RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Sistemul TVA in viitor: un sistem favorabil intreprinderilor, favorabil cresterii

„Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este plătită de către cetăţeni, este colectată de către întreprinderi, şi reprezintă peste 20% din veniturile naţionale. TVA are, prin urmare, un impact semnificativ asupra fiecărui cetăţean al UE. Au trecut însă 40 de ani de când a fost instituit sistemul TVA din UE, acesta nemaifiind în pas cu economia noastră, bazată pe servicii şi pe tehnologie. A venit momentul pentru o reformă ambiţioasă în materie de TVA”, a declarat Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare şi uniune vamală, audit şi antifraudă.
Pe această bază, Comisia a adoptat astăzi o comunicare privind viitorul TVA. Acesta stabileşte caracteristicile fundamentale care trebuie să stea la baza noului sistem TVA, precum şi acţiunile prioritare necesare pentru a crea un sistem TVA mai simplu, mai eficient şi mai robust în UE.

Proiectul noului sistem TVA este conturat de trei obiective generale:

În primul rând, TVA trebuie să devină mai operaţională pentru întreprinderi. Un sistem TVA mai simplu, mai transparent ar scuti întreprinderile de sarcini administrative considerabile şi ar încuraja mai mult comerţul transfrontalier, care, la rândul său, ar fi benefic pentru creştere economică. Printre măsurile avute în vedere pentru un TVA mai favorabil întreprinderilor se pot enumera: extinderea abordării de tip „ghişeu unic” pentru tranzacţiile transfrontaliere, standardizarea declaraţiilor TVA; accesul clar şi simplu la detaliile privind toate regimurile TVA naţionale prin intermediul unui portal internet central.

În al doilea rând, TVA trebuie să devină mai eficient în sprijinirea eforturilor de consolidare fiscală ale statelor membre şi a creşterii economice durabile. Lărgirea bazelor de impozitare şi limitarea folosirii cotelor reduse ar putea genera noi venituri pentru statele membre fără a mai fi nevoie de majorări ale cotelor standard de TVA. Cota standard de TVA ar putea fi chiar redusă în unele state membre, fără niciun impact asupra veniturilor, dacă ar fi eliminate scutirile şi reducerile. Comunicarea prezintă principiile care ar trebui să orienteze revizuirea scutirilor şi cotele reduse. De asemenea, la revizuirea politicilor fiscale ale statelor membre în contextul semestrului european, Comisia va analiza utilizarea de către acestea a cotelor reduse, precum şi a scutirilor (a se vedea MEMO/11/11).

În al treilea rând, trebuie stopate imensele pierderi de venituri care au loc în prezent ca urmare a TVA nepercepute şi a fraudei în domeniul TVA. Se estimează că nu sunt colectate aproximativ 12% din totalul de TVA care ar trebui colectat (diferenţa dintre încasările teoretice de TVA şi încasările efective de TVA). În 2012, Comisia va propune un sistem de reacţie rapidă, pentru ca statele membre să poată reacţiona mai bine atunci când suspectează existenţa unor mecanisme de fraudă. În plus, Comisia va stabili dacă e necesar să fie consolidate mecanismele de luptă antifraudă actuale, cum ar fi Eurofisc, şi va analiza posibilitatea constituirii unei echipe de audit transfrontaliere pentru a facilita controalele multilaterale.

În cele din urmă, Comisia a ajuns la concluzia că vechea problemă a trecerii la un sistem TVA bazat pe impozitarea în locul de origine nu este relevantă. Prin urmare, TVA va continua să fie colectat în ţara de destinaţie (adică locul unde se află clientul), iar Comisia va depune eforturi pentru crearea în Uniunea Europeană a unui sistem TVA modern bazat pe acest principiu.

Context:
La 1 decembrie 2010, Comisia a adoptat o „Carte verde privind viitorul TVA. Spre un sistem de TVA mai simplu, mai solid şi mai eficient”, care a fost urmată de o consultare publică de şase luni în care Comisia a primit 1 700 de contribuţii de la întreprinderi, de la cadre universitare, de la cetăţeni şi de la autorităţile fiscale.
Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Grupul pentru politica fiscală format din reprezentanţii personali ai miniştrilor de finanţe au salutat Cartea verde şi au confirmat necesitatea de a reforma sistemul TVA din UE.
În paralel, Comisia a realizat o evaluare economică a sistemului TVA.

Pagini Utile:
* Pentru textul integral al comunicării şi pentru mai multe detalii privind TVA, a se vedea:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/communications/index_en.htm
* Site-ul web al comisarului pentru impozitare şi uniune vamală, audit şi antifraudă, Algirdas Šemeta: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm
* MEMO/11/874
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/874&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

* Contact:
Emer Traynor (+32 2 292 15 48)
Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)