RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Comisia Europeană lansează o carte verde privind finanțarea pe termen lung a economiei europene

Comisia Europeană a adoptat astăzi o carte verde prin care lansează o consultare publică de trei luni privind modalitățile de promovare a furnizării de finanțare pe termen lung și de îmbunătățire și diversificare a sistemului de intermediere financiară pentru investițiile pe termen lung în Europa.

Investițiile pe termen lung reprezintă cheltuieli care consolidează capacitatea de producție a economiei. Printre acestea se numără infrastructurile de energie, de transport și de comunicații, echipamentele industriale și de servicii, tehnologiile în domeniul schimbărilor climatice și al ecoinovării, precum și educația și cercetarea și dezvoltarea. Europa se confruntă cu nevoia de investiții de mare anvergură, pe termen lung, care sunt esențiale pentru sprijinirea creșterii economice durabile. Pentru a finanța investițiile pe termen lung, guvernele, întreprinderile și gospodăriile populației au nevoie de acces la finanțare previzibilă pe termen lung.

Criza financiară a afectat capacitatea sectorului financiar din Europa de a direcționa economiile către investiții pe termen lung. Prin urmare, este esențial să vedem ce se poate face pentru a îmbunătăți disponibilitatea finanțării pe termen lung, iar cartea verde se concentrează asupra modului în care se desfășoară acest proces.

Una dintre întrebările importante este dacă dependența tradițională a Europei de bănci pentru finanțarea investițiilor pe termen lung va fi înlocuită sau ar trebui înlocuită de un sistem mai diversificat, în care ponderea finanțării directe de pe piața de capital să fie semnificativ mai ridicată (și anume, finanțarea prin obligațiuni) și în care să existe o implicare mai mare a investitorilor instituționali (de exemplu, fondurile de pensii), sau de alte alternative. Nevoile de finanțare ale IMM-urilor merită o atenție deosebită întrucât acestea au potențialul de a susține creșterea economică pe termen lung. IMM-urile au nevoie de acces la finanțare atât bancară, cât și nebancară.

Răspunsurile la această consultare vor permite Comisiei să stabilească ce se poate face pentru a elimina barierele din calea finanțării pe termen lung. Acțiunile în urma acestei consultări ar putea lua forme diferite, cu sau fără caracter legislativ.

Comisarul pentru piața internă și servicii, domnul Michel Barnier, a declarat: „Economia Europei se confruntă cu provocări majore, inclusiv cu nevoia de investiții de anvergură, pe termen lung. Acestea sunt esențiale ca bază pentru inovare și competitivitate, sprijinind o revenire la creșterea economică durabilă și la crearea de locuri de muncă în Europa. Aceste nevoi necesită finanțare pe termen lung. A asigura că economia și sectorul nostru financiar — inclusiv băncile și investitorii instituționali, cum ar fi societățile de asigurări și fondurile de pensii — sunt apte să finanțeze investiții pe termen lung este o sarcină importantă, dar complexă. Avem nevoie să identificăm care sunt barierele în calea finanțării pe termen lung și ce se poate face pentru a le elimina.”

Vicepreședintele Olli Rehn, responsabil cu afaceri economice și monetare și cu moneda euro, a declarat: „Procesul necesar de reechilibrare a economiei europene este în curs, iar piețele financiare ar trebui să poată sprijini schimbările structurale care se accelerează. Este important să asigurăm un cadru pentru investițiile și finanțarea pe termen lung cuprinzător și destul de flexibil pentru a se adapta la aceste provocări, în vederea consolidării potențialului de creștere economică al Europei”.

Context:
Această carte verde se referă la investițiile pe termen lung în sensul creării de active corporale și necorporale cu durată lungă de viață. Numeroase investiții în domenii precum infrastructura energetică, schimbările climatice, educația etc. aduc beneficii mai largi pentru societate în ansamblul său, prin sprijinirea unor servicii esențiale și prin îmbunătățirea standardelor de viață. Impactul acestora poate, de asemenea, să înceapă să fie resimțit pe termen scurt. Investițiile permit întreprinderilor și guvernelor să răspundă noilor provocări economice, sociale și de mediu, prin faptul că facilitează tranziția spre o economie mai durabilă, precum și creșterea pe termen lung a productivității și a competitivității. Tendințele în ceea ce privește schimbările climatice și epuizarea resurselor naturale evidențiază și mai mult provocarea pe care o reprezintă creșterea durabilă, întrucât impun necesitatea efectuării de mai multe investiții pe termen lung în energiile cu emisii reduse de dioxid de carbon, în utilizarea eficientă a energiei și a resurselor, precum și în infrastructură, în vederea realizării obiectivului politic de a limita schimbările climatice la sub două grade și de a decupla creșterea economică de utilizarea resurselor. Importanța finanțării pe termen lung pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă a fost recunoscută la nivel internațional în cadrul G20.

Capacitatea economiei de a finanța investițiile pe termen lung depinde de capacitatea sistemului financiar de a canaliza cu eficacitate și în mod eficient aceste fonduri către utilizatorii și investițiile adecvate, prin intermediul unor piețe deschise și concurențiale. Acest proces poate fi realizat prin diverși intermediari — printre care băncile, societățile de asigurare și fondurile de pensii — și prin acces direct la piețele financiare.

În Europa, ponderea investițiilor sau a economiilor în raport cu PIB-ul este favorabilă în comparație cu alte regiuni ale lumii. Totuși, această imagine de ansamblu ascunde faptul că deponenții și investitorii se confruntă în prezent cu niveluri ridicate de incertitudine, aversiune față de risc și lipsă de încredere ca urmare a situației și a perspectivelor macroeconomice instabile. Acest lucru poate avea efecte de lungă durată, creând mai multe bariere permanente în calea furnizării de finanțare pe termen lung.

Unul dintre principalele învățăminte desprinse din criză este acela că sunt necesare reglementarea și supravegherea adecvate ale sectorului financiar pentru a restaura stabilitatea financiară și încrederea în piețe. UE derulează un program cuprinzător de reformă financiară în acest context, care vine în completarea reformelor bugetare și economice mai generale. Stabilitatea financiară este esențială, însă nu este o măsură suficientă în sine. Ca parte a unui răspuns politic mai amplu, calibrarea detaliată a noului cadru de reglementare și de supraveghere trebuie să permită sectorului financiar să sprijine efectiv economia reală, fără a pune în pericol stabilitatea financiară.

Pe această bază, măsurile pentru promovarea finanțării pe termen lung a economiei europene ar trebui să țină seama de o gamă largă de factori interconectați:
•capacitatea instituțiilor financiare de a canaliza finanțarea pe termen lung;
•eficiența și eficacitatea piețelor financiare în a oferi instrumente de finanțare pe termen lung;
•factori transversali care să permită economisirea și finanțarea pe termen lung; precum și
•facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare bancară și nebancară.

A se vedea, de asemenea, MEMO/13/280.
Pentru informații suplimentare:
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-term/index_en.htm

Persoane de contact :
Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)
Audrey Augier (+32 2 297 16 07)
Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)