RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Nou record pentru Erasmus: schimburile de studenti sunt in crestere cu 8,5%

La douăzeci și cinci de ani după lansarea acestuia, Erasmus a devenit cel mai cunoscut program european, iar sistemul de schimb de studenți cunoaște cel mai mare succes din lume. Peste 231 000 de studenți au primit burse „Erasmus” pentru a studia sau pentru a se forma în străinătate în anul universitar 2010-2011, ceea ce reprezintă un nou record și o creștere cu 8,5% față de cifra din anul precedent.

Punând accentul pe învățarea limbilor străine, adaptabilitate, sensibilizarea interculturală și aptitudini de conducere, Erasmus oferă tinerilor competențe vitale pentru stimularea capacității acestora de inserție profesională, care vor favoriza dezvoltarea lor personală. De la lansarea sa în 1987, peste 2,5 milioane de studenți europeni au avut ocazia de a merge în străinătate la studii într-o instituție de învățământ superior sau de a efectua un stagiu într-o întreprindere datorită acestui program. Dacă tendințele actuale se confirmă, Uniunea Europeană își va atinge până în 2012 și 2013 obiectivul, și anume, acela de a susține 3 milioane de studenți Erasmus.

Cele mai populare destinații alese de studenți în 2010-2011 au fost Spania, Franța și Regatul Unit. Spania a trimis cel mai mare număr de studenți în străinătate, urmată de Franța și Germania. Luxemburg a trimis cel mai mare număr de studenți în străinătate, ca procentaj din populația studențească națională (a se vedeaMEMO/12/310 pentru cifrele detaliate). Bugetul consacrat de Erasmus mobilității studenților și personalului se ridica în 2010-2011 la aproximativ 460 milioane EUR.

„Programul Erasmus, a cărui aniversare de argint o sărbătorim anul acesta, este una dintre cele mai mari povești de succes ale Uniunii Europene. Cifrele vorbesc de la sine – și ar fi putut fi chiar mai semnificative dacă am fi avut resursele pentru a răspunde cererii. Studiile și stagiile Erasmus permit dobândirea unor competențe mai valoroase ca niciodată în aceste vremuri”, a declarat Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

Din totalul studenților care au beneficiat de sprijinul Erasmus în 2010-2011, un număr de aproximativ 190 000 și-au petrecut până la 12 luni din programul de obținere a diplomei în străinătate în cadrul unei universități sau al unei alte instituții de învățământ superior dintr-una din cele 32 de țări care participau în perioada respectivă la inițiativa Erasmus (cele 27 de state membre, Croația, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Turcia. Elveția a devenit din 2011-2012 cea de-a 33-a țară participantă la Erasmus). Numărul de studenți care aleg opțiunea de studiu a crescut cu 7,2% față de 2009-2010.

Stagiile efectuate în întreprinderi din străinătate au fost sprijinite prin Erasmus începând din 2007 și sunt tot mai populare. În 2010-2011, unul din șase studenți Erasmus au ales această opțiune, totalizând 41 000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 15% față de anul precedent.

Cererea depășește semnificativ numărul de burse Erasmus disponibile în majoritatea țărilor participante. Bursa acordată lunar de Erasmus, destinată să acopere o parte din costurile suplimentare legate de instalarea în străinătate și cheltuielile de călătorie a fost de 250 euro - o ușoară scădere în raport cu anul anterior (254 euro), ceea ce a permis mai multor studenți să beneficieze de program.

Mai mult, 40 000 de burse au fost acordate personalului universitar și profesorilor pentru a preda sau a se forma în străinătate, cu 13 % mai multe decât în anul precedent.

Context:
Mobilitatea în scop educațional reprezintă unul dintre obiectivele-cheie ale strategiei Europa 2020 pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă, precum și punctul focal al inițiativei Comisiei „Tineretul în mișcare”, care se bazează pe succesul programului Erasmus.

În septembrie anul trecut, în strategia sa privind modernizarea sistemului de învățământ superior (IP/11/1043), Comisia a subliniat necesitatea de a oferi studenților mai multe posibilități de a dobândi competențe prin studiu sau prin formare în străinătate. Obiectivul european pentru mobilitatea studenților este de cel puțin 20% până la sfârșitul acestui deceniu. În prezent, aproximativ 10% dintre studenți fac studii sau se formează în străinătate cu sprijinul Erasmus sau prin alte mijloace publice și private. Aproximativ 4,5% dintre aceștia primesc o bursă în cadrul programului Erasmus.

Erasmus nu oferă doar burse pentru studenți și personal din învățământul superior, dar, prin finanțare pentru proiecte și rețele transnaționale, programul permite, de asemenea, cooperarea instituțiilor de învățământ superior. Permițând acestor instituții să inoveze în materie de învățământ, Erasmus a îmbunătățit, de asemenea, sistemele de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate; programul a favorizat în plus dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru studenți, precum și cooperarea cu conducerea întreprinderilor și responsabilii din instituții.

În noiembrie anul trecut, Comisia și-a prezentat propunerea pentru „Erasmus pentru toți” (IP/11/1398), un nou program-cadru Erasmus destinat să reunească, toate celelalte programe europene și internaționale pentru educație, formare, tineret și sport și care va înlocui cele șapte programe existente cu un singur program. Comisia a propus un buget în valoare de 19 miliarde de euro pentru „Erasmus pentru toți” în perioada 2014-2020, reprezentând o creștere de aproximativ 70% comparativ cu actualul buget pe șapte ani pentru programele existente. Două treimi din fondurile pentru „Erasmus pentru toți” vor finanța burse vizând dezvoltarea cunoștințelor și competențelor. Cealaltă parte va sprijini cooperarea între instituții, întreprinderi și alte organizații.

Persoane de contact:
Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott
Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Pagini Utile:
■ Programul Erasmus în 2010-2011, explicația cifrelor: MEMO/12/310
Programul Erasmus
Erasmus - Statistici
Pagina de internet a comisarului Androulla Vassiliou
■ Twitter: @VassiliouEU
Anexa 1: Programul Erasmus 2010-2011 – Numărul de studenți plecați în străinătate după țara de origine
Anexa 2: Programul Erasmus 2010-2011 – Mobilitatea studenților Erasmus: țările de origine și de destinație
Anexa 3: Programul Erasmus 2010-2011 – Cele 100 de instituții de învățământ superior care primesc cei mai mulți studenți Erasmus
Anexa 4: Programul Erasmus 2009-2010 – Cele 100 de instituții de învățământ superior care primesc cei mai mulți studenți Erasmus