RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Va deveni orașul tău Capitala europeană verde din 2016?

Comisia a lansat procesul de selecție pentru Capitala europeană verde din 2016. Premiul pentru capitalele verzi ale Europei se acordă orașelor care promovează cel mai intens un stil de viață urban cu impact minim asupra mediului. Scopul acestui premiu anual este să inspire orașele europene să ia măsuri pentru a deveni locuri mai atrăgătoare și mai sănătoase ca destinație pentru cei interesați să le viziteze, să muncească și să trăiască acolo – orașe „în care merită să trăiești”.

Pentru prima dată, orașele din Europa cu mai mult de 100 000 de locuitori își pot depune candidatura pentru acest titlu. Anterior, doar orașele cu mai mult de 200 000 de locuitori erau eligibile. Datorită acestei schimbări, titlul este acum accesibil pentru peste 400 de orașe din întreaga Europă.

Avantajele unei capitale europene verzi încep cu un mediu înconjurător mai curat, noi locuri de muncă și investiții, și includ o creștere a turismului, o mediatizare pozitivă în presa internațională și un număr sporit de sponsorizări pentru proiectele de mediu.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Premiul Capitala europeană verde pune în lumină eforturile locale de ameliorare a mediului urban și de promovare a creșterii durabile. Cu ocazia lansării concursului pentru cel de-al șaptelea titlu de Capitală europeană verde, cel din 2016, aș dori să încurajez orașele mai mici să își depună candidatura și să profite de această ocazie pentru a-și trece în revistă și a-și pune în evidență realizările din domeniul mediului, punând bazele unui viitor durabil pentru propriii cetățeni.”

Obiectivele premiului sunt:
1.să recunoască orașele care au făcut deja dovada unor realizări remarcabile în domeniul mediului;

2.să încurajeze orașele să își asume obiective ambițioase în ceea ce privește îmbunătățirea în viitor a mediului și dezvoltarea sustenabilă și

3.să inspire alte orașe prin intermediul unor noi idei, schimburi de bune practici și experiențe.

Candidaturile vor fi evaluate pe baza a 12 indicatori: atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea; transportul local; zonele verzi urbane, inclusiv utilizarea sustenabilă a terenurilor; natura și biodiversitatea; calitatea aerului înconjurător; calitatea acustică a mediului; cantitatea de deșeuri generate și gestionarea acestora; gestionarea apelor; tratarea apelor reziduale; ecoinovare și locuri de muncă sustenabile; performanța energetică; gestionarea integrată a mediului.

Participarea este deschisă tuturor statelor membre ale UE, țărilor în curs de aderare și țărilor candidate (Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Muntenegru, Serbia și Turcia) precum și țărilor din Spațiul Economic European. Orașele își pot depune candidatura online, la adresa www.europeangreencapital.eu . Data limită de depunere a candidaturilor pentru titlul din 2016 este 17 octombrie 2013. Titlul este acordat de un juriu european, asistat de un grup de experți recunoscuți din diverse domenii ale protecției mediului. Câștigătorul va fi anunțat în luna iunie 2014.

Context:
Premiul Capitala europeană verde este rezultatul unei inițiative a orașelor care promovează o abordare ecologică. Conceptul a fost formulat inițial la Tallinn, în Estonia, la 15 mai 2006, la inițiativa domnului Jüri Ratas, fost primar al Tallinnului, la o întrunire în cadrul căreia 15 orașe europene și Asociația orașelor estoniene au semnat un memorandum de înțelegere comun privind instituirea acestui premiu.

Șase orașe – Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, Copenhaga și Bristol – au primit până acum titlul, din 2010 până în 2015. Capitala verde 2015, Bristol, a fost anunțată vinerea trecută la Nantes în cadrul ceremoniei anuale de decernare a premiilor.

Europa este în acest moment o societate predominant urbană, trei din patru europeni locuind în orașe și municipii. Multe probleme de mediu cu care se confruntă societatea noastră își au originea în zonele urbane, dar tot zonele urbane sunt cele care concentrează voința și capacitatea de inovare necesare pentru rezolvarea acestor probleme. Premiul Capitala europeană verde a fost conceput ca o inițiativă de recunoaștere a eforturilor, de încurajare a orașelor pentru continuarea activităților ecologice și de prezentare și încurajare a schimbului de bune practici între orașele europene.

Pe lângă faptul că oferă exemple de urmat pentru alte orașe, acest plus de vizibilitate poate contribui la îmbunătățirea reputației orașului câștigător, precum și a atractivității acestuia ca destinație pentru cei interesați să îl viziteze, să muncească și să trăiască acolo.

Pentru mai multe informații:
www.europeangreencapital.eu
Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward  
Twitter: http://twitter.com/EU_GreenCapital  sau trimiteți un tweet la @EU_GreenCapital  

Contacts :
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)