RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

CORLEAP solicită descentralizare efectivă și autonomie fiscală în orașele și regiunile din țările Parteneriatului estic

Primari și politicieni de la nivel regional din țările UE și țările vecine din Est s-au întâlnit, in 17 septembrie, cu ocazia celei de-a doua reuniuni anuale a Conferinței autorităților locale și regionale din Parteneriatul estic (CORLEAP), la Chișinău, Republica Moldova, în prezența dnei Kristalina Georgieva, comisarul european pentru cooperare internațională, ajutor umanitar și răspuns la situații de criză. Membrii CORLEAP au convenit asupra căii de urmat, prioritățile de acțiune fiind reforma administrației publice, descentralizarea fiscală și cooperarea regională.

CORLEAP a fost înființat de Comitetul Regiunilor (CoR) în 2011, cu scopul de a conferi o dimensiune regională și locală Parteneriatului estic al UE. CORLEAP reunește 36 de politicieni de la nivel regional și local, printre care 18 din cele șase țări ale Parteneriatului estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) și 18 din partea CoR. Prin implicarea nivelurilor de guvernare locale și regionale în punerea în aplicare a Parteneriatului estic al UE, CoR caută să contribuie la consolidarea autonomiei locale și regionale din țările partenere și să aducă Parteneriatul estic mai aproape de cetățeni.

Aceasta a fost cea de-a doua reuniune anuală a CORLEAP, care a avut loc ieri la invitația dlui Dorin Chirtoacă, primarul general al municipiului Chișinău și copreședinte al CORLEAP. Pentru prima dată de la crearea platformei, Conferința a organizat o reuniune în afara UE într-una din țările Parteneriatului estic. Membrii au avut ocazia de a dezbate contribuția orașelor și regiunilor la dezvoltarea Parteneriatului estic al UE și cu privire la provocările prezente, în special în faza actuală a procesului de descentralizare care a inclus chestiunea esențială a descentralizării fiscale.

În cuvântul său de deschidere, dl Ramón Luis Valcárcel Siso, președintele CoR și copreședinte al CORLEAP, a subliniat că „o autonomie politică și fiscală sporită a autorităților regionale și locale este un factor important care permite funcționarea eficientă a guvernanței pe mai multe niveluri. CORLEAP ar trebui să fie instrumentul comun pentru atingerea acestui țel. Trebuie acordată atenție deosebită nevoii de descentralizare fiscală în țările Parteneriatului estic, întrucât lipsa autonomiei financiare poate împiedica orașele si regiunile din aceste țări să-și folosească întregul potențial. De asemenea, ar trebui să creăm posibilități de finanțare prin care să se îmbunătățească eficiența administrațiilor locale și regionale din țările vecine din Est. De aceea sprijinim accesul direct la asistență prin instrumentele UE de finanțare a politicii Parteneriatului estic”.

Referindu-se la situația actuală a Parteneriatului estic al UE, dna Kristalina Georgieva, comisarul european pentru cooperare internațională, ajutor umanitar și răspuns la situații de criză, a afirmat că „UE este foarte preocupată de Parteneriatul estic, iar dimensiunea regională a acestuia este din ce în ce mai importantă. Autoritățile regionale și locale transmit în modul cel mai adecvat nevoile și aspirațiile cetățenilor. CORLEAP, un forum caracterizat prin diversitate și bogat în experiență, se concentrează asupra acțiunilor și rezultatelor concrete, iar membrii acestuia sunt cei mai în măsură să valorifice potențialul de succes al Parteneriatului estic”.

Tot în sesiunea de deschidere, dl Dorin Chirtoacă a accentuat cu tărie necesitatea descentralizării administrative și fiscale și a accesului direct la fonduri europene, declarând că „instrumentele existente nu sunt suficiente pentru a asigura participarea efectivă a țărilor Parteneriatului estic, în special a autorităților locale, la procesul de integrare europeană. Am dori să propunem o abordare care să asigure CORLEAP mijloacele adecvate pentru încurajarea democrației locale, pentru adaptarea la standardele europene și pentru a apropia țările noastre de UE”.

Dl Mihai Moldovanu, viceprim-ministru al Republicii Moldova, s-a referit la adoptarea unei strategii naționale privind descentralizarea și a insistat asupra hotărârii guvernului de a propune un proces eficient de descentralizare care să le garanteze autorităților locale și regionale propriile surse de venit.

Biroul CORLEAP s-a reunit înainte de conferință și a convenit asupra a trei priorități principale, și anume reforma administrației publice, descentralizarea fiscală și cooperarea teritorială. Acestea vor fi abordate într-un raport care va fi prezentat la următoarea reuniune a CORLEAP, care va avea loc în Lituania, țara care va deține Președinția UE în a doua jumătate a anului 2013. Reuniunea din 2013 va fi o etapă importantă a eforturilor de dezvoltare a dimensiunii locale și regionale a Parteneriatului estic și de atragere a sprijinului și atenției factorilor de decizie înainte de cel de-al treilea Summit al șefilor de stat și de guvern în cadrul Parteneriatului estic, care va avea loc la Vilnius în noiembrie 2013.

CORLEAP a adoptat și un set de concluzii, prin care membrii solicită consolidarea autonomiei politice și fiscale a autorităților regionale și locale și se angajează să urmărească îndeaproape eforturile actuale de descentralizare și deconcentrare în țările Parteneriatului estic. De asemenea, CORLEAP intenționează să sprijine formarea personalului administrativ al autorităților locale și regionale din țările Parteneriatului estic, în vederea îmbunătățirii consolidării capacității la nivel local. În plus, CORLEAP pledează pentru accesul direct al autorităților locale și regionale din țările Parteneriatului estic la instrumentele de finanțare adecvate (europene și naționale) și solicită limitarea sau chiar suprimarea cerințelor de cofinanțare adresate autorităților locale în cadrul programelor de ajutor ale UE.

Informații suplimentare:
Ordinea de zi a reuniunii
Broșura de prezentare a CORLEAP
Membrii CORLEAP arată calea de urmat pentru consolidarea democrației locale în țările Parteneriatului estic (comunicat de presă, 31.5.2012)
Concluziile reuniunii anuale a Conferinței autorităților locale și regionale din Parteneriatul estic (CORLEAP)
Vizitați site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu  

Comitetul Regiunilor al UE
Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autoritățile locale și regionale și comunitățile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE și de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul au obligația de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile și orașele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă competențele regionale sau locale.

Pentru informații suplimentare:
Nathalie Vandelle
Tel. +32 (0)2282 24 99
nathalie.vandelle@cor.europa.eu
Comunicate de presă anterioare