RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

302 cercetători de înalt nivel au primit fonduri UE în valoare de 680 milioane EUR

Consiliul European pentru Cercetare (CEC) acordă 680 milioane EUR pentru 302 lideri consacrați din domeniul cercetării din 24 de țări diferite din întreaga Europă, în cadrul celui mai recent concurs vizând prestigioasele sale granturi pentru cercetători confirmați cunoscute sub numele de „Advanced Grants”.

Cu până la 2,5 milioane EUR per proiect, finanțarea permite acestor oameni de știință să își urmeze cele mai inovatoare idei la frontierele cunoașterii, împreună cu echipele lor. Un om de știință din Franța va elabora, împreună cu echipa sa, noi modele care să explice anumite fenomene fizice, precum superconductivitatea. O echipă stabilită în Letonia va reuni informatica, fizica și matematica pentru a evalua avantajele și limitele dispozitivelor cuantice. Un alt grant se duce la un cercetător din Italia, care va studia modul în care actorii economici își formează și își schimbă convingerile cu privire la mediul lor și la ceilalți actori, prin adăugarea de caracteristici emoționale și psihologice la modele existente.

Comisarul pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „CEC continuă să identifice cei mai buni cercetători. Finanțarea CEC duce la realizarea unui număr tot mai mare de progrese și descoperiri științifice, precum și la apariția mai multor lucrări în publicații științifice recunoscute. Promovarea cercetării de frontieră la cel mai înalt nivel este vitală pentru competitivitatea Europei, acesta fiind motivul pentru care am propus majorarea bugetului CEC în cadrul programului nostru «Orizont 2020».”

În cadrul acestui concurs privind granturile pentru cercetători confirmați, CEC a primit aproximativ 2 300 candidaturi, ceea ce reprezintă o ușoară creștere față de numărul din anul trecut (4,5 %). Bugetul cererii de propuneri, de 680 milioane EUR, a înregistrat de asemenea o ușoară creștere. Numărul cercetătorilor selecționați pentru finanțare a crescut ușor, de la 294 la 302, în timp ce rata candidaturilor câștigătoare rămâne stabilă, la 13 %. Granturile pentru cercetătorii confirmați sunt atribuite unor cercetători de înalt nivel consacrați, de orice naționalitate sau vârstă, care sunt independenți din punct de vedere științific și care au rezultate de cercetare recente și un profil ce îi identifică drept lideri în domeniul sau domeniile lor respective.

MEMO/13/19

Context:
Granturile CEC se adresează cercetătorilor de înalt nivel de orice naționalitate care își au reședința sau care doresc să se mute în Europa. În cadrul prezentului apel la candidaturi pentru granturi acordate cercetătorilor confirmați, candidații selecționați sunt de 32 de naționalități diferite, cercetătorii britanici, germani, francezi, olandezi și italieni fiind cei mai numeroși. Ei își vor desfășura proiecte de cercetare în peste 160 de instituții din 24 de țări europene diferite. Fiind printre cele mai mari țări din UE, Regatul Unit, Franța, și Germania găzduiesc cel mai mare număr de candidați care au reușit la concurs. Cu toate acestea, dacă luăm în calcul mărimea populației, cei mai performanți cercetători se găsesc în Țările de Jos, Danemarca, Regatul Unit și Cipru, dintre țările UE, și în Elveția și Israel, dintre țările asociate la programul de cercetare al UE. Aceasta reflectă înalta calitate a cercetării din țările respective, care se datorează în general investițiilor pe termen lung în cercetare.

Dintre oamenii de știință consacrați care beneficiază de granturi în urma acestui apel, 11 sunt candidați din afara Spațiului european de cercetare (statele membre ale UE și țările asociate la Programul-cadru pentru cercetare). Aceasta reprezintă o creștere față de ultimul apel la candidaturi privind granturile pentru cercetători confirmați. Majoritatea sunt europeni care se întorc în țările lor de origine; mare parte din aceștia erau stabiliți în Statele Unite, unul în Canada și unul în Liban. Printre oamenii de știință selecționați care se mută din SUA pentru a-și realiza proiectele de cercetare finanțate de CEC la o instituție gazdă din Europa se numără și trei americani. Pe lângă aceștia, 21 dintre cercetătorii selecționați sunt de naționalitate neeuropeană, dar erau deja stabiliți în Europa.

Puțin peste 15 % din cercetătorii selecționați sunt femei, ceea ce reprezintă o creștere față de procentul de 12 % de anul trecut. Vârsta medie a cercetătorilor care urmează să primească finanțare este de 51 ani.

În cadrul acestui apel la candidaturi, 45 % din propunerile selecționate au fost în domeniul „Științe fizice și inginerie”, 37 % în domeniul „Științele vieții” și 18 % în domeniul „Științe sociale și umaniste”. Beneficiarii granturilor au fost selecționați pe baza unor evaluări inter pares realizate de 25 de comisii formate din oameni de știință de renume din întreaga lume.

Creat în 2007 de către UE, Consiliul European pentru Cercetare este prima organizație paneuropeană de finanțare a cercetării de frontieră. ERC, cea mai nouă și mai inovatoare componentă a celui de-al șaptelea Program-cadru pentru cercetare al UE (Programul specific „Idei”), dispune de un buget total de 7,5 miliarde EUR pentru perioada 2007-2013. În noul program-cadru „Orizont 2020” (2014-2020), Comisia Europeană a propus o creștere considerabilă a bugetului CEC la peste 13 miliarde EUR.

Pentru informații suplimentare
Site-ul web al CEC:
http://erc.europa.eu
Orizont 2020:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Contact:
Michael Jennings (+32 2 296 33 88)
Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)