RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Accesul liber la publicațiile științifice atinge un „punct critic”

Tendința globală de a pune în mod gratuit rezultatele cercetării la dispoziția cititorilor - așa numitul „acces liber” - a fost confirmată astăzi de un studiu finanțat de Comisia Europeană. Aceste noi cercetări sugerează că accesul liber este în curs de a atinge un punct critic, aproximativ 50 % dintre lucrările științifice publicate în 2011 fiind în prezent disponibile în mod gratuit. Acest nivel este de două ori mai mare decât cel estimat în studiile anterioare, lucru explicat prin utilizarea unei metodologii îmbunătățite și prin aplicarea unei definiții lărgite a accesului liber. De asemenea, studiul estimează că peste 40 % din articolele validate de comunitatea științifică și publicate la nivel mondial între 2004 și 2011 sunt în prezent accesibile online în mod liber. Studiul analizează situația din UE și din câteva țări învecinate, precum și din Brazilia, Canada, Japonia și Statele Unite ale Americii.

Accesul liber la rezultatele cercetării poate crește calitatea și eficiența științei și poate stimula inovația în sectoarele public și privat. Comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „Aceste constatări ne arată că accesul liber are viitor. Introducerea rezultatelor cercetării în sfera publică este benefică pentru știință și consolidează economia noastră bazată pe cunoaștere.”

Studiul a analizat disponibilitatea publicațiilor academice în 22 de domenii ale cunoașterii în Spațiul european de cercetare, Brazilia, Canada, Japonia și Statele Unite. În prezent, în mai multe țări și discipline, peste 50 % dintre documente sunt disponibile în mod gratuit. Disponibilitatea gratuită a majorității articolelor este în prezent o realitate în domeniile: știință și tehnologie, cercetare biomedicală, biologie și matematică și statistică. Accesul liber este cel mai limitat în domeniile: științe sociale și umaniste, științe aplicate, inginerie și tehnologie.

O comunicare recentă a Comisiei Europene (IP/12/790) a identificat accesul liber drept mijloc principal de a îmbunătăți circulația cunoștințelor și, drept consecință, inovația în Europa. Prin urmare, accesul liber va fi obligatoriu pentru toate publicațiile științifice realizate cu finanțare prin Orizont 2020, programul UE de finanțare a cercetării și inovării pentru perioada 2014-2020. Comunicarea recomandă ca statele membre să adopte o abordare similară celei a Comisiei cu privire la programele lor naționale.

Comisarul Geoghegan-Quinn a subliniat faptul că Comisia Europeană promovează accesul liber în Europa, inclusiv în ceea ce privește rezultatele cercetării finanțate din fonduri proprii: „Contribuabilul european nu ar trebui să plătească de două ori pentru cercetarea finanțată din fonduri publice. Din acest motiv, am făcut din accesul liber la publicații modalitatea standard de acces în cadrul Orizont 2020, următorul program al UE de finanțare a cercetării și a inovării”.

Context:
Studiul a fost realizat de Science-Metrix, o întreprindere de cercetare specializată în evaluare, și a inclus cele 28 de state membre ale UE, precum și Elveția, Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Turcia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Israel, Brazilia, Canada, Japonia și Statele Unite ale Americii. Alte două rapoarte ale aceluiași grup, care examinează politicile de acces liber și problema accesului liber la date, au fost, de asemenea, publicate astăzi.

În ceea ce privește politicile privind accesul liber, în raport se constată că majoritatea celor 48 de finanțatori majori ai științei au considerat acceptabile ambele forme de acces liber: accesul liber la articole publicate în reviste (abordarea de tip „gold” sau „hibrid”) și autoarhivarea (abordarea de tip „green”). Peste 75 % dintre aceștia au acceptat perioade de embargo - adică intervalul dintre data publicării și data la care publicația devine disponibilă în mod gratuit - cuprinse între 6 și 12 luni.

Cel de-al treilea studiu a relevat totuși că în prezent există mai puține politici pentru accesul liber la date științifice decât pentru accesul liber la publicații. Accesul liber la datele cercetării evoluează rapid într-un mediu în care cetățenii, instituțiile, administrațiile, organizațiile non-profit și întreprinderile private cooperează în mod flexibil pentru a dezvolta infrastructuri, standarde, prototipuri și modele de afaceri. În cadrul Orizont 2020, programul UE de finanțare a cercetării și a inovării pentru perioada 2014-2020, Comisia va demara de asemenea un proiect pilot privind accesul liber la datele colectate în timpul activităților de cercetare finanțate din fonduri publice, luând în considerare preocupările legitime legate de interesele comerciale ale beneficiarului grantului, de viața privată și de securitate.

Comisia va face din accesul liber la publicațiile științifice un principiu general al programului Orizont 2020. Începând din 2014, toate articolele realizate cu finanțare prin programul Orizont 2020 vor trebui puse la dispoziție în regim de acces liber:

fie imediat de către editor, care le va publica online (accesul liber de tip „gold” și „hibrid”); costurile de publicare anticipate vor putea fi rambursate de Comisia Europeană;
fie de către cercetători, în cel mult șase luni după publicare (12 luni pentru articole în domeniul științelor sociale și umaniste), prin intermediul unor arhive cu acces liber (acces liber de tip „green”).

Linkuri către cele trei studii:
http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Availability_2004-2011.pdf
http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Policies.pdf
http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Data.pdf
Adresa web a programului Orizont 2020:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Contact:
Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience
Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)