RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Dezbaterea: „Eficientizarea pietei interne a energiei la nivelul Uniunii Europene"

Reprezentanţa Comisiei Europene vă invită să participați la dezbaterea cu titlul „Eficientizarea pieţei interne a energiei la nivelul Uniunii Europene”, organizată în data de 12 martie 2013, la sediul său din Str. Vasile Lascăr, nr. 31, Bucureşti, începând cu ora 10:00.

Un pas important în direcţia realizării pieţei interne a energiei până în 2014 ar fi implicarea fermă a cetăţenilor/consumatorilor în probleme legate de furnizarea de energie pentru consumatorii casnici. Aşa cum au confirmat concluziile celei de a 5-a întruniri a Forumului Cetăţenilor Europeni pentru Energie (noiembrie 2012), consumatorii ar trebui să se afle în centrul politicii pentru energie. Piaţa internă a energiei este un instrument-cheie în furnizarea a ceea ce cetăţenii UE îşi doresc cel mai mult: creştere economică, locuri de muncă, asigurarea nevoilor de bază la preţuri accesibile şi competitive şi utilizarea sustenabilă a resurselor limitate. Problemele relevante legate de energia pentru consumatorii casnici includ preţurile plătite de utilizatorul final pentru gaze/electricitate, calitatea şi alegerea serviciilor, impactul integrării pieţei europene de energie şi liberalizarea acesteia, noi oportunităţi pentru managementul cererii şi măsuri de eficientizare, precum şi drepturile şi protecţia consumatorilor, în special a celor vulnerabili.

În ciuda progreselor înregistrate în domeniul energiei în ultimii ani, mai sunt încă multe de făcut pentru a integra pieţele statelor membre, a îmbunătăţi concurenţa şi a răspunde noilor provocări. Aşa cum a fost subliniat în cadrul Comunicării Comisiei privind Perspectiva energetică 2050, realizarea integrării complete a reţelelor şi sistemelor europene de energie şi continuarea deschiderii pieţelor de energie sunt esenţiale pentru tranziţia către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi pentru menţinerea securităţii furnizării de energie la cel mai scăzut preţ posibil.

Prezentul eveniment naţional, organizat în completarea Forumului Cetăţenilor pentru Energie, organizat anual de către DG ENER, va oferi o vedere de ansamblu asupra celui de-al treilea Pachet Energetic şi va trece în revistă stadiul implementării lui în România. Cele trei sesiuni succesive vor avea ca teme principale: Cum putem asigura informarea, angrenarea şi susţinerea consumatorilor (schimbarea furnizorului, rezolvarea litigiilor, consumatori vulnerabili etc.), Preţuri (facturi, transparenţă etc.) şi Eficienţa energetică şi dezvoltarea pieţei: rolul Convenţiei primarilor şi Oraşe inteligente.

Dezbaterea face parte din seria de evenimente lunare "Perspective Europene", iniţiată de Reprezentanţa Comisiei Europene în 2009, cu scopul de a stimula dezbaterea cu privire la priorităţile Uniunii Europene, în strânsă legătură cu agenda publică naţională din România. În acest cadru sunt invitaţi să îşi exprime opiniile membri ai Parlamentului European, diplomaţi, oameni politici, funcţionari publici, reprezentanţi ai societăţii civile, parteneri sociali, reprezentanţi ai mass-media, ai mediului academic, lideri de opinie etc.

Vă rugăm să confirmați participărea dumneavoastră la coordonatele doamnei Oana Mocanu, Institutul European din România: e-mail: oana.mocanu@ier.ro , tel.: 021 314 26 96/97, interior: 121.
(sursa: Reprezentanta CE)