RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Comisia Europeana instituie o Platformă pentru buna guvernanță fiscală

Ca parte a eforturilor sale concertate de combatere a evaziunii și a fraudei fiscale, Comisia a instituit astăzi noua Platformă pentru buna guvernanță fiscală. Platforma va monitoriza progresele statelor membre în ceea ce privește combaterea planificării fiscale agresive și a paradisurilor fiscale, în conformitate cu recomandările prezentate de Comisie anul trecut (a se vedea IP/12/1325).

Scopul este garantarea faptului că statele membre iau măsuri concrete și eficace pentru a rezolva aceste probleme, într-un cadru coordonat la nivelul UE. Platforma va fi alcătuită dintr-o amplă gamă de părți interesate: autorități fiscale naționale, Parlamentul European, întreprinderi, academicieni, ONG-uri și alte părți interesate. De asemenea, platforma va facilita dialogul și schimburile de expertiză, contribuind la o abordare mai coordonată și mai eficace din partea UE în ceea ce privește combaterea evaziunii și a fraudei fiscale.

Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare, vamă, statistică, audit și lupta antifraudă, a declarat: „Când ne luptăm împotriva fraudei fiscale, ne luptăm să protejăm corectitudinea sistemelor noastre fiscale, competitivitatea economiilor noastre și solidaritatea statelor membre ale UE. Sunt prea multe în joc pentru a ne permite să pierdem această bătălie. Elanul reînnoit al statelor membre în ceea ce privește angajarea în această luptă este mai mult decât bine-venit, iar acum trebuie transpus în fapte. Platforma pe care o lansez astăzi va ține statele membre în alertă și va garanta că rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor când este vorba despre combaterea fraudei fiscale.”

Platforma pentru buna guvernanță fiscală a fost una dintre inițiativele prevăzute în Planul de acțiune al Comisiei împotriva fraudei fiscale prezentat în decembrie 2012 (a se vedea MEMO/12/949). Platforma va fi alcătuită din aproximativ 45 de membri: un delegat la nivel înalt din cadrul autorității fiscale a fiecărui stat membru și până la 15 reprezentanți neguvernamentali. Aceștia din urmă vor fi desemnați de Comisie pe baza unui proces deschis de selectare a candidaturilor. Tot astăzi a fost lansată și cererea de candidaturi, în vederea selectării organizațiilor participante. Organizațiile vor fi selectate pentru câte un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit prin selectarea unei noi candidaturi după perioada respectivă.

Context:
Platforma va continua mai ales progresele realizate în ceea ce privește două recomandări legate de planul de acțiune menționat.

Prima recomandare prevede o poziție puternică a UE împotriva paradisurilor fiscale, care este mai fermă decât măsurile internaționale actuale. Utilizând criterii comune, statele membre sunt încurajate să identifice paradisurile fiscale și să le plaseze pe „liste negre” naționale.

A doua recomandare se referă la planificarea fiscală agresivă și stabilește două modalități de blocare a oportunităților de care profită companiile pentru a evita să-și plătească taxele și impozitele. Aceste modalități includ consolidarea dispozițiilor anti-abuz din cadrul tratatelor fiscale bilaterale, al legislației naționale și al legislației UE privind societățile comerciale. Orice înțelegere artificială realizată în vederea comiterii evaziunii fiscale ar fi ignorată, iar societățile ar fi impozitate pe baza activității economice propriu-zise.

Etapele următoare:
Prima reuniune a platformei este programată provizoriu pentru data de 10 iunie 2013.

Linkuri utile:
Urmăriți activitatea comisarului Algirdas Šemeta pe Twitter
Pagina de internet a comisarului pentru impozitare, vamă, statistică, audit și lupta antifraudă, Algirdas Šemeta:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm
Planul de acțiune și recomandările Comisiei pot fi consultate la adresa:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm Site-ul internet dedicat evaziunii și fraudei fiscale:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm
Cererea de candidaturi pentru a deveni membru al platformei:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/platform_call-applications_en.pdf

Contact:
Emer Traynor (+32 2 292 15 48)
Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)