RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Comisia Europeana prezinta raportul anual privind tendintele fiscale

În data de 21 mai, Comisia Europeană a prezentat raportul pe 2012 privind tendințele fiscale. Raportul trece în revistă sistemele fiscale din statele membre și cuprinde date comparabile detaliate referitoare la structurile și cotele de impozitare aferente. Pentru prima dată, raportul include date-cheie privind impozitul funciar în toate cele 27 de state membre.

Raportul privind tendințele fiscale cuprinde indicatori fiscali care permit compararea sistemelor și politicilor fiscale ale statelor membre ale Uniunii Europene. El include defalcarea veniturile fiscale provenite din consum, muncă sau capital. De asemenea, raportul prezintă date referitoare la impozitarea energiei și cotele maxime ale impozitului pe venit pentru persoanele fizice și juridice. Capitolele consacrate diferitelor țări oferă o viziune de ansamblu asupra situaţiei din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, asupra tendințelor înregistrate în materie de venituri, precum și asupra evoluției recente a politicilor fiscale ale acestora. Datele publicate în raport vor fi utilizate la elaborarea recomandărilor specifice fiecărei țări, care vor fi publicate de Comisie la sfârșitul lunii mai.

Persoană de contact:
Emer Traynor: +32 2 292 15 48 - Emer.Traynor@ec.europa.eu  

Pagini Utile:
■ Comunicatul de presă Eurostat despre tendinţele fiscale în UE (în engleză, franceză şi germană) :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/77&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  
■ Raportul 2012 despre tendințele fiscale din Uniunea Europeană: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en.htm

 ■ Înregistrarea informării tehnice de presă poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=85529