RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Antitrust: Raportul Retelei europene in domeniul concurentei

Rețeaua europeană în domeniul concurenței (REC) a publicat un raport care arată că aplicarea activă a legislației în materie de concurență în sectorul alimentar din întreaga Europă, în special la nivelul prelucrării și fabricației, a adus beneficii agricultorilor, furnizorilor și consumatorilor. Raportul precizează că, în ultimii câțiva ani, sectorul alimentar a reprezentat o prioritate pentru autoritățile de concurență din Europa și că acțiunile acestora s-au intensificat după izbucnirea crizei prețurilor la alimente în 2007. REC este formată din Comisia Europeană și autoritățile naționale de concurență din cele 27 de state membre.

Vicepreședintele Comisiei care răspunde de politica în materie de concurență, dl Joaquín Almunia, a declarat: „Autoritățile de concurență din întreaga Europă fac eforturi deosebite pentru a garanta că piețele produselor alimentare funcționează la fel de bine atât pentru furnizori, cât și pentru consumatori. Situațiile în care au apărut comportamente anticoncurențiale, indiferent de nivelul lanțului de aprovizionare cu alimente, au fost soluționate rapid de către autoritățile de concurență. Multe alte acțiuni ar putea fi întreprinse: unii producători și-ar putea restructura și pune în comun activitățile pentru a deveni mai eficienți, în vreme ce în unele țări există în continuare obstacole de reglementare inutile la nivelul vânzării cu amănuntul. Autoritățile de concurență sunt pregătite să contribuie la soluționarea acestor aspecte atât la nivelul UE, cât și la nivel național.”

Raportul oferă informații detaliate cu privire la modul în care funcționează concurența în sectorul alimentar, pe baza celor mai recente activități desfășurate atât de Comisia Europeană, cât și de autoritățile naționale de concurență din acest domeniu (a se vedea MEMO/12/373).

Între 2004 și 2011, autoritățile europene de concurență au anchetat peste 180 de cazuri de încălcare a normelor antitrust, au luat aproape 1300 de decizii privind fuziunile și au întreprins mai mult de 100 de acțiuni de monitorizare. Cele mai multe cazuri au fost legate de prelucrare și fabricație și, într-o mai mică măsură, de nivelul vânzărilor cu amănuntul. Mai mult de 50 de carteluri care vizau fixarea prețurilor, alocarea piețelor și a clienților, precum și schimbul de informații comerciale sensibile au fost interzise; același lucru s-a întâmplat cu practicile de excludere îndreptate împotriva agricultorilor sau a furnizorilor.

În cadrul activităților de monitorizare a pieței, autoritățile de concurență au analizat modul de funcționare a piețelor produselor alimentare. Multe dintre aceste activități au arătat că există numeroase explicații pentru evoluțiile nefavorabile ale pieței, altele decât lipsa de concurență dintre operatorii de pe piață.

Autoritățile de concurență au solicitat, de asemenea, o serie de reforme legislative, cum ar fi modificarea sau abrogarea unor legi care împiedică crearea de magazine de desfacere cu amănuntul, precum și adoptarea unor coduri sau legi de combatere a practicilor comerciale neloiale.

În cele din urmă, autoritățile de concurență au invitat producătorii să își sporească eficiența și să își consolideze poziția în lanțul valoric de exemplu, prin înființarea de cooperative.

Sectorul alimentar va constitui în continuare o prioritate pentru autoritățile europene de concurență. Acestea studiază în prezent aproximativ 60 de cazuri suplimentare de încălcare a normelor antitrust și efectuează noi acțiuni de monitorizare. La fel ca și în trecut, acestea vor continua să își coordoneze acțiunile prin intermediul Rețelei europene în domeniul concurenței și vor spori această cooperare pe viitor.

Context:
Raportul răspunde unor solicitări exprimate de o serie de membri ai Parlamentului European care doresc să primească explicații cu privire la măsurile adoptate în sectorul alimentar de către autoritățile de concurență. De asemenea, acesta vine în continuarea comunicării Comisiei privind îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente din 28 octombrie 2009.

Comunicarea invita la o abordare comună din partea autorităților de concurență din cadrul Rețelei europene în domeniul concurenței, în scopul unei identificări mai eficiente a problemelor specifice piețelor produselor alimentare și al unei mai bune coordonări a acțiunilor viitoare.

Raportul integral se poate citi aici http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html

Persoane de contact:
Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)
Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)