RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Fondul european de adaptare la globalizare plătește 24,3 milioane de euro pentru a ajuta lucrătorii concediați în Austria, Danemarca, Finlanda, Italia, România, Spania și Suedia

Comisia Europeană a făcut recent plăți către Austria, Danemarca, Finlanda, Italia, România, Spania și Suedia din Fondul european de ajustare la globalizare (FEG). Suma totală de 24,3 milioane EUR va ajuta 5 271 de lucrători din aceste țări să se reîncadreze în câmpul muncii, în urma concedierilor lor dintr-o gamă largă de sectoare, printre care cele ale automobilelor, motocicletelor, telefoanelor mobile, produselor metalice, echipamentelor electronice și activităților sociale.

Comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, László Andor, a declarat: „FEG este un instrument eficient în sprijinirea lucrătorilor concediați ca urmare a schimbărilor din structura comerțului mondial. S-a dovedit utilitatea sa în cazuri de concedieri în urma crizei economice. Comisia salută faptul că statele membre au convenit să continue FEG pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020”.

Defalcarea sumei de 24,3 milioane EUR este următoarea:
8,2 milioane EUR vor fi destinați ajutării a 2 416 de foști lucrători ai Nokia (1 000 în Finlanda și 1 416 în România) care și-au pierdut locurile de muncă ca urmare a transferului de linii de asamblare de telefoane mobile în țări asiatice. Pentru detalii suplimentare privind măsurile propuse pentru ajutarea lucrătorilor concediați, a se vedea și IP/12/1122 și IP/12/1123.

5,5 milioane EUR vor ajuta 1 350 de foști lucrători ai Saab în Suedia. Concedierile sunt o consecință a orientării geografice a producției către Asia, datorită cererii crescânde de autoturisme de pe piețele asiatice. Pentru detalii suplimentare privind măsurile propuse pentru ajutarea lucrătorilor concediați, a se vedea și IP/12/1124.

5,2 milioane EUR vor ajuta 350 de lucrători concediați în localitatea Steiermark din Austria. Concedierile în sectorul serviciilor sociale mobile din Steiermark (servicii sociale mobile pentru persoanele cu handicap și asistență mobilă pentru tineret) sunt o consecință a reducerii bugetelor sociale rezultate în urma actualei crize economice și financiare. Pentru detalii suplimentare privind măsurile propuse pentru ajutarea lucrătorilor concediați, a se vedea și IP/12/1119.

2,7 milioane EUR vor ajuta 502 de lucrători concediați de zece producători de motociclete, piese de schimb și componente pentru industria de motociclete și mopede în/din Italia, care este principalul centru de producție din Europa în acest sector. Concedierile sunt rezultatul scăderii cererii pentru astfel de vehicule în întreaga Europă. Pentru detalii suplimentare privind măsurile propuse pentru ajutarea lucrătorilor concediați, a se vedea și IP/12/1120.

1,4 milioane EUR vor ajuta 153 foști lucrători ai Flextronics Danemarca, un producător de circuite imprimate. Concedierile sunt o consecință directă a schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, prin care instalațiile pentru echipamente electronice sunt deplasate către Asia. În acest caz, sediul central Singapore Flextronics a decis închiderea filialei daneze. Pentru detalii suplimentare privind măsurile propuse pentru ajutarea lucrătorilor concediați, a se vedea și IP/12/1121.

1,3 milioane EUR vor ajuta 500 de lucrători concediați de producători spanioli de produse prefabricate din metal. Sectorul de produse metalice este un furnizor major pentru o gamă largă de industrii prelucrătoare, în special din sectorul construcțiilor navale, al construcțiilor și al autovehiculelor. Toate aceste activități au fost influențate în mod semnificativ pe teritoriul UE de criza economică, astfel cum s-a demonstrat în cererile anterioare de sprijin din partea FEG. Pentru detalii suplimentare privind măsurile propuse pentru ajutarea lucrătorilor concediați, a se vedea și IP/12/1125.
Aceste plăți sunt rezultatul propunerilor făcute de către Comisie Parlamentului European și Consiliului de Miniștri, în urma cererii de intervenție a FEG de către țările în cauză. Consiliul și Parlamentul au aprobat aceste propuneri, care au/ceea ce a dus la eliberarea fondurilor.

Context:
De la instituirea FEG, în 2007, au fost depuse 106 cereri de ajutor financiar acordat prin acest fond. Au fost solicitate fonduri în valoare de aproximativ 464 de milioane EUR pentru sprijinirea unui număr de aproximativ 97 300 de lucrători. Un număr din ce în ce mai mare de state membre depun cereri de alocare de fonduri prin FEG, cu scopul de a sprijini lucrătorii concediați dintr-un număr tot mai mare de sectoare.

O mai mare deschidere a comerțului cu restul lumii favorizează în ansamblu creșterea economică și ocuparea forței de muncă, dar poate, de asemenea, să cauzeze pierderea de locuri de muncă, în special în sectoarele vulnerabile, afectând lucrătorii cu nivel mai scăzut de calificare. Acesta este motivul pentru care președintele Comisiei, domnul Barroso, a propus crearea unui fond pentru a-i ajuta pe cei care trebuie să se adapteze la consecințele globalizării. FEG a fost creat la sfârșitul anului 2006 și a fost conceput pentru a demonstra solidaritatea majorității populației, care beneficiază de piețele deschise, cu persoanele, puține la număr, care se confruntă cu șocul brusc al pierderii locului de muncă. În iunie 2009, regulamentul FEG a fost revizuit pentru a consolida rolul FEG ca instrument rapid de intervenție, făcând parte din strategia de reacție a Europei la criza financiară și economică. Revizuirea Regulamentului FEG a intrat în vigoare la 2 iulie 2009 și se va aplica tuturor cererilor primite între 1 mai 2009 până la 31 decembrie 2011. În absența unui acord în cadrul Consiliului, funcția de reacție la situațiile de criză a FEG nu poate fi prelungită după 2011.

Bazându-se pe experiența acumulată prin utilizarea FEG începând din 2007 și pe valoarea sa adăugată pentru lucrătorii care au beneficiat de asistență și pentru regiunile afectate, Comisia a propus menținerea fondului și pe durata cadrului financiar multianual 2014­2020, îmbunătățind totodată și mai mult funcționarea sa. Aceasta include acoperirea concedierilor care au loc ca urmare a crizei economice, precum și noile categorii de lucrători, cum ar fi cei temporari și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă.

Pentru informații suplimentare:
Site-ul internet al comisarului László Andor:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm
EGF website
Reportaje video:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=673&langId=en&videosId=1621&vl=en
Adaptare la o lume globalizată – Fondul european de ajustare la globalizare
Abonați-vă la buletinul de informare electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea:
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
Urmăriți activitatea comisarului László Andor pe Twitter:
http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Contact:
Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)
Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)