RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Premiul european pentru inovare in administratia publica

15 februarie este termenul limita pana la care puteti inscrie in concursul lansat de Directoratul General Research & Innovation din cadrul Comisiei Europene, idei inovatoare pentru administratia publica. Premiile sunt in valoare de 100.000 de euro

Comisia Europeană a lansat un concurs cu premii prin care doreşte să încurajeze administraţiile publice inovatoare din Europa să îşi prezinte cele mai dinamice şi vizionare iniţiative. Premiile constituie un mijloc de stimulare a inovării şi modernizării şi vor fi conferite în semn de recunoaştere a unor realizări şi pentru a face cunoscute modele de reuşită.

În total vor fi acordate nouă primii în valoare de 100 000 de euro pentru iniţiative publice inovatoare de succes, deja implementate şi care au adus îmbunătăţiri semnificative în vieţile cetăţenilor.

La concurs se pot înscrie administraţiile publice dintr-un stat membru sau dintr-o ţară asociată programului-cadru al UE în domeniul cercetării. Poate participa orice autoritate naţională, regională sau locală care, conform prevederilor legislaţiei naţionale, este un organism public şi pune în aplicare politici publice ( ministere, administraţii regionale, municipalităţi, consilii locale etc.).

Iniţiativele trebuie să fie deja în derulare de cel puţin 1 an, până la cel mult 4 ani. Concurentul trebuie să fie titularul programului sau al iniţiativei. Administraţiile publice care au primit deja un premiu în bani de la o instituţie UE pentru aceeaşi iniţiativă nu se mai pot înscrie la concurs.
Termenul-limită pentru înscrieri este 15 februarie 2013.
Credeţi că puteţi câştiga? Înscrieţi-vă la una din aceste categorii (exemplele de mai jos nu sunt complete sau exhaustive şi nu există o listă prestabilită de proiecte care se pot califica):

1. Iniţiave pentru cetăţeni (de ex. asistenţă specială pentru persoanele în vârstă; transport public ecologic; buget participativ)

2. Iniţiative pentru întreprinderi (de ex. punerea la dispoziţie de platforme de comunicare pentru întreprinderile noi; sprijin sub formă de instrumente de comerţ electronic acordat întreprinzătorilor rurali)

3. Iniţiative pentru educaţie şi cercetare (de ex. noi abordări privind formarea profesională; încurajarea asigurării unui mediu de studiu mai bun pentru şcolile primare; crearea unor condiţii care să stimuleze dezvoltarea spiritului antreprenorial al cercetătorilor)

Câte trei iniţiative de la fiecare categorie vor primi premii în valoare de 100 000 de euro, ca sprijin pentru ideile considerate ca având cele mai mari perspective. Cererile de înscriere vor fi evaluate de un grup de experţi independenţi provenind din sectorul administraţiei publice şi din mediul economic şi universitar. Câştigătorii „Premiului european pentru inovare în administraţia publică” vor fi selectaţi după patru criterii:
 originalitatea şi reproductibilitatea iniţiativei
 relevanţa economică pentru comunitatea vizată
 relevanţa socială pentru comunitatea vizată
 modul în care se intenţionează să se utilizeze suma câştigată.

 
Administraţiile trebuie să utilizeze premiile pentru a-şi dezvolta iniţiativele şi pentru a stimula excelenţa şi inovaţiile în sectorul public. Comisia va rămâne în legătură cu câştigătorii şi va monitoriza modul în care aceştia implementează următoarele etape ale iniţiativelor.
Prin acordarea acestor premii se doreste, în egală măsură, combaterea percepţiilor negative legate de cheltuielile publice şi ridicarea nivelului de aşteptări al cetăţenilor cu privire la ceea ce se poate realiza.
Se cauta abordări fezabile, eficiente şi inovatoare cu privire la cheltuielile publice şi cetatenii sunt încurajati să puna acest lucru în evidenţă atunci când se înscriu (de exemplu, luaţi telefonul mobil şi faceţi un film care să ilustreze ideile pe care le prezentaţi).
Câştigătorii vor fi anunţaţi în cursul anului 2013.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi site-ul dedicat concursului: www.ec.europa.eu/admin-innovators  
Înainte de a vă înscrie, vă rugăm să citiţi cu atenţie condiţiile de participare pentru a vă asigura că îndepliniţi criteriile de eligibilitate.

Procesul de înscriere a fost conceput astfel încât să se deruleze cât mai simplu. Pentru alte explicaţii, puteţi contacta organizatorii la rtd-admin-innovators@ec.europa.eu  
Descărcaţi regulamentul de concurs
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admin-innovators/contest_rules.pdf  
Descărcaţi ghidul de înscriere
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admin-innovators/application_guide.pdf  
Descărcaţi textul programului de lucru
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admin-innovators/work_program_text.pdf  
Înscrieţi-vă
https://ec.europa.eu/research/participants/submission/manage/login?callId=FP7-CDRP-2013-Admin-Innovators