RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Proiectul de buget al UE pentru exercițiul financiar 2014

Comisia a adoptat proiectul de buget pentru exercițiul financiar 2014 în valoare de 142,01 miliarde EUR în credite de angajament și de 135,9 miliarde EUR în credite de plată. Proiectul de buget pentru 2014 este cu aproximativ 6 % mai redus decât bugetul anului curent, atât în privința angajamentelor, cât și a plăților.

„Am prezentat proiectul de buget acum, întrucât Tratatul de la Lisabona prevede în mod expres obligația Comisiei de a face acest lucru până cel târziu la 1 iulie”, a declarat Janusz Lewandowski, comisarul UE pentru programare financiară și buget. „Cu toate acestea, ne vom adapta propunerea ulterior, în funcție de rezultatul final al procedurii de adoptare a cadrului financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020”.

Comisia a pregătit proiectul de buget pentru 2014 pe baza celei mai recente etape a actualelor negocieri privind CFM. Suma pentru 2014 depinde de ajungerea la un acord, în timp util în 2013, privind resursele bugetare suplimentare care să acopere necesarul de plăți în 2013, astfel cum a propus Comisia.

Între timp, în ciuda reducerilor, proiectul de buget pentru exercițiul financiar 2014 prezintă o creștere de 3,3 % a angajamentelor în domeniul „Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă” (rubrica 1a), deoarece resursele reduse ale UE trebuie să se concentreze pe măsuri de combatere a șomajului și de generare a creșterii economice. Printre aceste măsuri se numără Orizont 2020 — noul program de finanțare al UE pentru cercetare și inovare (aproximativ 9 miliarde EUR), Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (3,6 miliarde EUR), mecanismul Conectarea Europei (aproape 2 miliarde EUR) și măsuri de sprijin pentru întreprinderile europene, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).

Reducerea cheltuielilor administrative (rubrica 5)

Pentru al doilea an consecutiv, Comisia propune o reducere de 1 % a numărului de membri ai personalului (cu excepția impactului pe care îl are aderarea Croației), ca parte a propunerii sale de a ajunge la o reducere de 5 % a personalului într-un interval de 5 ani.

Comisia propune, de asemenea, o reducere de 1,1 % în domeniile discreționare ale propriilor cheltuieli administrative.

Creșterea globală de la rubrica 5 este generată în principal de numărul din ce în ce mare de pensionari și de costurile legate de aderarea Croației.

Vorbind în termeni comparativi...

Proiectul de buget pentru exercițiul financiar 2014 reprezintă 1,05% din VNB al UE în angajamente (față de 1,15 % în bugetul pentru 2013) și 1,01 % din acesta în plăți (1,1 % în 2013). Cu alte cuvinte, având în vedere că proiectul de buget pentru 2014 este echivalent cu un procent mai mic din bogăția anuală generată de statele membre, acesta reprezintă o reducere semnificativă atât în termeni absoluți, cât și relativi.

Pagini Utile:
■Pagina de internet a comisarului Lewandowski:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_fr.htm  
■Proiectul de buget 2014:
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2014/2014_en.cfm  
■Proiectul de buget 2014 prezentat pe scurt (în format power point): http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/DB2014_Press_Presentation