RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Proiectul VAMPIRE de cercetare a distrugerii vascularizației cancerelor obţine încă o bursă europeană

Comisia Europeană acordă astăzi cea de-a 50-a bursă de cercetare în cadrul programului Doctorat industrial european (EID). Bursa, în valoare de 1,5 milioane de euro, este destinată cercetării unor noi anticorpi care vor elimina tumorile prin distrugerea vaselor de sânge care le irigă. Așa-numitul proiect VAMPIRE (Vascular Antibody-Mediated Pharmaceutically Induced tumour Resection - „rezecția tumorilor vasculare indusă farmaceutic și mediată de anticorpi”) este coordonat de Universitatea din Birmingham, Regatul Unit și de SomantiX, o companie olandeză de biotehnologie, cu sediul în Utrecht.

Proiectul de cercetare este susținut de universități, companii și centre de cercetare europene asociate, printre care se numără și Universitatea elvețiană de știință și tehnologie ETH din Zurich și organizația caritabilă Cancer Research UK. Programul de doctorat industrial european (EID) este orientat către proiecte care reunesc parteneri din mediul universitar și de afaceri din două țări.

Androulla Vassiliou, comisarul pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, a declarat: „Sunt încântată că Doctoratul industrial european a ajuns la această etapă — și cred că nu ne-am fi putut dori un exemplu mai bun de colaborare transsectorială pe care să îl încurajăm decât acest parteneriat care luptă împotriva cancerului. EID ilustrează extraordinar de bine valoarea adăugată pe care o pot aduce investițiile UE în ceea ce privește excelența, inovarea și competitivitatea prin crearea unor punți între mediul universitar, de cercetare și de afaceri.”

Profesorul Roy Bicknell, care va conduce proiectul din Birmingham, a declarat: „Doctoratul industrial european răspunde unei mari nevoi a societății. El face posibile cercetări importante pe plan medical și economic, care asigură progresul, dar și formarea următoarei generații de oameni de știință de înalt nivel, angajați în industrie.”

Doctoratul industrial european a fost lansat ca proiect-pilot în 2012 în cadrul acțiunilor Marie Curie (MCA), programul european de burse de cercetare. Programul EID urmărește să ofere doctoranzilor experiență profesională în cadrul unor proiecte de cercetare excelente, precum și să atragă mai mulți tineri către cariere științifice.

Pentru a fi eligibil pentru finanțare prin EID, un proiect trebuie reunească un partener din mediul de afaceri și unul din mediul universitar din două țări. Bursele EID, acordate pe trei ani, le permit cercetătorilor să lucreze alternativ în ambele țări, în laboratoare universitare și în sedii de întreprinderi, sub îndrumarea unor supraveghetori din sectorul privat și din universități. Programa vizează și competențe care nu țin de domeniul științific, precum spiritul antreprenorial, comunicarea și managementul proprietății intelectuale.

Bursele EID vor continua să fie oferite și în cadrul noilor acțiuni Marie Skłodowska-Curie, făcând parte din noul program „Orizont 2020” al UE pentru cercetare și inovare, care începe în ianuarie anul viitor.

Context:
Acțiunile Marie Curie promovează carierele în domeniul cercetării în Europa cu ajutorul fondurilor gestionate de Comisia Europeană. Din 1996 și până la finele anului 2013, acțiunile Marie Curie vor fi sprijinit 60 000 de cercetători având circa 130 de naționalități diferite. Peste jumătate din cercetările sprijinite prin intermediul programului sunt dedicate problemelor societale, precum sănătatea, schimbările climatice și penuria de energie. 37 % dintre cercetătorii care au primit fonduri prin acest program sunt femei, iar întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) reprezintă mai mult de jumătate din totalul companiilor participante. Bugetul pentru acțiunile Marie Curie este de 4,7 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013.

Noile acțiuni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) vor deveni principalul program al UE în sprijinul pregătirii doctorale excelente. În perioada 2014-2020, MSCA va oferi burse unui număr de 25 000 de cercetători doctoranzi sub forma „doctoratelor industriale europene”, a programelor comune de doctorat (care implică mai multe universități) și a altor tipuri de pregătire de înaltă calitate în materie de cercetare. MSCA va pune accentul pe pregătirea care combină cercetarea și alte competențe ce maximizează șansele de angajare, precum expertiza în management, spirit antreprenorial și comunicare. Parlamentul European și statele membre au convenit recent asupra faptului că MSCA va reprezenta 8 % din totalul bugetului dedicat programului Orizont 2020, însă această decizie trebuie să fie adoptată în mod oficial de către instituțiile europene.

Pentru informații suplimentare:
Comisia Europeană: Educație și formare
Site-ul comisarului Androulla Vassiliou
Urmăriți activitatea comisarului Androulla Vassiliou pe Twitter @VassiliouEU

Persoane de contact:
Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott
Dina Avraam (+32 2 295 96 67)