RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Participă la sondajul asupra Programului Operaţional Regional - termen limită, 1 iunie

La inițiativa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), Banca Mondială lucrează în prezent la câteva studii aprofundate care au în vedere îmbunătățirea implementării Programului Operațional Regional (POR), atât pentru perioada actuală, cât mai ales în perspectiva perioadei 2014-2020.

În acest sens, experții Băncii Mondiale au pregătit un sondaj destinat beneficiarilor POR: https://docs.google.com/forms/d/1ql6AxjmN6EzbXfLtmCcl0tfoEMGr8NLsIbmsWVE1trU/viewform  
Sondajul este implementat cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR-NV) și în colaborare cu portalul de informare în domeniul fondurilor europene www.fonduri-structurale.ro, cu scopul de a contura o imagine de ansamblu din perspectiva beneficiarilor POR asupra implementării programului (beneficii, obstacole, recomandări pentru perioada viitoare).

Obiectivele sondajului:
Evaluarea modului în care beneficiarii POR au colaborat cu Agenția de Dezvoltare Regională și respectiv cu Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional (POR);
Evaluarea mecanismelor de sprijin disponibile beneficiarilor pe întreg parcursul proiectului (de la deschiderea unei axe până la etapa de post-implementare);
Colectarea informațiilor despre dificultățile întâmpinate în accesarea fondurilor POR și posibile recomăndari ale beneficiarilor pentru rezolvarea dificultăților în perspectiva perioadei 2014-2020.
Scopul principal al acestui sondaj este de a colecta răspunsuri cât mai complete de la beneficiari, cu impact direct asupra recomandărilor pentru îmbunătățirea POR pe viitor. Toate răspunsurile sunt anonime, iar contribuția dumneavoastră la acest efort este deosebit de importantă.

Timpul estimat pentru completarea sondajului este de ~12-15 minute.
Termenul limită pentru transmiterea răspunsurilor este 1 iunie 2013.

Vă invităm să răspundeți la întrebările sondajului accesând:
https://docs.google.com/forms/d/1ql6AxjmN6EzbXfLtmCcl0tfoEMGr8NLsIbmsWVE1trU/viewform