RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Ziua europeană a limbilor

Nimeni nu va scăpa de cuvinte: de la o „întâlnire în scop de conversație multilingvă” în Praga, la o cafenea cu iz mondial în Sofia, o provocare rap în Åarhus, un bar cu cocktail de limbi europene în Budapesta, o seară de poezie în limbi străine în Cardiff și o „baie lingvistică” în 30 de biblioteci din Berlin – acestea sunt doar câteva dintre evenimentele din Ziua europeană a limbilor, care va avea loc în întreaga Europă, mâine, 26 septembrie (a se vedea lista de evenimente).

Comisia Europeană va marca ocazia prin găzduirea unui eveniment special la Limassol (Cipru), unde peste 400 de delegați vor examina modalități de a îmbunătăți învățarea limbilor străine și vor discuta rolul limbilor într-o lume globalizată.

„Uneori, oamenii mă întreabă dacă cunoașterea mai multor limbi contează cu adevărat în era globalizării. Răspunsul meu este simplu: ziua în care în Europa încetează să se mai vorbească toate limbile de pe teritoriul ei este ziua în care Europa – ca o idee, ca un proiect – încetează să mai existe. Unul dintre obiectivele cele mai fundamentale ale UE este de a lucra împreună pentru o societate mai bună, respectând în același timp pe deplin diferențele dintre noi. Limbile sunt esențiale în această misiune. Dacă nu mai facem efortul de a învăța limba vecinilor noștri, avem șanse mai mici să le înțelegem preocupările. Acesta este motivul pentru care predarea și învățarea limbilor este una dintre prioritățile noastre de vârf în noul program Erasmus pentru toți.” a declarat Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

Ziua europeană a limbilor, organizată în comun de către Comisia Europeană și de Consiliul Europei, a fost celebrată în fiecare an începând din 2001. Consiliul Europei ajută, de asemenea, la promovarea unei game largi de inițiative de sensibilizare în cele 47 de state membre, ca parte a campaniei „Vorbește-mi!”, condusă de Centrul european pentru limbi moderne din Graz, Austria. Evenimentele se concentrează pe încurajarea persoanelor de toate vârstele, înscrise sau nu în procese de învățământ, să învețe limbi străine și să celebreze diversitatea culturală și lingvistică.

Erasmus pentru toți, noul program vizând educația, formarea profesională și tineretul, propus de Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020, va amplifica sprijinul pentru predarea și învățarea limbilor. Programul preconizează o creștere semnificativă a finanțării, ceea ce ar permite unui număr de până la 5 milioane de persoane să primească granturi UE de studii, formare sau voluntariat în străinătate – aproape de două ori mai multe în comparație cu numărul actual, în cadrul programelor pentru perioada 2007-2013. Unul dintre principalele obiective ale acestor experiențe de învățare prin „mobilitate” este de a ajuta persoanele să-și îmbunătățească cunoștințele lingvistice și să-și crească nivelul de înțelegere interculturală.

Etapele următoare:
Propunerea vizând Erasmus pentru toți este în prezent în dezbatere la Consiliu și la Parlamentul European și se preconizează că va fi adoptată în prima jumătate a anului 2013.
La data de 27 septembrie, comisarul Androulla Vassiliou va înmâna premii pentru cinci proiecte care au obținut rezultate extraordinare în promovarea predării și învățării limbilor, în cadrul conferinței intitulată „Multilingvismul în Europa”, organizată la Limassol.

Context:
În Uniunea Europeană se vorbesc o multitudine de limbi: există 23 de limbi oficiale (aderarea Croației la UE anul viitor va ridica numărul la 24), precum și aproximativ 60 de limbi regionale și minoritare și mai mult de 175 de limbi ale migranților.

UE investește în prezent aproximativ 1 miliard de euro anual în promovarea competențelor lingvistice și a altor competențe prin inițiative precum Erasmus, care permit studenților din învățământul superior să își petreacă o parte din perioada de studii sau de formare profesională prin obținerea unui loc de muncă într-o altă țară. Mai mult de 400 000 de persoane, mai ales tineri, beneficiază de granturi din partea UE în fiecare an, prin intermediul programelor Erasmus (învățământ superior), Leonardo da Vinci (formare profesională) și Tineretul în acțiune (voluntariat/muncă pentru tineret) pentru a munci, studia sau a activa ca voluntar în străinătate. În plus, UE investește aproximativ 50 de milioane de euro anual pentru a sprijini activitățile și proiectele lingvistice.

Conferința „Multilingvismul în Europa” de la Limassol marchează cea de-a 10-a aniversare a Consiliului European de la Barcelona din 2002, în cadrul căruia șefi de stat și de guvern au îndemnat să se predea două limbi străine începând de la o vârstă foarte fragedă și să se creeze un indicator al competențelor lingvistice pentru a măsura progresele înregistrate în învățarea limbilor. În cadrul conferinței se va organiza o expoziție în care se vor prezenta proiecte europene excepționale de învățare a limbilor și se vor furniza informații privind serviciile lingvistice ale Uniunii Europene și mass-media specializată în afaceri europene.

Eticheta lingvistică europeană a fost înființată cu mai mult de zece ani în urmă pentru a conferi recunoaștere proiectelor inovatoare în materie de predare și învățare a limbilor. Prima Eticheta lingvistică europeană din cadrul premiilor dedicate etichetelor va fi prezentată de comisarul Vassiliou la evenimentul din Limassol. Coordonatorii din țările participante au nominalizat, fiecare, un proiect lingvistic național care are o valoare adăugată europeană excepțională. Proiectele au fost evaluate de un juriu european, care a selectat cinci câștigători.

Comisia Europeană și Consiliul Europei intenționează să semneze un acord oficial de parteneriat în 2013, care ar consolida cooperarea lor în domeniul multilingvismului și a învățării limbilor, în domenii cum ar fi evaluarea, recunoașterea calificărilor, schimbul de experiență și de date, instrumentele bazate pe TIC, educația în limba țării gazdă pentru adulții migranți, precum și educația în principala limbă de predare pentru copiii acestora.

Pentru mai multe informații:
MEMO/12/703
Comisia Europeană: Site-ul internet dedicat limbilor
Eticheta lingvistică europeană
Cunoașterea limbilor în stimularea afacerilor și creșterea șanselor de obținere a unui loc de muncă
Serviciile Comisiei Europene: Interpretare și traducere
Centrul european pentru limbi moderne
Site-ul internet al dnei Androulla Vassiliou
Urmăriți-o pe dna Androulla Vassiliou pe Twitter: @VassiliouEU

Persoane de contact:
Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott
Dina Avraam (+32 2 295 96 67)