RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

În pofida progreselor înregistrate în ceea ce privește reducerea abandonului școlar și creșterea numărului absolvenților de studii superioare, persoanele de sex masculin rămân tot mai mult în urmă

Potrivit noilor cifre pentru 2012 date publicității de Eurostat, majoritatea statelor membre ale UE au înregistrat progrese în ceea ce privește atingerea obiectivelor educaționale ale Strategiei Europa 2020 privind reducerea ratei abandonului școlar sub 10 % și creșterea procentului de tineri absolvenți de studii superioare (terțiare sau echivalente) la peste 40 % până în 2020.

Cu toate acestea, există încă diferențe mari în această privință, pe de o parte, între statele membre și pe de altă parte, între femei și bărbați. În medie, ponderea tinerilor care își abandonează prematur studiile este în prezent de 12,8 % în UE, scăzând de la 13,5 % în 2011. În 2012, 35,8 % dintre persoanele cu vârste între 30 și 34 de ani din UE au absolvit ciclul terțiar de învățământ, față de 34,6 % în anul precedent.

Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, a declarat: „Progresele realizate în ceea ce privește atingerea obiectivelor noastre educaționale transmit un mesaj pozitiv în această perioadă de incertitudine economică. În viitor, va fi nevoie de calificări superioare pentru ocuparea forței de muncă, iar aceste cifre demonstrează că numărul tinerilor hotărâți să-și realizeze întregul potențial a crescut. Observăm, de asemenea, că eforturile de a îmbunătăți sistemele de învățământ din Europa și de a le face mai accesibile încep să dea roade. Încurajez toate statele membre să-și intensifice eforturile astfel încât să atingem obiectivele pe care le-am stabilit pentru 2020; acest lucru este valabil în special pentru țările care nu au progresat sau a căror performanță a scăzut față de anul trecut. Invit aceste state să nu-și precupețească eforturile și să urmeze numeroasele exemple de bune practici.”

În 12 state membre (Austria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Slovacia, Slovenia și Suedia) rata abandonului școlar a scăzut deja sub obiectivul de 10 % preconizat în Strategia Europa 2020, Irlanda situându‑se pentru prima dată la acest nivel. Țările cu cele mai mari rate ale abandonului școlar sunt Spania (24,9 %), Malta (22,6 %) și Portugalia (20,8 %), însă aceste cifre reprezintă un progres față de cele din 2011. Rata abandonului școlar s-a redus cu cel puțin un punct procentual în Germania, Grecia, Irlanda, Letonia și Regatul Unit, însă a crescut în Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Ungaria, Luxemburg, Polonia, Slovacia, Slovenia și Suedia.

În anul 2012, în 12 state membre (Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Spania, Suedia și Regatul Unit), ponderea persoanelor cu vârste între 30 și 34 de ani absolvente de studii superioare a fost mai mare decât obiectivul de 40 % preconizat în Strategia Europa 2020. Polonia și Slovenia vor depăși cu siguranță acest obiectiv anul viitor. Proporția tinerilor absolvenți de studii superioare rămâne scăzută în Italia (21,7 %), Slovacia (23,7 %), România (21,8 %), Malta (22,4 %), Republica Cehă (25,6 %) și Portugalia (27,2 %). Situația cea mai îngrijorătoare o prezintă Bulgaria, unde procentul deja scăzut al absolvenților de ciclu terțiar (26,9 %) a cunoscut o ușoară scădere în 2012.

În general, situația fetelor este mai bună: rata abandonului școlar în rândul lor este cu 24 % mai mică decât în rândul băieților. Diferențele cele mai mari în acest sens au fost înregistrate în Cipru (+58 %), Letonia (+57 %), Luxemburg (+57 %) și Polonia (+55 %), unde rata abandonului școlar în cazul băieților este mai mare decât dublul celei constatate în cazul fetelor. De asemenea, procentul femeilor absolvente de studii superioare este cu 27 % mai mare. Cel mai mare decalaj între sexe a fost înregistrat în Letonia (+85 %), Estonia (+79 %), Slovenia (+68 %) și Bulgaria (+67 %).

Context:
Cifrele au fost compilate de Eurostat în cadrul anchetei UE asupra forței de muncă, ce furnizează date privind situația și tendințele pieței forței de muncă din UE, inclusiv participarea la sistemul de învățământ și de formare profesională și ratele de absolvire.
Rata abandonului școlar este definită ca procentul de persoane cu vârste între 18 și 24 de ani care au cel mult studii medii și care nu mai sunt înregistrate în sistemul de învățământ sau de formare profesională. Rata de absolvire a studiilor superioare (ciclul terțiar) se calculează ca ponderea persoanelor cu vârste între 30 și 34 de ani care au absolvit un ciclu terțiar de învățământ (sau un nivel echivalent).

Etapele următoare:
Statele membre au convenit, în cadrul reuniunii Consiliului din februarie 2013, să se concentreze asupra ameliorării performanțelor în rândul tinerilor care sunt expuși unui risc ridicat de abandon școlar și care posedă competențe de bază reduse. Acest lucru se poate face, de exemplu, prin depistarea din timp a unor astfel de cazuri în toate etapele procesului educațional și prin acordarea de sprijin individual.
Luna viitoare, Comisia Europeană va evalua măsurile luate de statele membre în vederea atingerii principalelor obiective ale Strategiei Europa 2020 pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și, de asemenea, ar putea propune recomandări specifice pentru fiecare țară.
De asemenea, Comisia va prezenta, în următorul număr al Monitorului educației și formării (toamna anului 2013), un raport cu privire la ultimele evoluții ale situației abandonului școlar și a absolvenților de studii superioare.

Pentru informații suplimentare:
Comisia Europeană: Abandonul școlar
Comisia Europeană: Programul de modernizare a învățământului superior
Eurostat: Ancheta asupra forţei de muncă
Comisia Europeană: Educație și formare
Site-ul internet al dnei Androulla Vassiliou

Urmăriți activitatea comisarului Androulla Vassiliou pe Twitter: @VassiliouEU

Contact:
Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott
Dina Avraam (+32 2 295 96 67)