RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Combaterea spălării banilor: norme mai stricte

Comisia a adoptat astăzi două propuneri de consolidare a normelor UE existente cu privire la combaterea spălării banilor și la transferurile de fonduri. Amenințările asociate spălării banilor și finanțării terorismului sunt într-o continuă evoluție, iar acest lucru impune actualizări periodice ale normelor în domeniu.

Comisarul pentru piața internă și servicii, domnul Michel Barnier, a declarat: „Uniunea se află în fruntea eforturilor internaționale de combatere a spălării banilor proveniți din săvârșirea unor infracțiuni. Fluxurile de bani murdari pot prejudicia stabilitatea și reputația sectorului financiar, în timp ce terorismul zdruncină temeliile societății noastre. Pe lângă abordarea bazată pe dreptul penal, un efort în materie de prevenire prin intermediul sistemului financiar poate contribui la împiedicarea spălării banilor. Scopul nostru este să propunem norme clare care să sporească vigilența băncilor, a juriștilor, a contabililor și a tuturor celorlalte categorii profesionale implicate.”

Comisarul pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström, a declarat: „Banii murdari nu au ce căuta în economia noastră, indiferent de sursa din care provin: afaceri cu droguri, comerț ilegal cu arme sau trafic de ființe umane. Trebuie să ne asigurăm că nu este posibil pentru criminalitatea organizată să își spele fondurile prin intermediul sistemului bancar sau al sectorului jocurilor de noroc. Pentru a proteja economia legală, în special în vremuri de criză, nu trebuie să existe nicio portiță legală care să permită criminalității organizate sau teroriștilor să se strecoare. Băncile noastre nu ar trebui niciodată să servească drept «mașini de spălat» pentru banii mafiei sau să faciliteze finanțarea terorismului.”

Pachetul de astăzi, care vine în completarea altor acțiuni luate sau planificate de către Comisie în ceea ce privește lupta împotriva criminalității, a corupției și a evaziunii fiscale, include:
•o directivă privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului;
•un regulament privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri, pentru a asigura „trasabilitatea adecvată” a acestor transferuri.

Ambele propuneri țin seama pe deplin de cele mai recente recomandări1 ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) (a se vedea MEMO/12/246), organismul la nivel mondial de combatere a spălării banilor, și merg mai departe într-o serie de domenii, pentru a promova cele mai înalte standarde de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

Mai exact, ambele propuneri prevăd o abordare bazată pe risc, care se concentrează mai bine asupra unor obiective mai precise.

În special, noua directivă:
•sporește claritatea și coerența normelor în toate statele membre
•prin oferirea unui mecanism clar de identificare a beneficiarilor efectivi. În plus, persoanele juridice vor trebui să păstreze registre cu informații privind identitatea persoanelor care se află de fapt în spatele societății respective;
•prin sporirea clarității și transparenței normelor referitoare la obligația de precauție privind clientela, pentru a asigura existența unor controale și proceduri adecvate care asigură o mai bună cunoaștere a clienților și o mai bună înțelegere a naturii activităților acestora. În special, este important să se asigure că procedurile simplificate nu sunt percepute greșit drept scutiri totale de la obligația de precauție privind clientela;
•precum și prin extinderea dispozițiilor referitoare la persoanele expuse politic (și anume, persoanele care pot fi expuse unui risc mai ridicat în virtutea poziției lor politice), pentru a include acum și persoanele expuse politic „naționale” (cele care își au reședința într-un stat membru UE) (în plus față de cele „străine”) și cele care lucrează în cadrul organizațiilor internaționale. Această categorie include, printre altele, șefi de state, membri ai guvernului, membri ai parlamentelor, judecători ai curților supreme;
•își extinde domeniul de aplicare pentru a răspunde unor amenințări și vulnerabilități noi
•asigurând, de exemplu, acoperirea sectorului jocurilor de noroc (fosta directivă acoperea numai cazinourile) și incluzând o trimitere explicită la infracțiunile fiscale;
•promovează standarde ridicate pentru combaterea spălării banilor
•depășind cerințele GAFI prin includerea în domeniul său de aplicare a tuturor persoanelor care fac afaceri cu mărfuri sau furnizează servicii de plată în numerar în valoare de cel puțin 7 500 EUR, deoarece anumite părți interesate au sugerat că actualul prag de 15 000 EUR nu este suficient. Aceste persoane vor face în prezent obiectul prevederilor directivei, care includ necesitatea îndeplinirii obligației de precauție privind clientela, a păstrării de registre, a existenței unor controale interne și a prezentării de rapoarte privind tranzacțiile suspecte. Prin urmare, directiva prevede o armonizare minimă, iar statele membre pot decide să reducă și mai mult acest prag;
•consolidează cooperarea dintre diferitele unități naționale de informații financiare (UIF), ale căror atribuții constau în primirea, analizarea și transmiterea către autoritățile competente a unor rapoarte privind suspiciunile de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Cele două propuneri prevăd consolidarea atribuțiilor în materie de sancțiuni care revin autorităților competente prin introducerea, de exemplu, a unui set de norme minime bazate pe principii în vederea înăspririi sancțiunilor administrative, precum și obligația acestora de a-și coordona acțiunile atunci când se ocupă de cazuri transfrontaliere.

Context:
În urma publicării unui set de standarde internaționale revizuite în februarie 2012 (IP/12/357), Comisia a decis să actualizeze rapid cadrul legislativ al UE pentru a încorpora modificările necesare. În paralel, Comisia a efectuat, de asemenea, o revizuire a celei de a treia directive privind combaterea spălării banilor, care a demonstrat necesitatea actualizării cadrului legislativ existent pentru a se remedia toate deficiențele identificate.
Propunerea de actualizare a normelor juridice va trebui să fie adoptată de către Parlamentul European și Consiliul de Miniștri în conformitate cu procedura legislativă ordinară.

Pentru mai multe informații:
http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm 

Persoane de contact :
Audrey Augier (+32 2 297 16 07)
Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)
Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :
http://www.fatf-gafi.org/