RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

European Seniorforce Day: exploatarea potențialului voluntarilor vârstnici

Numărul persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani este într-o rapidă creștere în Europa, dar și în întreaga lume. Să însemne aceasta că vom trăi în comunități mai puțin energice care nu vor mai putea răspunde noilor provocări sau care nu vor mai putea oferi oportunități atât tinerilor, cât și celor în vârstă? Cu siguranță, nu.
Cei trecuți de 60 de ani pot fi pensionari, dar mai au încă multe de oferit familiilor și comunităților lor. Totuși, mult din acest potențial rămâne încă, în mare parte, neexploatat. Un sondaj Eurobarometru Flash din 2008 a arătat că aproape trei sferturi dintre europenii încă neaflați la vârsta pensionării ar fi interesați să participe la activități comunitare sau de voluntariat după pensionare. Totuși, numărul efectiv al pensionarilor care fac acest lucru este cu mult mai scăzut.

Există atâtea probleme care trebuie abordate în cadrul societăților noastre iar generațiile mai în vârstă au un talent și o experiență atât de mari. Întrebarea-cheie este cum s-ar putea mobiliza această forță formidabilă în beneficiul cetățenilor de toate vârstele? Ideea care stă la baza Zilei europene a implicării persoanelor vârstnice este de a găsi răspunsuri la această întrebare.

În fiecare an, la 1 octombrie, țările din întreaga lume sărbătoresc Ziua internațională a persoanelor vârstnice. În acest an, în contextul Anului european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații 2012, autoritățile publice și organizațiile de voluntariat din întreaga Europă sunt invitate să dedice o zi - fie 1 octombrie, fie orice altă zi din octombrie - pentru a găsi noi modalități de a implica voluntarii vârstnici și pentru a valorifica la maximum contribuția acestora.

Există o sferă îndeajuns de largă pentru diferitele evenimente și activități: târguri de voluntariat, zile de acțiune comunitară (de exemplu, pentru a înfrumuseța un spațiu public), tineri voluntari care îi invită pe cei vârstnici să li se alăture în activitățile lor(„adu un prieten”) etc. Puteți contribui și cu alte idei! Grupurile locale de voluntari ar putea colabora cu autoritățile locale pentru a organiza astfel de evenimente și pentru a le face cunoscute în mass-media locală.

Spuneți-ne și nouă despre activitățile dumneavoastră întreprinse alături de cei care vă împărtășesc ideile în întreaga Europă, informând agenția de comunicare responsabilă cu Anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații 2012. Inițiativele vor fi publicate pe site-ul oficial.
Trimiteți-ne un e-mail cu o scurtă descriere a activității planificate de dumneavoastră la adresa euseniorforceday@paueducation.com . Descrierea ar trebui să includă:
•Cine: organizațiile care susțin inițiativa
•Ce: o scurtă descriere a activității propuse
•Unde: țara și localitatea sau comunitatea în care va avea loc activitatea
•Când: data planificată din octombrie 2012
•Site-ul web al inițiativei sau al principalei organizații care o susține
•Persoana de contact
•Adresa de e-mail

Declarația specifică de confidențialitate explică modul în care Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune din cadrul Comisiei Europene și subcontractantul său vor utiliza datele furnizate în e-mailurile primite de la dumneavoastră și cum va fi protejată confidențialitatea acestor date.
Aveți nevoie de mai multe informații? Contactați-ne la euseniorforceday@paueducation.com .