RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Propuneri pentru reducerea substantiala a emisiilor de dioxid de carbon pana in 2020

Comisia Europeană a prezentat astăzi propuneri cu privire la implementarea unor obiective care vor determina o reducere și mai substanțială, până în 2020, a emisiilor de dioxid de carbon (CO2) generate de automobilele și de vehiculele comerciale ușoare (camionete) noi.

Propunerile vor permite reducerea emisiilor medii provenind de la automobilele noi de la 135,7 grame de CO2 pe km (g CO2/km) în 2011, la 95g de în 2020, obiectivul obligatoriu pentru 2015 fiind de 130g. Emisiile provenind de la camionete vor fi reduse de la 181,4g CO2/km în 2010 (ultimul an pentru care sunt disponibile cifre) la 147g CO2/km în 2020, obiectivul obligatoriu fiind de 175g în 2017.

Obiectivele obligatorii pentru 2020 sunt deja prevăzute în legislația în vigoare, însă trebuie implementate. Regulamentele propuse astăzi, elaborate pe baza unei analizei tehnice și economice aprofundate realizate de Comisie, stabilesc modalități de atingere a acestor obiective.

Connie Hedegaard, Comisarul UE pentru politici climatice, a declarat: „Propunerile noastre contribuie nu numai la protejarea climei și la realizarea de economii de către consumatori, ci și la stimularea inovării și a competitivității industriei europene a autovehiculelor și, ca urmare, vor permite crearea unui număr important de locuri de muncă. Este clar că toată lumea are numai de câștigat. Aceste propuneri reprezintă încă un pas important în vederea trecerii la o economie competitivă, cu emisii reduse de dioxid de carbon. Este necesar să ne pregătim pentru reduceri și mai substanțiale ale emisiilor de CO2 dincolo de anul 2020, iar acest lucru se va face prin consultarea părților interesate.”

Economii nete pentru consumatori
Analiza Comisiei arată că obiectivele pentru 2020 sunt realizabile, adecvate din punct de vedere economic și rentabile: tehnologia există deja, costul acesteia este considerabil mai redus decât se credea inițial, iar implementarea ei ar trebui să stimuleze ocuparea forței de muncă și creșterea PIB-ului și să aducă beneficii consumatorilor și industriei de profil.

În medie, fiecare automobil nou îi va permite proprietarului său să economisească, în cursul primului an de utilizare, aproximativ 340 EUR din costurile aferente carburanților, ceea ce ar însemna în total 2 904 ‑ 3 836 EUR pe întreaga durată de viață a automobilului (13 ani), comparativ cu obiectivul pentru 2015. În ceea ce privește camionetele, economiile medii de costuri aferente carburanților sunt estimate la aproximativ 400 EUR în primul an și la 3363-4564 EUR pe durata vieții (13 ani).

În total, consumatorii vor economisi aproximativ 30 de miliarde EUR pe an din costurile aferente carburanților și se estimează că atingerea obiectivelor ar putea duce la creșterea PIB-ului UE cu 12 miliarde EUR pe an și a cheltuielilor aferente ocupării forței de muncă cu aproximativ 9 miliarde EUR pe an. În total, propunerile vor permite economisirea a 160 de milioane de tone de petrol - în valoare de aproximativ 70 de miliarde EUR la prețurile actuale - și a aproximativ 420 de milioane de tone de CO2 până în 2030.

Impulsionarea inovării și a competitivității
Industria europeană a autovehiculelor este considerată un lider mondial în domeniul tehnologic, în mare parte datorită investițiilor sale considerabile în inovare combinate cu cererea mare de pe piața internă. Evaluarea impactului propunerilor, realizată de Comisie, arată că sectorul are o mare capacitate de inovare și un avantaj foarte mare asupra concurenților.

Obiectivele pentru 2020 oferă un mediu juridic clar și stabil pentru investiții și vor stimula în continuare inovarea în rândul producătorilor de autovehicule și al furnizorilor de componente, consolidând și mai mult avantajul competitiv al industriei UE. Introducerea unor standarde similare în ceea ce privește emisiile de CO2 și eficiența consumului de carburanți în țările terțe ar determina creșterea cererii de tehnologii care să reducă emisiile de CO2 și de automobile mai eficiente produse în Europa.

Păstrarea și crearea locurilor de muncă
Nevoia de noi tehnologii și de eficientizare a consumului de carburanți va avea efecte pozitive asupra cererii de componente. Se preconizează că eficientizarea consumului de carburanți va avea un efect benefic asupra ocupării forței de muncă, întrucât consumul eficient sporește valoarea automobilelor fabricate și duce la o creștere proporțională a cererii de forță de muncă, industria autovehiculelor fiind un sector cu utilizare intensivă a forței de muncă

Ce urmează?
Propunerile vor fi prezentate Parlamentului European și Consiliului spre discutare și adoptare în cadrul procedurii legislative normale. Propunerile urmează să modifice două regulamente aflate în vigoare1 care stabilesc cerințe obligatorii pentru producători în vederea îndeplinirii obiectivului obligatoriu pentru 2015 în ceea ce privește automobilele și a obiectivului pentru 2017 în ceea ce privește camionetele. Măsurile de punere în aplicare a regulamentelor sunt deja stabilite iar emisiile de CO2 generate de noile vehicule sunt monitorizate anual.

Context:
Propunerile reprezintă o contribuție suplimentară la atingerea obiectivului UE de reducere, până în 2020, a emisiilor globale de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelurile din 1990 și de trecere la decarbonizarea sectorului transporturilor, în conformitate cu politica UE în domeniul combaterii schimbărilor climatice și cu Cartea albă privind transporturile. Automobilele și camionetele produc aproximativ 15% dintre emisiile de CO2 din UE, inclusiv emisiile provenind din aprovizionarea cu carburant.

Pentru informații suplimentare:
Pagina web a DG Politici climatice dedicată emisiilor de CO2 provenind de la automobile:
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm
Pagina web a DG Politici climatice dedicată emisiilor de CO2 provenind de la vehiculele comerciale ușoare:
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vans/index_en.htm
Raportul AEM din 2011 de monitorizare a emisiilor de CO2 generate de automobile:
http://www.eea.europa.eu/publications/monitoring-co2-emissions-from-new

A se vedea și:
MEMO/12/548

Contact:
Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)
Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :
Regulamentul (CE) nr. 443/2009 (automobile) și Regulamentul (UE) nr. 510/2011 (camionete).