RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

România: sunt necesare acțiuni urgente pentru a demonstra angajamentul față de statul de drept și de independența sistemului judiciar

România trebuie să asigure respectarea statului de drept și a independenței sistemului judiciar pentru a recâștiga încrederea partenerilor săi din UE, se afirmă în raportul adoptat astăzi de Comisie în cadrul mecanismului de cooperare și verificare (MCV). Raportul se referă la o perioadă de cinci ani, de la aderarea României la EU în 2007, și prezintă evaluarea Comisiei privind progresele înregistrate de România în cursul acestei perioade, concentrându-se pe reforma sistemului judiciar și combaterea corupției.

Președintele Barroso a afirmat: „Într-un sistem democratic trebuie garantat echilibrul necesar între puteri. Deși în ultimii cinci ani s-au înregistrat progrese privind reforma sistemului judiciar și combaterea corupției, aceste progrese au fost puse sub semnul întrebării de evenimentele derulate în ultima lună. Comisia a exprimat preocupări serioase privind statul de drept și independența sistemului judiciar în România. Prim-ministrul Ponta a răspuns acestor preocupări și a fost de acord să le remedieze rapid. Comisia va monitoriza situația pentru a se asigura că angajamentele asumate vor fi respectate. Punerea în aplicare rapidă și riguroasă a recomandărilor formulate în cadrul MCV va contribui la garantarea unui mediu economic stabil, credibil și propice investițiilor, precum și la reasigurarea piețelor financiare.”

Raportul sintetizează întrebările Comisiei legate de recentele atingeri aduse statului de drept de Guvernul și Parlamentul din România. Raportul cuprinde o serie de recomandări pentru acțiuni pe care România ar trebui să le adopte de urgență. Recomandările ar trebui să pună în aplicare angajamentele pe care prim-ministrul Ponta și le-a asumat față de președintele Barroso.

Având în vedere că raportul analizează o perioadă de cinci ani, acesta evidențiază progresele înregistrate. Multe dintre elementele esențiale ale cadrului legal sunt în prezent în vigoare. Accentul s-a deplasat acum pe punerea în aplicare. Nivelul de asumare la nivel național a reformelor rămâne variabil.

România a creat baza pentru o modernizare substanțială a sistemului său judiciar. Instituții precum Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Agenția Națională de Integritate (ANI) au făcut dovada unor rezultate convingătoare în instrumentarea cazurilor de corupție la nivel înalt. Recent, prin hotărâri ale instanțelor în cazuri de corupție la nivel înalt s-au soluționat cu eficacitate cazuri dintre cele mai sensibile, iar sistemul judiciar și-a demonstrat capacitatea de a-și afirma independența.

Cu toate acestea, în ciuda progreselor înregistrate de România, concluzia raportului este că obiectivele MCV nu au fost încă atinse. În unele domenii, punerea în aplicare a legilor se află abia la început, iar în alte domenii, reforma nu este suficient asumată, procesul global al reformei nefiind încă durabil și ireversibil. Controversele actuale reprezintă o amenințare gravă la adresa progreselor realizate până acum și ridică întrebări serioase în ceea ce privește viitorul reformelor lansate.

Deficiențele din cadrul reformei sistemului judiciar și al combaterii corupției reprezintă aspecte îngrijorătoare pentru marea majoritate a românilor. Un sondaj Flash Eurobarometru efectuat de Comisie în luna mai a arătat că 72 % dintre români cer Comisiei să continue să sprijine reforma în România până când această țară va atinge standarde comparabile cu cele din alte state membre.

În contextul recentelor atingeri aduse statului de drept și independenței sistemului judiciar, Comisia va adopta, înainte de sfârșitul acestui an, un nou raport în cadrul MCV, pentru a evalua dacă s-a răspuns preocupărilor sale și dacă a fost restabilit echilibrul democratic.

Context:
La 1 ianuarie 2007, Comisia a instituit un mecanism de cooperare și verificare pentru a evalua angajamentele asumate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și al combaterii corupției. Comisiei i s-a solicitat să prezinte periodic un raport privind progresele înregistrate în aceste domenii. Comisia a prezentat primul său raport la 27 iunie 2007 și de atunci întocmește rapoarte semestriale. Rapoartele Comisiei sunt completate de un document de lucru al serviciilor Comisiei în care se prezintă o analiză detaliată a progreselor înregistrate cu privire la fiecare dintre obiectivele de referință stabilite în cadrul MCV.
Analiza Comisiei se bazează pe o evaluare a progreselor realizate de autoritățile române, precum și pe informațiile prezentate de statele membre, de organizații internaționale, de experți independenți, precum și pe informații din diverse alte surse. Comisia a întreprins mai multe misiuni în România, rapoartele luând, de asemenea, în considerare răspunsurile date de România la chestionare detaliate pregătite de Comisie.
Ultimul raport anual a fost publicat la 20 iulie 2011. Acesta a fost completat de un raport intermediar, publicat la 8 februarie 2012.
O prezentare mai detaliată a raportului privind Romania poate fi găsită în MEMO/12/569.
O prezentare mai detaliată a mecanismului de cooperare și verificare poate fi găsită în MEMO/07/260.
Informații mai detaliate privind sondajul Flash Eurobarometru referitor la percepția asupra deficiențelor statului de drept din România și cu privire la așteptările în materie de sprijin oferit de Comisie în acest context sunt disponibile la adresa:
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Rapoartele complete sunt disponibile la următoarea adresă:
http://ec.europa.eu/cvm/index_ro.htm

Persoane de contact:
Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)
Mark Gray (+32 2 298 86 44)

(sursa: Comisia Europeana)