RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

CARS 2020: pentru o industrie auto europeană puternică

Industria de automobile este vitală pentru prosperitatea Europei și creșterea pieței muncii, aceasta oferind, împreună cu domeniile conexe, 12 milioane de locuri de muncă. Uniunea Europeană trebuie să continue să dețină o industrie auto de talie mondială, care să producă automobilele cele mai eficiente din punct de vedere energetic și cele mai sigure din lume și să ofere milioane de locuri de muncă pentru personal cu înaltă calificare. Pentru ca acest lucru să devină realitate, Comisia Europeană a prezentat astăzi Planul de acțiune CARS 2020, care vizează creșterea competitivității și îmbunătățirea sustenabilității industriei auto până în 2020.

Comisia propune un sprijin masiv în favoarea inovării, prin eficientizarea cercetării și inovării în cadrul Inițiativei europene privind automobilele ecologice. Cooperarea cu Banca Europeană de Investiții va fi consolidată pentru a finanța intensificarea activităților de inovare și pentru a înlesni accesul IMM-urilor la credite. O interfață de reîncărcare standard la nivelul UE va aduce certitudinea necesară din punctul de vedere al reglementării pentru a facilita o evoluție decisivă către producția pe scară largă de automobile electrice.

Inovarea în industria de automobile va fi stimulată, de asemenea, printr-un pachet cuprinzător de măsuri de reducere a emisiilor de CO2, a altor emisii poluante și a poluării fonice, de îmbunătățire a nivelului de siguranță rutieră și de dezvoltare a unor sisteme inteligente de transport (ITS) pe bază de tehnologii avansate.

În paralel, Comisia propune totodată abordarea problemelor imediate din industria automobilelor. Ca reacție la scăderea cererii pe piețele de automobile din Europa și la anunțurile privind închiderea unor unități de producție, Comisia va convoca în luna noiembrie reprezentanții producătorilor de automobile și ai sindicatelor și miniștrii industriei, înainte de următorul Consiliu Competitivitate, în scopul unei analize a măsurilor avute în vedere pentru a face față crizei actuale într-o manieră coordonată. Industria auto este importantă pentru întreaga Europă, fiind prin urmare necesare acțiuni la nivel european. Aceste acțiuni trebuie să se concentreze asupra aspectelor privind supracapacitatea de producție, investițiile din domeniul social și tehnologic, precum și ajutoarele de stat și măsurile privind cererea de pe piață, după care trebuie să urmeze discuții la cel mai înalt nivel politic.

Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei Europene, comisar pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: „Europa produce cele mai bune automobile din lume. Comisia dorește menținerea acestei poziții de lider și chiar realizarea de progrese în ceea ce privește siguranța și performanțele de mediu. De aceea, ea prezintă astăzi o strategie pentru industria de automobile a UE și va lua, de asemenea, măsuri urgente pentru depășirea dificultăților cu care se confruntă în prezent acest sector și pentru restructurarea într-o manieră coordonată. Acest plan pentru industria auto este primul rezultat al strategiei Comisiei pentru o nouă revoluție industrială, prezentată în 10 octombrie. Industria auto are toate atuurile pentru a depăși problemele actuale, a rămâne competitivă, a deveni mai sustenabilă și pentru a-și păstra bazele de producție în Europa. Mai mult, datorită efectului multiplicator pe care îl are în economie, această industrie ar trebui să ofere un puternic stimulent pentru menținerea unei baze industriale solide în Europa. Prin planul de acțiune prezentat astăzi, se va acorda industriei auto întregul sprijin politic posibil.”

Globalizarea și noile tehnologii aduc oportunități într-un sector din ce în ce mai competitiv
Există probabilitatea ca numărul de automobile vândute în țările cu economii emergente să înregistreze o creștere importantă în deceniul următor, aceasta aducând cu sine oportunități pentru industria auto a UE, însă cu o nevoie stringentă de a îmbunătăți sustenabilitatea și de a face față unei concurențe tot mai puternice la nivel mondial.

Planul de acțiune cuprinde propuneri concrete de inițiative strategice cu următoarele obiective:

1.Promovarea investițiilor în tehnologiile de vârf și în inovarea în domeniul automobilelor ecologice, de exemplu prin:
•un pachet cuprinzător de măsuri pentru reducerea emisiilor de CO2, a altor emisii poluante și a poluării fonice
•luarea unor măsuri vizând siguranța rutieră, inclusiv implementarea sistemelor inteligente de transport
•dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (energie electrică, hidrogen și gaze naturale)
•un standard UE pentru interfețele de reîncărcare pentru automobilele electrice
•o inițiativă europeană privind automobilele ecologice în cadrul programului Orizont 2020 pentru a promova investițiile în cercetare și inovare.

2.Îmbunătățirea condițiilor de pe piață, de exemplu prin:
•consolidarea pieței unice pentru automobile printr-un sistem îmbunătățit de omologare de tip, inclusiv prin supravegherea pieței, pentru combaterea concurenței neloiale
•eficientizarea stimulentelor financiare pentru automobile ecologice
•aplicarea consecventă a principiilor reglementării inteligente, inclusiv analizarea efectelor principalelor inițiative strategice asupra concurenței, în scopul evaluării impactului specific al acestora asupra industriei de automobile.

3.Sprijinirea industriei pentru a pătrunde pe piața mondială prin:
•încheierea de acorduri comerciale echilibrate, evaluarea atentă a efectelor cumulative ale acestor acorduri, precum și promovarea și perpetuarea dialogurilor bilaterale cu principalele țări terțe partenere și
•intensificarea lucrărilor de armonizare la nivel internațional a reglementărilor privind automobilele, urmărind scopul fundamental de a realiza un sistem internațional de omologare de tip pentru automobile și de a stabili cerințe de siguranță valabile la nivel mondial pentru automobilele electrice și bateriile aferente.

4.Promovarea investițiilor în calificare și formare pentru a veni în întâmpinarea schimbărilor structurale și pentru a anticipa nevoile de pe piața muncii și nevoile în materie de calificări, de exemplu prin încurajarea utilizării în acest scop a Fondului social european (FSE).

Etapele următoare:
În continuare, Comisia și statele membre trebuie să implementeze politicile anunțate. Rolul industriei de automobile va fi atingerea noilor obiective ambițioase stabilite. Pentru a monitoriza evoluțiile în acest sens și pentru a continua dialogul cu părțile interesate, trebuie lansat un proces de monitorizare specific, denumit „CARS 2020”.

Câteva cifre privind industria europeană de automobile:
Per ansamblu, industria de automobile (producătorii de automobile, lanțul de aprovizionare și piața serviciilor post‑vânzare, în care activează mii de IMM-uri) este de importanță strategică pentru economia europeană, ea reprezentând 12 milioane de locuri de muncă directe și indirecte, 4% din PIB și un excedent comercial de 90 miliarde EUR (în 2011). Industria auto este cel mai mare investitor privat în domeniul cercetării și inovării, cu un aport de aproximativ 30 miliarde EUR anual.

Context:
Planul de acțiune reprezintă primul pas concret pentru a da curs noilor priorități strategice propuse în recenta comunicare privind politica industrială. El se bazează pe rezultatele activităților derulate în cadrul grupului la nivel înalt CARS 21, la care participă șapte membri ai Comisiei, precum și reprezentanți ai statelor membre și ai principalelor părți interesate (întreprinderi industriale și ONG-uri). După ce a fost reactivat în 2010, grupul CARS 21 și-a adoptat raportul final în iunie 2012.

A se vedea de asemenea MEMO/12/845 (mai multe informații despre viziunea asupra industriei auto până în 2020 și acțiunile anunțate de Comisie)
Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul CARS 21

Contact:
Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)
Sara Tironi (+32 2 299 04 03)