RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Un nou fond european de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane

Comisia Europeană a propus să creeze un fond pentru a ajuta persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană. Fondul va sprijini sistemele statelor membre de furnizare de alimente către persoanele cele mai defavorizate și de îmbrăcăminte și alte bunuri esențiale pentru persoanele fără adăpost și copiii deprivaţi material. Propunerea este transmisă, în prezent, spre aprobare Parlamentului European și Consiliului de Miniștri al Uniunii Europene.

Comisia a prevăzut un buget de 2,5 miliarde EUR pentru Fond în perioada 2014-2020, ca parte din propunerea sa din iunie 2011 privind un cadru financiar multianual (a se vedea IP/11/799). Statele membre vor fi răspunzătoare pentru plata a 15% din costurile programelor lor naționale, restul de 85% provenind din Fond.

Președintele Comisiei Europene, José Manuel Durão Barroso, a declarat: „La nivel european, avem nevoie de noi mecanisme de solidaritate și resurse corespunzătoare pentru a ajuta persoanele defavorizate și sărace, care în multe cazuri trăiesc într-o situație de urgență socială reală. Acesta este scopul Fondului european de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane aprobat”.

László Andor, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a adăugat: „Noul fond propus ar oferi ajutor concret celor mai vulnerabile persoane din Europa în vederea integrării lor în societate. El va fi o demonstrație concretă a solidarității UE cu cei mai slabi - cei care au fost cel mai grav afectați de criza economică și socială. Sper ca statele membre și Parlamentul European să adopte rapid această propunere, precum și bugetul însoțitor, astfel încât ajutorul să ajungă fără întârziere la cei care au nevoie de sprijin”.

În cadrul fondului propus, statele membre vor solicita finanțare pentru a sprijini programele operaționale ce acoperă perioada 2014 – 2020 pentru sisteme care oferă, prin intermediul organizațiilor partenere, alimente pentru cele mai defavorizate persoane și îmbrăcăminte și alte produse esențiale (cum ar fi încălțăminte, săpunuri și șampon) – pentru persoanele fără adăpost și copiii deprivaţi material.

Propunerea ar oferi o flexibilitate considerabilă autorităților naționale în planificarea și oferirea de asistență, în conformitate cu sistemele lor naționale. Stabilirea criteriilor detaliate de alocare a asistenței va fi responsabilitatea statelor membre, sau chiar a organizațiilor partenere, deoarece acestea sunt cele mai în măsură să direcționeze asistența în funcție de necesitățile locale.

Organizațiile partenere, adesea neguvernamentale, vor fi responsabile de furnizarea produselor alimentare sau a bunurilor către cele mai defavorizate persoane. Pentru a îndeplini obiectivele de coeziune socială ale fondului, organizațiile partenere nu ar trebui numai să ofere asistență materială celor mai defavorizate persoane, ci și să își asume, de asemenea, activități de bază care vizează integrarea socială a acestora. Fondul ar putea, de asemenea, să sprijine astfel de măsuri conexe.

Autoritățile naționale ar putea să utilizeze acest fond pentru achiziționarea alimentelor sau a bunurilor și să le pună la dispoziția organizațiilor partenere sau să furnizeze organizațiilor partenere finanțarea pentru a face acest lucru. Propunerea prevede, de asemenea, posibilitatea de a utiliza produsele alimentare păstrate în stocurile de intervenție, în cazul în care acestea există.

Context

În strategia Europa 2020, UE se angajează să reducă numărul persoanelor amenințate de sărăcie cu cel puțin 20 de milioane.

Din cele 116 milioane de persoane din UE care sunt expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, aproximativ 40 de milioane suferă de deprivare materială severă.

Una dintre caracteristicile principale ale deprivării materiale este incapacitatea de a avea acces la alimente adecvate cantitativ și calitativ. Proporția din populația UE care nu își permite o masă care să conțină carne, pește (sau echivalent vegetarian) o dată la două zile – ceea ce reprezintă o nevoie de bază conform Organizației Mondiale a Sănătății – a fost de 8,7% în 2010, adică peste 43 de milioane de persoane. Primele cifre disponibile pentru 2011 indică o înrăutățire a situației.

O formă de deosebit de gravă de deprivare materială este lipsa de adăpost, a cărei amploare este dificil de cuantificat. Cu toate acestea, estimările arată că, în 2009/2010, existau în Europa 4,1 milioane de persoane fără adăpost. Numărul persoanelor fără adăpost a crescut recent din cauza impactului social al crizei economice și financiare și a creșterii șomajului. Și mai îngrijorător este faptul că în rândul persoanelor fără adăpost se află din ce în ce mai multe familii cu copii, tineri și persoane care provin din familii de migranți.

În UE există 25,4 milioane de copii expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială. În ansamblu, copiii sunt mai expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială decât restul populației (27% față de 23% pentru populația totală). Acest fapt îi expune la deprivare materială care nu se limitează la starea de malnutriție. De exemplu, 5,7 milioane de copii nu au acces la haine noi, iar 4,7 milioane nu au două perechi de încălțăminte potrivită (incluzând o pereche de încălțăminte pentru orice vreme). Copiii care suferă de deprivare materială sunt mai predispuși decât colegii lor să aibă rezultate slabe la școală, o stare de sănătate precară și să nu reușească să își valorifice pe deplin potențialul ca adulți.

Principalul instrument al Uniunii Europene pentru a sprijini ocuparea forței de muncă, lupta împotriva sărăciei și promovarea incluziunii sociale este și va rămâne Fondul social european (FSE). Acest instrument structural investește direct în competențele cetățenilor și urmărește îmbunătățirea valorii lor pe piața forței de muncă. Cu toate acestea, unii dintre cei mai vulnerabili cetățeni, cei care sunt afectați de forme extreme de sărăcie, sunt prea departe de piața muncii ca să beneficieze de măsurile de incluziune socială finanțate din Fondul social european.

Programul de distribuire a produselor alimentare către cele mai defavorizate persoane (CDP) al UE a devenit din 1987 o sursă importantă de aprovizionare pentru organizațiile care lucrează în contact direct cu cele mai defavorizate persoane, oferindu-le alimente. În prezent, acesta distribuie aproximativ 500 000 de tone de produse alimentare pe an în beneficiul persoanelor defavorizate. El a fost creat pentru a utiliza în mod adecvat excedentul de produse agricole existent atunci. Având în vedere că se preconizează diminuarea stocurilor de intervenție, precum și imprevizibilitatea lor ridicată în perioada 2011-2020, ca o consecință a reformelor succesive ale politicii agricole comune, CDP va fi întrerupt la sfârșitul anului 2013. Fondul european de ajutor pentru cele mai defavorizate persoane care este propus ar înlocui și îmbunătăți CDP.

Informații suplimentare:
A se vedea MEMO/12/800
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=89044

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportageNews.cfm?rid=8324&sitelang=en
Site-ul internet al comisarului László Andor:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/  
Cel mai recent Buletin trimestrial privind ocuparea forței de muncă și situația socială:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1668&furtherNews=yes
Abonați-vă la buletinul electronic gratuit de informații al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
Urmăriți activitatea dlui László Andor pe Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU  

Contact:
Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)
Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)