RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

2,5 miliarde de euro pentru stimularea competitivitatii in afaceri si a IMM-urilor in perioada 2014–2020

Promovarea accesului la finanţare şi încurajarea unei culturi antreprenoriale, inclusiv crearea de noi întreprinderi, reprezintă aspectele principale ale noului program de sprijin financiar, prezentat azi la Bruxelles, de Comisia Europeană. Cu un buget de 2,5 miliarde de euro pentru perioada 2014 – 2020, Programul pentru competitivitatea întreprinderilor şi pentru IMM-uri, COSME, este un instrument de finanţare care continuă în mare parte activităţile desfăşurate în cadrul actualului program pentru competitivitate şi inovare (CIP). Noul program vizează în special: 1) antreprenorii, mai ales cei de la nivelul IMM-urilor, care vor beneficia de acces mai uşor la finanţarea afacerii lor, 2) cetăţenii care doresc să desfăşoare activităţi economice independente şi care se confruntă cu dificultăţi în a înfiinţa sau dezvolta propria afacere, 3) autorităţile statelor membre, care vor fi mai bine sprijinite în eforturile lor de a elabora şi pune în aplicare o reformă eficientă a politicilor de profil.

Antonio Tajani, vicepreşedintele Comisiei Europene responsabil pentru industrie şi întreprinderi, a declarat: „Facilitarea accesului IMM-urilor la finanţare, la pieţe şi la politici destinate antreprenoriatului este esenţială pentru depăşirea crizei. Acest program va ajuta la deblocarea potenţialului de creştere al întreprinderilor, punând accentul pe stimularea industriei reale. Vom consolida competitivitatea în afaceri şi vom crea noi locuri de muncă, iar în cele din urmă vom amplifica potenţialul de creştere al economiei UE.”

Context:
Programul pentru competitivitatea întreprinderilor şi pentru IMM-uri se va concentra asupra instrumentelor financiare şi sprijinului destinat internaţionalizării întreprinderilor şi va fi simplificat pentru a face ca întreprinderile mici să beneficieze mai uşor de el. Programul are următoarele obiective generale:

* îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru IMM-uri sub formă de participaţii şi împrumuturi: în primul rând, o facilitate de participaţii pentru investiţiile aflate în faza de creştere va oferi IMM-urilor finanţare de tip participaţii, rambursabilă şi cu scop comercial, în principal sub formă de capital de risc, cu ajutorul unor intermediari financiari. În al doilea rând, o facilitate de acordare de împrumuturi, va oferi IMM-urilor împrumuturi directe sau prin alte modalităţi cu risc partajat puse la dispoziţie de intermediari financiari pentru a acoperi împrumuturile;
* îmbunătăţirea accesului la pieţe în interiorul Uniunii şi la nivel global: vor fi puse la dispoziţie servicii de sprijinire a afacerilor orientate spre creştere economică, prin intermediul Reţelei întreprinderilor europene, pentru a facilita expansiunea afacerilor pe piaţa unică. Acest program va asigura, de asemenea, sprijin în afaceri IMM-urilor, în afara UE. De asemenea, va exista sprijin pentru cooperare industrială internaţională, în special în vederea reducerii diferenţelor dintre mediile de reglementare şi de afaceri dintre UE şi principalii săi parteneri comerciali;
* promovarea spiritului antreprenorial: activităţile vor include dezvoltarea competenţelor şi atitudinilor antreprenoriale, în special în rândul noilor antreprenori, a tinerilor şi a femeilor.

Se preconizează că programul va sprijini anual 39 000 de întreprinderi, ajutându­le să genereze sau să păstreze 29 500 de locuri de muncă şi va lansa anual 900 de noi produse, servicii sau procese în materie de afaceri. Accesul la credit va fi mai uşor pentru antreprenori, în special pentru cei care doresc să lanseze activităţi transfrontaliere, anticipându-se împrumuturi şi investiţii suplimentare în valoare de 3,5 miliarde EUR destinate întreprinderilor europene. Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului se ridică la 2,5 miliarde EUR, din care 1,4 miliarde EUR sunt alocate instrumentelor financiare. Restul va fi cheltuit pentru finanţarea Reţelei întreprinderilor europene, cooperării industriale internaţionale şi educării în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial.

Pagini Utile:
* A se vedea:
Actualul program CIP şi accesul la finanţare în cadrul actualului program CIP.
* MEMO/11/852
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/852
* Orizont 2020
IP/11/1475 şi MEMO/11/848
* Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT)
IP/11/1479 şi MEMO/11/851

* Persoană de contact:
Carlo Corazza +32 2 295 17 52