RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Mediu: noi fonduri de 34,8 milioane EUR pentru a aduce pe piață soluții ecologice

Comisia Europeană lansează o cerere de oferte, în valoare de 34,8 milioane EUR, pentru proiecte de ecoinovare. Întreprinderile și antreprenorii din întreaga Europă pot depune cereri de finanțare având ca scop să favorizeze aducerea pe piață a unor proiecte de mediu inovatoare. Cererea de oferte este deschisă produselor, tehnicilor, serviciilor și proceselor ecoinovatoare care au scopul de a preveni sau de a reduce impactul asupra mediului sau care contribuie la utilizarea optimă a resurselor. Cererea de candidaturi este deschisă până la 6 septembrie 2012, aproximativ 50 de proiecte urmând să fie selectate pentru finanțare.

Janez Potočnik, Comisarul european pentru mediu, a declarat: „În ultimii patru ani, componenta de ecoinovare a CIP a ajutat peste o sută de produse ecologice inovatoare să ajungă pe piață. Programul arată modul în care întreprinderile pot contribui la dezvoltarea în mod durabil, din punctul de vedere al mediului, a economiilor noastre, atunci când beneficiază de un sprijin adecvat. Aș încuraja în mod deosebit IMM-urile să depună cereri de finanțare, întrucât ele joacă un rol esențial în impulsionarea economiei UE iar anul trecut au reprezentat mai mult de 65 % din cereri.”

Cererea de oferte de anul acesta cuprinde cinci domenii prioritare:
•reciclarea materialelor
•apa
•materialele de construcții durabile
•afacerile ecologice
•sectorul alimentelor și băuturilor

Cererea se adresează în special IMM-urilor care au dezvoltat un produs, proces sau serviciu ecologic inovator care nu reușește să se poziționeze pe piață. Cererea oferă cofinanțare pentru acoperirea a maximum 50 % din costul proiectului și se preconizează că va putea sprijini aproximativ 50 de proiecte noi în acest an.

Acum urmează să fie lansate aproximativ 50 de proiecte din cadrul cererii de anul trecut și peste 140 de proiecte sunt deja în curs de desfășurare. Printre proiectele actuale se numără, de exemplu, transformarea în plăci de ceramică a aparatelor TV uzate, noi mecanisme de sortare a deșeurilor, ambalaje ecologice inovatoare pentru lapte și o nouă tehnică de reciclare a materialelor textile.

Context:
Ecoinovarea este finanțată prin Programul pentru competitivitate și inovare (CIP) și dispune de un buget de aproximativ 200 milioane EUR pentru perioada 2008‑2013. Ea sprijină produsele demonstrate din punct de vedere tehnologic care ajută la o mai bună utilizare a resurselor naturale ale Europei. Ecoinovarea reprezintă una dintre componentele ecologice ale CIP și contribuie la Planul de acțiune privind ecoinovarea (EcoAP). Programul este gestionat de Agenția Executivă pentru Competitivitate și Inovare (EACI).

Cererea de propuneri pentru 2012 este prezentată astăzi (8 mai), cu ocazia Zilei de informare privind ecoinovarea, care are loc în clădirea Charlemagne.

Pentru informații suplimentare:
Pentru mai multe informații cu privire la componenta de ecoinovare a CIP, vizitați: http://ec.europa.eu/ecoinnovation  
Pentru exemple de proiecte realizate cu succes în trecut, consultați:
• Transformarea aparatelor TV în plăci de ceramică: proiectul „Glass Plus” - http://www.glassplus.eu/eco-innovation-en.aspx  
• Noi mecanisme de sortare a deșeurilor: proiectul „SATURN”: http://www.saturn.rwth-aachen.de/  
• Ambalaje ecologice pentru lapte: proiectul „Greenbottle” - http://cip.greenbottle.com/  
• O nouă tehnică de reciclare a textilelor: proiectul „Textiles for Textiles (T4T)” - http://www.textiles4textiles.eu/  

Contact :
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)
La EACI :
Andrea Pascal (+32 2 299 04 52)