RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Previziunile din iarnă pentru perioada 2012-2014: ieșire treptată din zona de turbulențe

În timp ce situația piețelor financiare în UE s-a îmbunătățit substanțial începând din vara anului trecut, activitatea economică a fost dezamăgitoare în a doua jumătate a anului 2012. Cu toate acestea, principalii indicatori sugerează că PIB-ul în UE este în prezent aproape de nivelul cel mai scăzut posibil și se estimează că activitatea economică se va accelera treptat. Relansarea creșterii economice va fi inițial determinată de creșterea cererii externe. Investițiile interne și consumul intern ar trebui să crească mai târziu în cursul anului, și până în 2014 se așteaptă ca cererea internă să devină principalul motor al consolidării creșterii PIB.

Activitatea economică slabă de la sfârșitul anului 2012 implică un punct de plecare scăzut pentru anul curent. Această situație, în combinație cu o revenire a creșterii economice mai treptată decât se preconiza anterior, duce la o previziune de creștere anuală modestă a PIB-ului în 2013 de 0,1% în UE și de scădere cu 0,3% în zona euro. Evoluțiile trimestriale ale PIB-ului sunt oarecum mai dinamice decât sugerează cifrele anuale, prevăzându-se că PIB-ul în al patrulea trimestru al anului 2013 va fi cu 1,0% mai mare decât nivelul atins în ultimul trimestru al anului 2012 în UE, și cu 0,7% în zona euro.

Contrastul dintre situația mai bună a piețelor financiare și perspectivele macroeconomice modeste pentru 2013 se datorează în mare măsură procesului de ajustare a bilanțurilor, care continuă să influențeze negativ creșterea economică pe termen scurt. Pe măsură ce acest proces va avansa, el va consolida, de asemenea, baza pentru creștere economică în 2014, care este estimată la 1,6% în UE și la 1,4% în zona euro.

Olli Rehn, vicepreședintele Comisiei responsabil cu afaceri economice și monetare și cu moneda euro, a declarat: „Reechilibrarea actuală a economiei europene continuă să afecteze creșterea pe termen scurt. Situația actuală poate fi rezumată astfel: avem date statistice dezamăgitoare de la finalul anului trecut, anumite semnale mai încurajatoare din trecutul recent, iar încrederea investitorilor în ceea ce privește viitorul este în creștere. Măsurile strategice decisive luate recent pregătesc terenul pentru revenirea creșterii economice. Trebuie să continuăm reformele și să evităm orice stagnare în acest sens care ar putea submina actuala tendință de revenire a încrederii, întârziind relansarea necesară a creșterii economice și a creării de locuri de muncă.”

Se preconizează o revenire treptată a consumului și a investițiilor
Măsurile strategice importante adoptate începând din vara trecută au schimbat modul în care piețele percep viabilitatea UEM și sustenabilitatea fiscală a statelor membre ale acesteia.

Combinația dintre o activitate economică scăzută datorată ciclicității, incertitudine și prelungirea ajustării bilanțurilor și a redistribuirii resurselor în economie – care sunt consecințele tipice ale unei crize financiare profunde– încetinește, în prezent, consumul intern și investițiile interne. Cu toate acestea, restabilirea încrederii consumatorilor și întreprinderilor ar trebui să reducă impactul negativ al acestor factori. Se preconizează că reducerea tensiunilor de pe piețele financiare va duce la condiții de împrumut mai avantajoase, iar acest lucru ar trebui să permită revenirea treptată a creșterii consumului și a investițiilor în cursul anului 2013.

Se estimează că ritmul scăzut al activității economice din prezent va conduce la o creștere a șomajului în acest an până la nivelul de 11,1% în UE și de 12,2% în zona euro.

Dat fiind că se așteaptă o diminuare a impactului creșterii prețurilor la energie asupra inflației, se estimează că inflația prețurilor de consum în UE va scădea treptat în cursul anului 2013 și că se va stabiliza anul viitor la aproximativ 1,7% în UE și la 1,5% în zona euro.

Progresul consolidării fiscale
Măsurile fiscale considerabile pe care le pun în aplicare statele membre ar trebui să conducă la o altă reducere a deficitelor fiscale globale, până la nivelul de 3,4% în UE și de 2,8% în zona euro în 2013. Se preconizează că reducerea soldului bugetar structural va avansa într-un ritm puțin mai lent în acest an decât în 2012. Consolidarea fiscală în curs de desfășurare limitează creșterea raportului datorie/PIB, care ar trebui să înregistreze o ușoară creștere în 2013, creșterea PIB rămânând modestă.

În timp ce perspectivele activității economice sunt încă, în principal, afectate de tendințe negative, distribuția riscurilor a devenit mult mai echilibrată. Punerea efectivă în aplicare a unor politici de consolidare a uniunii economice și monetare și de favorizare a ajustărilor necesare este esențială pentru a îndepărta riscul unei noi agravări a crizei datoriilor suverane. Există și alte riscuri privind înregistrarea unor tendințe negative, legate de deficiențele pieței muncii care au un impact asupra cererii interne și de încetinirea ritmului reformelor, precum și de faptul că SUA și Japonia se confruntă cu provocări bugetare pe termen mediu care rămân deocamdată importante. Șansele de creștere a PIB-ului s-ar putea materializa dacă progresele realizate în ceea ce privește soluționarea crizei și reformele structurale sunt mai rapide și/sau dacă restabilirea încrederii va fi mai importantă decât s-a anticipat. Riscurile legate de evoluția inflației par a fi echilibrate.

Raportul detaliat este disponibil la adresa:
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm

Contact:
Audrey Augier (+32 2 297 16 07)
Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)
Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)