RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

RegioStars 2013: Comisia premiază proiectele emblematice

Proiectele inovatoare care vor contribui la crearea de locuri de muncă pentru viitor se vor afla în această seară în centrul atenţiei deoarece domnul Johannes Hahn, comisarul pentru politica regională, prezintă Premiile RegioStars 2013. Împreună cu președintele juriului, Luc Van den Brande, comisarul Hahn va decerna, în cadrul a cinci categorii, premii pentru proiecte din Portugalia, Regatul Unit, Polonia, Germania și Lituania care demonstrează bune practici în dezvoltarea regională.

Comisarul Hahn a declarat: „Investițiile UE trebuie să fie direcționate către proiectele care creează creștere reală, cu adevărate beneficii pentru cetățeni, mediu și economie. Avem nevoie de soluții inovatoare și dinamice pentru a face să crească economia Europei. Câștigătorii din acest an sunt proiecte model în domeniul inovării în sectorul întreprinderilor, al utilizării eficiente a resurselor și al incluziunii sociale, care au toate ca scop o viaţă de mai bună calitate pentru cetățeni. Proiectele respective sunt exemple concrete despre cum ne putem pune în practică pe teren obiectivele europene mai ample definite în Strategia Europa 2020. Ele sunt impulsionate de angajamentul și creativitatea de la nivel local”.

Președintele juriului și fostul președinte al Comitetului Regiunilor, Luc Van den Brande, a adăugat: „Alegerea câștigătorilor dintr-un domeniu cu atât de multe realizări extraordinare a necesitat dezbateri aprinse. Juriul, reprezentând domenii diferite de expertiză, s-a axat pe proiecte regionale de excelență, cu impact real în direcția conturată de Strategia UE 2020: o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Ele dau un bun exemplu al modului în care regiunile, indiferent de dimensiunea sau amplasarea lor geografică, pot învăța unele de la altele cum să inoveze în cel mai larg sens".

Premiile anuale RegioStars sunt deschise tuturor regiunilor UE care vor să prezinte proiecte ce au beneficiat de investiții prin politica regională a UE începând cu 1 ianuarie 2000. În ultimii cinci ani, cel mai mare număr de cereri s-au primit din Austria, Belgia, Ţările Baltice și Țara Galilor.

În cadrul acestei ediţii a premiilor, cea de a şasea, Comisia Europeană a primit 149 de cereri – cel mai mare număr primit vreodată, din care au fost aleşi cei 27 de finaliști.

Cele cinci categorii de premii decernate pentru 2013 au fost:
•CREȘTERE INTELIGENTĂ: Implicarea universităților în creşterea regională
•CREȘTERE DURABILĂ: Sprijinirea utilizării eficiente a resurselor în IMM-uri
•CREȘTERE FAVORABILĂ INCLUZIUNII: Inovare socială: răspunsuri creative la provocările societale
•CITYSTAR: Abordări integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă
•INFORMARE ȘI COMUNICARE: Promovarea politicii regionale a UE prin scurte înregistrări video

Ceremonia din această seară se va desfăşura la Palais des Beaux-Arts din Bruxelles la ora 19:00.

Laureații:

„Creştere inteligentă” - „UPTEC – Parcul științific și tehnologic, Universitatea din Porto” - Porto

Parcul ştiințific și tehnologic al Universităţii din Porto (UPTEC) creează clustere, uniformizând competențele între mediul academic și mediul local de afaceri, în sectoare cu potenţial de inovare a economiei locale. Proiectul este divizat în patru poli distincţi – Tehnologie, Industrii creative, Tehnologie marină și Biotehnologie, inclusiv două structuri de sprijin pentru întreprinderi – Incubatoarele de afaceri și Centrele pentru inovare în sectorul întreprinderilor. UPTEC a sprijinit până acum 110 firme, inclusiv 95 de start-upuri, cinci mari societăți și cinci centre de inovare private. Proiectul a creat aproximativ 800 de locuri de muncă pentru absolvenţi, contribuind la o creștere economică solidă în regiune.

„Creștere durabilă” - „ENWORKS – Sprijin pentru utilizarea eficientă a resurselor” – nord‑vestul Angliei

ENWORKS este un serviciu de mediu care sprijină IMM-urile din nord-vestul Angliei, oferind formare și consiliere în privinţa gestionării riscurilor de mediu, a utilizării eficiente a apei şi energiei, a îmbunătățirii gestionării deșeurilor și în multe alte domenii. Proiectul administrează un set de instrumente on-line privitoare la eficienţa resurselor, accesibil gratuit, pentru a-i ajuta pe manageri să înţeleagă, să clasifice în funcţie de priorităţi, să controleze și să evalueze progresele și economiile pe care le au de gestionat în materie de mediu. ENWORKS a ajutat până acum IMM-urile din zona de nord-vest să identifice economii anuale prin utilizarea eficientă a resurselor în valoare de 79 de milioane de lire sterline (95 de milioane de euro), dintre care au fost deja implementate economii de 13 milioane de lire sterline (15 milioane de euro). Datorită acestor îmbunătățiri, s-au economisit peste 47 000 de tone de emisii de CO2, 413 000 m3 de apă și 9 300 de tone de materiale. În plus, progresele în domeniul mediului au creat sau au protejat peste 960 de locuri de muncă și au dus la realizarea unor cifre de vânzări în valoare de peste 113 milioane de lire sterline (136 de milioane de euro).

„Creștere favorabilă incluziunii” -„Itinerare individuale de angajare” - Warmińsko-Mazurskie

Concentrat în mod special asupra şomerilor pe termen lung din categoria de vârstă peste 45 de ani, proiectul „Itinerare individuale de angajare” din Elblag, Polonia, a adoptat o abordare personală și axată pe sănătate a procesului de căutare și păstrare a unui loc de muncă. Un formator profesionist a întocmit un „plan de dezvoltare personală” pentru un grup țintă de șomeri pe termen lung - majoritatea femei, inclusiv formare profesională și asistență psihologică. Aproape 80 % dintre aceștia şi-au găsit apoi un loc de muncă. Datorită sprijinului și intervenției continue, 9/10 dintre aceştia se aflau la acelaşi loc de muncă după aproximativ 15 luni. Proiectul a dus și la o schimbare de atitudine în oraș, 60 % dintre angajatorii implicaţi declarând că ar fi mai interesați să angajeze persoane cu vârsta de 45 de ani și mai mult.

„CityStar” - „Gestionarea cartierelor, Berlin” – Berlin

Proiectul „Gestionarea cartierelor, Berlin” (Neighbourhood Management, Berlin – NMB) a introdus consilii de administraţie în sectoarele defavorizate din punct de vedere social din capitala germană pentru a consolida participarea locuitorilor din aceste sectoare la procesul de luare a deciziilor privind selectarea și finanțarea proiectelor destinate să le amelioreze calitatea vieţii. Consiliile lucrează în cooperare cu Departamentul de dezvoltare urbană și mediu al Senatului berlinez, dezbătând atuurile și problemele zonei și găsind împreună soluții sau propunând proiecte de îmbunătățire a condițiilor de viață în cartier. Integrarea grupurilor de migranți reprezintă o componentă cheie a activităţii consiliilor, populația din unele zone provenind în proporţie de până la 79 % din imigranți. Proiectul face parte dintr-o strategie pe termen lung de integrare socială în Berlin.

„Informarea publicului ” – „Către un loc de muncă – dezvoltarea unor servicii de mediere pentru angajarea de persoane cu deficiențe de auz”, Lituania

Proiectul „Către un loc de muncă” a dezvoltat servicii de mediere pentru a sprijini angajarea persoanelor cu tulburări de auz din Lituania. Pe mai multe canale TV s-a desfășurat o campanie inițială de sensibilizare, constând într-o serie de videoclipuri care contestau atitudinile tradiționale față de persoanele cu deficiențe de auz ale societății neafectate de aceste probleme. Agenți de recrutare a forței de muncă instruiţi special au lucrat în centre-pilot de ocupare a forței de muncă pentru a ajuta persoanele cu deficiențe de auz să îşi găsească un loc de muncă. În consecinţă, două treimi dintre cei sprijiniţi au fost angajaţi, iar proiectul „Către un loc de muncă” a fost recunoscut ca unul dintre cele mai de succes proiecte de integrare socială din Lituania.

Pentru mai multe informații:
www.ec.europa.eu/regiostars
http://www.flickr.com/euregional
Twitter: @EU_Regional - #RegioStars  
https://twitter.com/ - !/EU_Regional
Înregistrări video și portrete ale proiectelor câștigătoare vor fi disponibile pe EbS începând cu 31 ianuarie

Contact :
Shirin Wheeler (+32 2 29 66565), Tel .mobil: +32 4607 66565
Annemarie Huber (+32 2 29 93310), Tel. mobil: +32 4607 93310