RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

E oficial: 2013 este „Anul european al cetățenilor”

2013 a fost desemnat în mod oficial ca „Anul european al cetățenilor”. La 20 de ani de la introducerea cetățeniei UE, anul 2013 se va concentra atât pe ceea ce s-a realizat deja pentru cetățeni, cât și pe oferirea unui răspuns la așteptările acestora în ceea ce privește viitorul.

Decizia Parlamentului European și a Consiliului referitoare la propunerea Comisiei Europene a fost publicată astăzi în Jurnalul Oficial. Evenimentele care vor avea loc pe parcursul Anului european vor explica modul în care oamenii pot beneficia în mod direct de drepturile lor în UE, precum și politicile și programele existente. De asemenea, Anul european va stimula organizarea, la nivelul UE, a unei dezbateri cu cetățenii cu privire la modul în care ar trebui să arate Uniunea Europeană în viitor și la reformele necesare pentru îmbunătățirea vieții de zi cu zi.

„La 20 de ani de la introducerea cetățeniei UE, s-au înregistrat progrese importante în acest sens. Este momentul să reflectăm cu privire la stadiul în care ne aflăm și la ceea ce ar trebui să ne aducă viitorul.”, a afirmat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE responsabil pentru justiție și cetățenie. „Oamenii așteaptă din partea Europei rezultate concrete, iar Europa le oferă aceste rezultate prin reducerea tarifelor de roaming, îmbunătățirea drepturilor victimelor infracționalității și facilitarea cumpărăturilor online pentru consumatori. Dorim să obținem în continuare rezultate pozitive privind drepturile cetățenilor, acesta fiind motivul pentru care dedicăm un an întreg celor aflați în centrul proiectului european – cetățenii noștri. Anul european al cetățenilor este o ocazie pentru noi de a vă asculta și de a ne informa cu privire la ceea ce doriți și la modul în care putem construi împreună Uniunea Europeană a viitorului.”

Anul european al cetățenilor coincide cu cea de a 20-a aniversare a instituirii cetățeniei Uniunii, cu ocazia intrării în vigoare a Tratatului de la Maastricht în 1993. 2013 va fi, de asemenea, anul în care Comisia va adopta următorul său raport privind cetățenia UE (a se vedea raportul din 2010: IP/10/1390), care va prezenta inițiative specifice suplimentare ale UE pentru eliminarea obstacolelor rămase care împiedică cetățenii să beneficieze pe deplin de drepturile lor. Anul care precede alegerile europene din 2014 reprezintă, de asemenea, momentul potrivit pentru o dezbatere amplă privind viitorul.

În vederea pregătirii terenului pentru Anul european, Comisia a organizat, în perioada 9 mai - 9 septembrie 2012, o amplă consultare publică în care cetățenii au fost întrebați despre problemele cu care s-au confruntat în exercitarea drepturilor lor în calitate de cetățeni ai UE (a se vedea IP/12/461). Contribuțiile acestora, care sunt în prezent analizate, se vor reflecta în Raportul privind cetățenia care urmează să fie publicat la 9 mai 2013.

În contextul activităților specifice Anului european, politicienii au început să organizeze dezbateri cu cetățenii în mod direct cu privire la viitorul Europei. Astfel de dezbateri vor avea loc în întreaga Uniune, pe parcursul anului 2013. Participarea la dezbateri va fi deschisă tuturor: http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_ro.htm . Primele dezbateri au fost deja organizate în Spania, Austria și Germania și multe altele vor urma.
Anul european al cetățenilor va fi lansat în mod oficial printr-o dezbatere cu cetățenii care va avea loc la Dublin pe 10 ianuarie 2013, moment care coincide cu începutul Președinției irlandeze a Consiliului.

Context:
Astăzi a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE, publicația oficială pentru legislația Uniunii, decizia privind desemnarea anului 2013 ca „Anul european al cetățenilor”, ca urmare a adoptării de către Parlamentul European și Consiliu a unei propuneri a Comisiei din august 2011 (a se vedea IP/11/959).  În decizie se precizează că bugetul alocat anului european este de 1 milion EUR, însă nivelul final al acestuia face obiectul negocierilor în curs cu privire la bugetul UE pentru 2013.
Campania de comunicare privind Anul european va utiliza în modul cel mai eficient instrumentele și materialele existente (cum ar fi site-uri internet, portaluri, videoclipuri, broșuri, evenimente etc.) pentru sensibilizarea publicului și promovarea utilizării informațiilor și instrumentelor participative multilingve existente (inclusiv Europe Direct, Europa ta, SOLVIT, elaborarea interactivă a politicilor, inițiativa cetățenească europeană, petițiile), prin care să se răspundă preocupărilor cetățenilor și să se aducă îmbunătățiri reale în viața lor de zi cu zi. În acest scop, Comisia colaborează strâns cu celelalte instituții ale UE, cu autoritățile statelor membre (la nivel național, regional și local) și cu organizații ale societății civile.
S-a constituit o alianță a organizațiilor societății civile la nivelul UE pentru a colabora în mod expres cu Comisia în ceea ce privește Anul european. Această „Alianță privind anul european al cetățenilor” (EYCA, http://ey2013-alliance.eu/ ) este un partener strategic cheie reprezentând societatea civilă.

Pentru informații suplimentare:
Participați la marea dezbatere lansată de UE:
http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_ro.htm.
Site-ul internet al doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene, comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm
Site-ul internet al Anului european al cetățenilor:
http://www.europa.eu/citizens-2013
Decizia oficială a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Anului european al cetățenilor:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:0008:EN:PDF 
Europa ta – Sprijin și consiliere pentru cetățenii UE și familiile lor
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ro.htm
Ediția 2010 a Raportului privind cetățenia UE (în care s-a făcut apel la instituirea acestui an european):
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_ro.pdf

Persoane de contact:
Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)
Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)