timpul unei perioade de 24 de luni de la data cererii. FEG a cofinanţat 65 % din măsuri, sursele naţionale furnizând restul de 35 %. Măsurile concrete pentru persoanele care caută un loc de muncă au inclus asistenţă intensivă şi personalizată pentru căutarea unui loc de muncă, diverse tipuri de formare profesională, măsuri de perfecţionare şi reciclare, stimulente şi alocaţii temporare pe durata măsurilor active şi alte tipuri de sprijin, cum ar fi înfiinţarea de întreprinderi şi sistemele publice de ocupare a forţei de muncă.

FEG, o iniţiativă propusă pentru prima oară de preşedintele Barroso în vederea asigurării de asistenţă pentru persoanele care îşi pierd locul de muncă din cauza impactului globalizării, a fost înfiinţat de către Parlamentul European şi Consiliu la sfârşitul anului 2006.

Ca parte a propunerii sale pentru următorul cadru financiar multianual dincolo de 2013, Comisia a propus ca UE să îşi exprime în continuare solidaritatea cu lucrătorii concediaţi şi cu regiunile afectate prin intermediul FEG şi în viitor.

Context:
În 2010, Comisia a primit un total de 31 de cereri pentru sprijin FEG – cu una mai mult decât în 2009. Acestea au fost înaintate de 12 state membre pentru un total de 169 994 542 EUR din sprijinul FEG pentru a viza 31 995 de lucrători concediaţi din 16 sectoare. Trei state membre au depus cereri pentru prima dată în 2010: Republica Cehă, Polonia şi Slovenia.

Au existat 78 de cereri pentru FEG din momentul începerii activităţii acestuia în ianuarie 2007, pentru o sumă totală de aproape 355 de milioane EUR, care ajută aproape 76 000 de lucrători. Cererile FEG sunt prezentate într-un număr din ce în ce mai mare de sectoare şi de către un număr tot mai mare de state membre.

Raportul anual prezintă, de asemenea, rezultatele a patru contribuţii FEG acordate în anii anteriori în cazul a trei state membre (Spania, Portugalia şi Germania) şi modul în care sprijinul FEG i-a ajutat pe lucrătorii concediaţi să găsească noi locuri de muncă. Acesta arată că 629 dintre lucrătorii concediaţi de către angajatori din industria autovehiculelor, industria textilă şi industria telefoniei mobile şi-au găsit noi locuri de muncă sau au devenit lucrători care desfăşoară o activitate independentă la finalul perioadei de douăsprezece luni de sprijin FEG (20 % din cei 3 146 care beneficiau de sprijin). Ca o consecinţă directă a crizei, rezultatele pentru reintegrarea lucrătorilor pe piaţa forţei de muncă au fost îngreunate de dificultăţile cu care se confruntă pieţele forţei de muncă locale şi regionale în ceea ce priveşte oportunităţile de locuri de muncă şi posturile vacante.

Cele trei state membre au raportat o serie de fapte interesante, indicând că situaţia personală, încrederea în sine şi capacitatea de inserţie profesională a lucrătorilor în cauză s-a îmbunătăţit în mod clar datorită asistenţei şi serviciilor FEG, deşi aceştia nu au regăsit întotdeauna cu rapiditate un loc de muncă. FEG a oferit statelor membre posibilitatea de acţiona în mod mai eficient în regiunile afectate de concedieri, atât în ceea ce priveşte numărul de persoane asistate, cât şi durata, tipul şi calitatea sprijinului, decât ar fi fost posibil fără finanţarea din FEG.

Fondurile UE le-au permis ţărilor, de asemenea, să intervină în mod mai flexibil şi să includă în cadrul măsurilor oferite acţiuni personalizate şi inovatoare şi să acorde o mai mare atenţie celor mai puţin calificaţi. Asistenţa cofinanţată de FEG reprezintă, prin urmare, o investiţie sporită în domeniul competenţelor, despre care s-a demonstrat deja că are un impact pozitiv asupra ratei de reangajare a lucrătorilor sprijiniţi, şi pe termen mediu şi lung după încheierea măsurilor FEG.

În plus, FEG a fost considerat ca un instrument util în perioade de deficit bugetar şi de reducere a cheltuielilor publice, atunci când resursele naţionale se împuţinează şi când statele membre se luptă să iasă din criza mondială. Aceste aspecte subliniază încă o dată că FEG furnizează ajutor preţios pentru lucrătorii concediaţi şi demonstrează solidaritatea UE în faţa schimbărilor.

Pagini Utile:
* A se vedea:
MEMO/11/561
* Raportul din 2010 privind activităţile FEG se găseşte la următoarea adresă:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6942&langId=en
* Site-ul internet al FEG:
http://ec.europa.eu/egf
* Comunicate video:
Europa acţionează pentru combaterea crizei: revitalizarea Fondului european de ajustare la globalizare:
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=9847&src=1
* Adaptare la o lume globalizată – Fondul european de ajustare la globalizare:
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=4096&src=4

* Contact:
Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)
Maria Javorova (+32 2 299 89 03