RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Politica regională a UE: consolidarea încrederii în sânul comunităţilor divizate

În urma primirii de către Uniunea Europeană a Premiului Nobel pentru pace, Comisia Europeană invită comunităţile divizate din UE şi nu numai să analizeze modalităţile şi situaţiile în care ar putea profita de experienţa dobândită prin programul PEACE, desfăşurat de UE în Irlanda de Nord şi în regiunea de frontieră a Irlandei.

Joi, 31 ianuarie, la orele 9:00, comisarul pentru politica regională Johannes Hahn va găzdui în clădirea Charlemagne o conferinţă intitulată „Bringing Divided Communities Together - Sharing the Experience of the EU PEACE Programme” (Apropierea comunităţilor divizate – Împărtăşirea experienţei acumulate în cadrul Programului PEACE al UE).

Dlui Hahn i se vor alătura prim‑ministrul Irlandei de Nord, dl Peter Robinson, viceprim-ministrul Martin McGuinness şi ministrul irlandez pentru cheltuieli publice şi reformă, dl Brendan Howlin. La conferinţă vor participa reprezentanţi ai statelor membre ale UE, reprezentanţi ai ţărilor candidate şi ai ţărilor vecine şi alţi invitaţi.

La întrunire vor fi prezenţi şi participanţii la trei proiecte de consolidare a păcii în Irlanda de Nord, care îşi vor împărtăşi experienţele. Prezentările acestora vor fi urmate de o discuţie care îşi va propune să examineze în ce măsură abordarea programului pentru pace ar putea fi transpusă în alte părţi ale lumii.

În avanpremieră la acest eveniment, comisarul Hahn a declarat: „Programele PEACE ale UE au influenţat vieţile a aproximativ un milion de persoane din Irlanda de Nord şi regiunea de frontieră a Irlandei şi au contribuit la crearea unor condiţii favorabile instalării păcii şi reconcilierii. Aceasta este o ocazie de a aduce un omagiu eforturilor depuse de o mulţime de cetăţeni curajoşi şi dedicaţi ai ambelor comunităţi şi de a examina în ce măsura alte persoane pot trage învăţăminte din experienţa acestora.”

El a adăugat: „Evenimentele recente din Irlanda de Nord au demonstrat că eforturile trebuie să continue, dar au arătat, în acelaşi timp, că marea majoritate a populaţiei doreşte pacea. Fondurile UE joacă un rol important în punerea bazelor unei societăţi comune, în care fiecare comunitate beneficiază de roadele păcii. Obiectivul politicii regionale este de a face investiţii cu impact asupra vieţilor oamenilor şi am încredere că programul PEACE va continua, indiferent de rezultatul actualelor dezbateri pe marginea bugetului”.

Proiectele prezentate sunt:
Groundwork NI a gestionat două proiecte vizând zone geografice disputate, prin care şi-au propus să depăşească sectarismul şi segregarea din sânul comunităţilor locale din Irlanda de Nord şi din zona de frontieră. Pe lângă faptul că au dat o utilitate practică unor situri neutilizate sau abandonate, aceste proiecte au contribuit la crearea unor bune relaţii între comunităţi, prilejuind luarea în comun a unor decizii privind domenii locale destinate reabilitării şi transformării şi contribuind la crearea unei viziuni comune a păcii pentru viitor.

Theatre of Witness se exprimă prin reprezentaţii teatrale: oameni provenind din diferite medii aduc în scenă povestea propriilor vieţi, producţiile realizate de Theatre of Witness fiind interpretate prin viu grai, muzică, mişcare şi proiecţii cinematografice. Unele programe recente ale Theatre of Witness au adus împreună supravieţuitori ai violenţelor, autori ai acestora şi martori, pentru a examina aspecte precum răspunderea, vinovăţia, iertarea şi reabilitarea.

Football for All este angajat în abordarea sectarismului şi a rasismului prin intermediul fotbalului, cu o serie de măsuri educaţionale de masă, cum ar fi activităţile desfăşurate împreună cu cluburile din Liga Irlandeză şi cu grupurile comunitare, cu fani şi voluntari.

Context:
Programul PEACE III pentru Irlanda de Nord şi regiunea de frontieră a Irlandei este finanţat în parte de Uniunea Europeană, prin fondurile politicii sale regionale (225 de milioane de euro, la care se adaugă contribuţii naţionale suplimentare în valoare de 108 milioane de euro). Principalele obiective ale programului PEACE III sunt, pe de o parte, consolidarea evoluţiei către o societate paşnică şi stabilă iar, pe de altă parte, promovarea reconcilierii prin acordarea de asistenţă operaţiunilor şi proiectelor care contribuie la apropierea comunităţilor şi la crearea unei societăţi comune, a tuturor. Lansarea programului PEACE în 1995 a fost rezultatul direct al dorinţei Uniunii Europene de a răspunde pozitiv noilor oportunităţi apărute în cadrul procesului de pace din Irlanda de Nord în perioada anunţurilor de încetare a focului făcute de grupurile paramilitare. De atunci, UE a oferit asistenţă financiară suplimentară prin programul PEACE II şi prin actualul program PEACE III (2007-2013), în valoare totală de 1,3 miliarde de euro. Programul pune un accent puternic pe iniţiativele lansate la nivelul comunităţilor, pentru a crea o viziune comună a societăţii, pentru a lucra împreună la proiecte comune şi pentru a încheia socotelile cu trecutul. Evenimentul va fi mediatizat şi vor fi disponibile imagini video.

Mai multe informaţii:
Arhive cu imagini ale actualelor proiecte PEACE III din Belfast se află la dispoziţia mass-media pe EbS
Programul evenimentului
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075772&sitelang=en
 
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=UK&gv_reg=520&gv_PGM=1288&LAN=7&gv_per=2&gv_defL=7

Contacte :
Shirin Wheeler Tel. +32 2 296 65 65, Mobil: +32 460 766 565
Annemarie Huber Tel. +32 2 299 33 10, Mobil: +32 460 793310