RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

31,5 milioane EUR pentru proiecte în materie de ecoinovare

Comisia Europeană a lansat o cerere de propuneri în valoare de 31,5 milioane EUR pentru cele mai bune 45 de proiecte în materie de ecoinovare. Întreprinderile din întreaga Europă pot transmite până la 5 septembrie 2013 propunerile lor menite să introducă pe piață soluții ecologice inovatoare.

Următoarele cinci domenii sunt eligibile:
•reciclarea materialelor
•apa
•materialele de construcții durabile
•afacerile ecologice
•sectorul alimentelor și băuturilor

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Ecoinovarea nu este doar o nișă a afacerilor ecologice. Competitivitatea Europei în următoarele decenii va depinde de capacitatea sa de a depăși constrângerile în materie de resurse. Întreprinderile ecoinovatoare sunt factorii care vor facilita această transformare la nivelul întregii economii. Încurajez în mod special întreprinderile mici și mijlocii să candideze la finanțare și să ajute Europa să fructifice avantajul pe care îl deține în sectoare cum ar fi gospodărirea apei și gestionarea deșeurilor.”

45 de proiecte urmează să facă obiectul cererii de propuneri
Cererea de propuneri vizează în principal întreprinderile private, în special IMM-urile care au dezvoltat un produs, proces sau serviciu ecologic inovator, dar care se confruntă cu dificultăți în privința lansării pe piață. Cererea de propuneri oferă cofinanțarea până la 50 % a costului proiectului și ar trebui să sprijine aproximativ 45 de proiecte noi în acest an.

185 de proiecte sunt în prezent în desfășurare
Urmează să fie lansate aproximativ 50 de proiecte din cadrul cererii de propuneri de anul trecut și peste 185 de proiecte sunt deja în curs de desfășurare. Printre proiectele actuale se numără, de exemplu: optimizarea tehnologiei de reutilizare a cărămizilor vechi în sectorul construcțiilor; producerea de încălțăminte din piele care nu conține substanțe chimice periculoase; utilizarea CO2 pentru a valorifica o sursă naturală de Omega-3; și o tehnică nouă de fabricare a covoarelor.

Context:
Ecoinovarea este finanțată prin Programul-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP) și dispune de un buget de aproximativ 220 de milioane EUR pentru perioada 2008-2013. Aceasta sprijină produsele demonstrate din punct de vedere tehnologic care contribuie la o mai bună utilizare a resurselor naturale ale Europei. Ecoinovarea reprezintă una dintre componentele ecologice ale CIP și contribuie la Planul de acțiune privind ecoinovarea (EcoAP). Programul este gestionat de Agenția Executivă pentru Competitivitate și Inovare (EACI).

Cererea de propuneri din 2013 este deschisă până la 5 septembrie. La data de 27 mai, va avea loc în clădirea Charlemagne, la Bruxelles, în Belgia, Ziua europeană de informare privind ecoinovarea, în cursul căreia se vor prezenta informații detaliate cu privire la priorități și sfaturi privind depunerea candidaturii pentru finanțare.

Linkuri:
Inițiativa privind ecoinovarea din cadrul CIP: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/  
Cererea de propuneri privind ecoinovarea din 2013: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm  
Urmăriți-ne pe Twitter: @EU_ecoinno

Exemple de proiecte menționate în comunicatul de presă: 
•Optimizarea tehnologiei de reutilizare a cărămizilor vechi în sectorul construcțiilor: REBRICK – http://www.gamlemursten.dk/uk  
•Producerea de încălțăminte din piele care nu conține substanțe chimice periculoase: proiectul Tileather - http://www.tileather.eu/default.aspx  
•Utilizarea CO2 pentru a valorifica o sursă naturală de Omega-3: proiectul Phobior - http://www.ecoduna.com/projects/demo-plant-austria-phobior/  
•O tehnică nouă de fabricare a covoarelor: proiectul EuroC2C Carpetchain - http://www.desso.com/Desso/EN/EN-Cradle_to_Cradle/EU_Eco-Innovation_Project.html

Persoane de contact :
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)