RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Comisia lansează o consultare publică privind combustibilii fosili neconvenționali în Europa

Comisia Europeană organizează o consultare publică privind dezvoltarea pe viitor în Europa a unor proiecte de exploatare a combustibililor fosili neconvenționali, cum ar fi gazele de șist. Toate persoanele, organizațiile și autoritățile publice interesate sunt invitate să își exprime opiniile asupra posibilelor ocazii și provocări care ar putea decurge din dezvoltarea unor astfel de proiecte și asupra celor mai bune metode de abordare a provocărilor identificate până în prezent. Consultarea este deschisă până la 20 martie 2013.

În trecut, explorarea și producția gazelor naturale și a petrolului în Europa se concentrau în principal asupra resurselor convenționale. Pe măsură ce oportunitățile pentru acest tip de extracție indigenă devin tot mai limitate, avansul tehnologic oferă noi posibilități pentru extracția de combustibili fosili neconvenționali precum gazele de șist, gazele de rocă și metanul din straturile de cărbune ale formațiunilor geologice a căror exploatare era în trecut prea complicată sau prea costisitoare.

Comisia Europeană are drept obiectiv să se asigure că dezvoltarea tuturor proiectelor privind exploatarea de combustibili fosili neconvenționali se realizează cu respectarea unor măsuri corespunzătoare de protecție a sănătății, a echilibrului climatic și ecologic, elaborate la un nivel maxim de claritate și previzibilitate juridică pentru cetățeni și operatori. Acest lucru va asigura valorificarea potențialelor beneficii economice și de securitate a energiei în condiții de siguranță, care nu prezintă riscuri pentru sănătatea umană sau pentru mediu. Întrebările din cadrul materialelor de consultare acoperă aspecte precum oportunități și provocări la scară largă, posibile măsuri de reducere a riscurilor la adresa sănătății și a mediului, măsuri de creștere a transparenței operațiunilor și recomandări generale privind unele măsuri la nivelul UE.

Etapele următoare:
Pe baza studiilor analitice efectuate începând cu ultima parte a anului 2011, Comisia Europeană va propune în 2013 un cadru pentru gestionarea riscurilor, abordarea deficiențelor de reglementare și asigurarea unui nivel maxim de claritate și previzibilitate juridică pentru operatorii de pe piață și cetățenii din întreaga UE (http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp2013_annex_ro.pdf ). Elaborarea acestui cadru a fost deja inițiată și vor fi evaluate toate opțiunile relevante de politică.

Această consultare pe platformă online face parte dintr-un proces mai amplu destinat implicării societății civile în activitățile desfășurate de Comisie. Procesul formal de consultare implică reuniuni periodice cu participarea reprezentanților statelor membre și ai altor factori implicați și prevede o reuniune de consultări publice în prima jumătate a anului 2013. Rezultatele consultării publice vor fi integrate în acest exercițiu mai extins.

Pentru mai multe informații, consultați site-ul:
Materialele de consultare pot fi completate la adresa:
http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm
Detalii suplimentare privind combustibilii fosili neconvenționali (de exemplu, gazele de șist) și activitățile conexe ale Comisiei Europene sunt disponibile la adresa:
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

Contact:
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)