RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Proiecte urbane mai inteligente în Europa

În cadrul unei conferințe găzduită de Comisia Europeană, edili ai orașelor, directori executivi de companii și lideri ai societății civile au purtat discuții pe marginea acțiunilor care au făcut obiectul „Planului strategic de implementare a inițiativei «Orașe inteligente»” și a modalităților de punere în practică a acestora. Comisia a anunțat că va lansa o „Invitație pentru angajamente privind orașele și comunitățile inteligente” în primăvara anului 2014, cu scopul de a mobiliza activitățile în favoarea priorităților din planul de acțiune. Planul face parte din cel de-al cincilea „parteneriat pentru inovare” al Europei.

Siim Kallas, Vicepreședintele Comisiei responsabil cu transporturile, a declarat: „Sunt încântat de faptul că operatorii în domeniul transporturilor, companiile de telecomunicații, fabricanții de vehicule, urbaniștii, societățile energetice și cercetătorii s-au reunit pentru a discuta viitorul orașelor noastre. Inițiativa «Orașe inteligente» reprezintă o excelentă oportunitate de a realiza progrese în sensul reducerii aglomerației urbane și de a crea oportunități mai bune de afaceri în orașele noastre. Trebuie să menținem această dinamică și să trecem acum de la planificare la acțiune.”

Neelie Kroes, Vicepreședintă a Comisiei Europene responsabilă cu Agenda digitală, a declarat: „Viitorul infrastructurii și al planificării urbane se va baza pe integrarea sistemelor TIC și pe utilizarea de mari volume de date pentru a îmbunătăți condițiile de trai și de muncă în orașele noastre. Trebuie să întemeiem aceste noi sisteme pe standardele deschise pentru hardware, software, date și servicii pe care acest parteneriat european pentru inovare le va dezvolta.”

Günther H. Oettinger, Comisarul european pentru energie, a declarat: „Parteneriatul european pentru inovare privind orașele și comunitățile inteligente vizează investirea în dezvoltarea durabilă a unui număr cât mai mare de orașe. Crearea unor parteneriate echitabile între orașe și societăți, bazate pe sinergiile dintre TIC, energie și mobilitate, va conduce la proiecte care aduc îmbunătățiri reale în viața noastră de zi cu zi.”

Comisia intenționează să aloce aproximativ 200 de milioane EUR pentru inițiativa „Orașe și comunități inteligente” în bugetele pentru perioada 2014-2015 ale programului pentru cercetare și inovare „Orizont 2020”, cu scopul de a accelera progresele și de a asigura implementarea pe scară cât mai largă a soluțiilor destinate orașelor inteligente. Vor exista, de asemenea, posibilități de a accesa fondurile de investiții și fondurile structurale europene.

Parteneriatul european pentru inovare (PEI) din cadrul inițiativei „Orașe și comunități inteligente” se concentrează asupra acelor domenii în care TIC, energia și mobilitatea se suprapun, și identifică cele mai eficiente soluții și abordări comune. Orașele și regiunile europene sunt diferite una față de cealaltă, dar au, în același timp, multe necesități similare, care pot fi îndeplinite cel mai eficient prin intermediul unei abordări comune. Acesta este domeniul în care parteneriatul poate furniza valoare adăugată.

Parteneriatul reunește edili ai orașelor, întreprinderi și reprezentanți ai comunităților și oferă acestor actori un forum în care pot identifica, dezvolta și difuza soluții inovatoare și în care le pot transpune în realitate. PEI privind „Orașe și comunități inteligente” va pune accent pe mobilitatea urbană sustenabilă, districtele durabile și mediul construit, precum și pe infrastructurile și procesele integrate în domeniul energiei, TIC și al transporturilor. Parteneriatul a identificat, de asemenea, acțiunile care urmează a fi întreprinse cu privire la acordarea unui rol central cetățenilor și la consultarea acestora, precum și dezvoltarea de noi afaceri și modele de finanțare care vor contribui la implementarea rapidă și pe scară largă a soluțiilor destinate orașelor inteligente.

„Invitația pentru angajamente” pe care Comisia a anunțat-o astăzi va oferi valoare adăugată părților care se angajează, prin creșterea vizibilității la nivel european și prin oferirea unei oportunități extraordinare de a colabora cu alte autorități cu privire la subiecte similare și de a crea programe de investiții pe scară largă care să stimuleze amploarea și viteza acțiunilor în materie de inovare în orașe.

Orice oraș, societate, asociație, guvern sau organism de cercetare este invitat să urmeze recomandările din planul strategic de implementare prin elaborarea de inițiative proprii și prin asumarea unor angajamente privind orașele inteligente referitoare la investiții, noi forme de cooperare și schimb de resurse.

Pentru informații suplimentare
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
a se consulta MEMO/13/1049

Persoane de contact:
Helen Kearns (+32 2 298 76 38)
Marlene Holzner (+32 296 01 96)
Ryan Heath (+32 296 17 16)