RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Forumul sportiv UE: lupta împotriva aranjării meciurilor

Reprezentanți ai mișcării sportive din Europa și miniștri ai sportului se vor angaja să își intensifice lupta împotriva aranjării meciurilor, cu ocazia reuniunii în cadrul Forumului sportiv UE organizat de Comisia Europeană în Nicosia (Cipru) în perioada 19‑20 septembrie. Se așteaptă ca aceștia să aprobe o „Declarație privind lupta împotriva aranjării meciurilor”. Forumul, care coincide cu o reuniune informală a miniștrilor sportului din UE, va aborda de asemenea aspecte precum contribuția sportului la economia UE, viitoarele finanțări din partea UE pentru sportul de masă, precum și promovarea activității fizice și a îmbătrânirii active.

„Sportul este o parte importantă din viața a milioane de persoane din Europa. Mă angajez să promovez sportul și activitatea fizică pentru toate vârstele. Un stil de viață activ este esențial ca să fim sănătoși și să ne simțim bine. Din păcate, în ziua de astăzi sportul se confruntă, de asemenea, cu numeroase provocări. Finanțarea la nivelul UE poate contribui la abordarea unor aspecte cu repercusiuni transfrontaliere, cum ar fi aranjarea meciurilor, violența legată de sporturi, intoleranța și inegalitatea de între femei și bărbați”, a declarat Androulla Vassiliou, comisarul european responsabil cu activitățile sportive.

Comisia Europeană a propus includerea unui capitol referitor la sport în Erasmus pentru toți, noul program european pentru educație, formare profesională, tineret și sport. Bugetul propus pentru domeniul sportului este de 34 milioane EUR pe an, în medie, între 2014 și 2020. Se acordă asistență pentru proiecte transnaționale care vizează promovarea schimbului de cunoștințe și bune practici, evenimentele sportive europene necomerciale de importanță majoră și eforturile de consolidare a bazei justificative necesare pentru elaborarea politicilor în domeniul sportului. Principalii beneficiari vor fi organisme publice și organizații ale societății civile active în domeniul sportului de masă.

Forumul sportiv va prezenta, de asemenea, proiecte finanțate de UE care au fost implementate în ultimii doi ani și care vizează sprijinirea luptei împotriva dopajului, accesul la activități sportive pentru persoanele cu handicap, egalitatea de gen, activitatea fizică, voluntariatul în sport, combaterea violenței și a intoleranței în sport, incluziunea socială a imigranților, precum și promovarea bunei guvernanțe în sport. Începând din 2009, Comisia a oferit peste 12 milioane EUR în sprijinul unor astfel de proiecte în aceste domenii și în altele.

Etapele următoare:
Consiliul și Parlamentul European discută propunerea Comisiei privind programul „Erasmus pentru toți”. Se preconizează că bugetul final va fi cunoscut după încheierea negocierilor cu privire la cadrul financiar multianual global pentru toate domeniile de politică ale UE, posibil până la sfârșitul acestui an. Comisia va prezenta o propunere de inițiativă de politică a UE vizând promovarea activităților fizice menite să îmbunătățească sănătatea în 2013.

Context:
Forumul sportiv UE, care are loc în fiecare an, reprezintă o oportunitate pentru Comisie de a informa mișcarea sportivă cu privire la propunerile sale actuale și de a asculta opiniile reprezentanților acesteia. Forumul reunește 250 de delegați, inclusiv personalități marcante din Comitetele olimpice internaționale și europene, din federațiile europene, din organizațiile care promovează sportul pentru toți și din organizațiile ligilor, cluburilor și sportivilor. Forumul sportiv UE va discuta și buna guvernanță în sport prin intermediul dialogului social european cu angajatorii și cu sportivii.

Comisarul Vassiliou va participa, de asemenea, la reuniunea informală a miniștrilor sportului din UE (20–21 septembrie). Printre altele, miniștrii vor discuta impactul Jocurilor Olimpice și Paralimpice din 2012 de la Londra. Două comisii comune la nivel înalt se vor concentra asupra contribuției sportului și a activităților fizice menite să îmbunătățească sănătatea la economia Europei și asupra luptei împotriva aranjării meciurilor.

Miniștrii vor discuta, de asemenea, modalități de a promova mai bine sportul și sănătatea în contextul îmbătrânirii societății europene și vor face schimb de opinii cu privire la reprezentarea UE în cadrul Agenției Mondiale Antidoping (WADA), astfel încât să ajungă la un consens în privința desemnării unui expert guvernamental pentru Consiliul WADA.

Pentru mai multe informații:
Programul forumului sportiv UE
Comisia Europeană: site-ul web referitor la sport
Site-ul web al dnei Androulla Vassiliou
Președinția cipriotă a UE
Urmăriți-o pe dna Androulla Vassiliou pe Twitter: @VassiliouEU  

Contact:
Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott
Dina Avraam (+32 2 295 96 67)