RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Politicile UE ne influenţează viaţa de zi cu zi

Politicile Uniunii influenţează viaţa de zi cu zi a cetăţenilor tuturor ţărilor membre. Potrivit cu drepturile şi obligaţiile noastre ca cetăţeni europeni, cu toţii avem un cuvânt de spus în ceea ce priveşte deciziile luate în forurile europene. Nu este vorba numai despre ce Românie ne dorim, ci şi despre ce fel de Uniune Europeană ne dorim.

Strategia de comunicare a Comisiei Europene pleacă de la cetăţean şi de la necesitatea implicării sale active nu doar ca cetăţean al statului naţional, ci şi ca cetăţean european. Puteţi afla mai multe despre politica de comunicare a Comisiei Europene aici

 

Planurile Comisiei Europene pentru 2013: crestere economica si reforma

Comisia Europeană va prezenta, în cursul anului 2013 şi în prima parte a anului 2014, circa 50 de noi iniţiative.  Acestea vor veni în completarea propunerilor aflate deja în lucru.

Principala prioritate rămâne ieşirea din criza economică, alături de revenirea la creşterea durabilă. Pentru aceasta, se vor lua măsuri de stimulare a economiei, de reformare a sistemului financiar şi de consolidare a uniunii.

Noile propuneri vor viza:
- consolidarea stabilităţii, transparenţei şi a protecţiei consumatorilor în sectorul financiar, în special pe baza proiectului privind o uniune economică şi monetară reală
- stimularea competitivităţii prin intermediul pieţei unice şi al unei politici industriale coordonate; reducerea costurilor pentru întreprinderi în domenii cum ar fi TVA-ul şi facturarea; încurajarea parteneriatelor public-privat în domeniul cercetării
- îmbunătăţirea conexiunilor dintre diferitele zone ale Europei, prin liberalizarea reţelelor de enegie, stimularea investiţiilor în infrastructura pentru internetul în bandă largă şi modernizarea transporturilor şi a logisticii
- sprijin pentru şomeri, prin îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare a forţei de muncă şi favorizarea incluziunii sociale
- energia, resursele şi mediul - aplicarea unor politici de creştere durabilă, acoperirea necesităţilor energetice, formularea unui răspuns corespunzător la problema schimbărilor climatice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi a gestionării deşeurilor
- construirea unui climat de siguranţă şi securitate în Europa – instituirea Parchetului European, instituţie care ar urma să stopeze fraudarea şi folosirea necorespunzătoare a fondurilor UE; combaterea traficului cu arme de foc; sporirea beneficiilor cetăţeniei europene
- promovarea intereselor şi a valorilor europene la nivel mondial, prin încheierea de noi acorduri comerciale, prin acţiuni specifice de cooperare cu ţările învecinate şi prin consolidarea rolului de lider pe care UE îl are în prezent în domeniul ajutorului pentru dezvoltare.

De asemenea, Comisia va urmări punerea în aplicare a măsurilor deja adoptate.
Instituţia va colabora îndeaproape cu Parlamentul European şi parlamentele naţionale, cu liderii statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, şi cu părţile interesate, pentru a le oferi cetăţenilor europeni rezultate concrete.

Priorităţile pentru anul 2012 au fost:
1. Gestionarea crizei şi guvernanţa economică: reluarea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă/Îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020
2. Agenda cetăţenilor
3. Un buget UE modern
4. Europa în lume
5. Anul European al Îmbătrânirii Active şi Solidarităţii între Generaţii