RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Ziua europeană a persoanelor cu handicap - Comisia acordă orașului Göteborg premiul „Access City” 2014

Cu ocazia Zilei europene a persoanelor cu handicap (3 decembrie), Comisia Europeană a anunțat că orașul Göteborg este câștigătorul premiului „Access City” 2014. Acest premiu reprezintă o recunoaștere a eforturilor extraordinare depuse de autoritățile din Göteborg în vederea creșterii accesibilității pentru persoanele cu handicap și pentru cele în vârstă. Ediția din 2014 este organizată de Comisia Europeană împreună cu Forumul european al persoanelor cu handicap.

Înmânarea premiilor are loc la Bruxelles, în cadrul evenimentului intitulat „Turismul accesibil în Europa”, organizat cu ocazia Zilei europene a persoanelor cu handicap și a Zilei europene a turismului, care se sărbătoresc în fiecare an. Acest premiu își propune să încurajeze orașele cu cel puțin 50 000 de locuitori să facă schimb de experiență și să își îmbunătățească accesibilitatea, în beneficiul tuturor.

„Un oraș al tuturor!” - acesta este sloganul orașului Göteborg. Faptul că Göteborg a câștigat ediția din acest an a concursului Access City demonstrează că acesta este mai mult decât un simplu slogan”, a declarat Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar UE pentru justiție. „Datorită viziunii sale globale privind integrarea în societate a persoanelor cu handicap, Göteborg a câștigat ediția din acest an a concursului. Persoanele cu handicap se confruntă în continuare cu prea multe obstacole în viața de zi cu zi, însă orașe precum Göteborg ne arată care este calea de urmat pentru o viață mai ușoară pentru toți. Felicitări orașului Göteborg!”

Angajamentul asumat de orașul Göteborg de a spori accesibilitatea transporturilor, a locuințelor, a muncii și a ocupării forței de muncă reprezintă un bun exemplu pe care l-ar putea urma, în viitor, și alte orașe europene. Atunci când o locuință accesibilă este disponibilă, se acordă prioritate persoanelor cu handicap. În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, circa 300 de locuri de muncă beneficiază în fiecare an de asistență personală. De asemenea, orașul face sistematic eforturi pentru a îmbunătăți infrastructura publică, prin adoptarea unor măsuri concrete menite să sporească accesibilitatea parcurilor de distracții, a terenurilor de joacă și a universității locale.

Locul 2 la concursul „Access City” a fost acordat orașului Grenoble (Franța), iar locul 3, orașului Poznan (Polonia), care au realizat progrese remarcabile în ceea ce privește accesibilitatea transporturilor, a educației, a locuințelor, a spațiilor comerciale, a culturii, a sportului, a turismului și a ocupării forței de muncă.

Comisia Europeană acordă mențiuni speciale orașelor care fac pionierat în materie de accesibilitate, în domenii precum mediul construit, transporturile, tehnologia informației și comunicațiilor și structurile și serviciile publice. În acest an, mențiunile speciale se acordă următoarelor orașe:

Belfast, din Regatul Unit, pentru „mediul construit și spațiile publice”;
Dresda, din Germania, pentru „tehnologiile informației și comunicațiilor”;
Burgos, din Spania, pentru serviciile și structurile publice;
Malaga, din Spania, pentru transporturi și infrastructuri conexe.

Printre câștigătorii edițiilor trecute ale concursului „Access City” se numără următoarele orașe: Avila, din Spania (IP/10/1641), Salzburg, din Austria,(IP/11/1492), și Berlin, din Germania (IP/12/1309).

Pentru o Europă accesibilă, este nevoie nu doar de contribuția autorităților publice; de aceea, cu ocazia Zilei europene pentru persoanele cu handicap, Comisia Europeană organizează, de asemenea, o reuniune la nivel înalt privind creșterea și accesibilitatea, la care participă directori de întreprindere și asociații de utilizatori. În cadrul acestei reuniuni urmează să se discute mijloacele prin care produsele și serviciile pot deveni mai accesibile în Europa.

Istoricul dosarului
Premiul „Access City”
Premiul „Access City” a fost acordat prima dată în 2010 pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la persoanele cu handicap și pentru a promova inițiativele destinate creșterii accesibilității în orașele europene cu peste 50 000 de locuitori. Premiul se acordă pentru asigurarea unui acces echitabil la viața citadină pentru persoanele cu handicap. Această inițiativă este menită să încurajeze orașele să se inspire din experiența celorlalte orașe, să inoveze și să facă schimb de bune practici.

Premiul se acordă orașului care s-a dovedit că a îmbunătățit în mod durabil accesibilitatea la aspectele fundamentale ale vieții citadine și că are planuri concrete de continuare a îmbunătățirii acestei situații. Premiul se acordă pentru acțiuni întreprinse în următoarele domenii:

mediul construit și spațiile publice;

transportul și infrastructurile conexe;

tehnologiile informației și comunicațiilor, inclusiv noile tehnologii (TIC) și

structurile și serviciile publice.

Procesul de selecție pentru concursul Access City 2014

Într-o primă fază, derulată la nivel național, dintre cele care și-au depus candidatura, 102 orașe din 23 de state membre au îndeplinit criteriile necesare pentru a fi admise la concurs. Juriile naționale din statele membre au fost compuse din persoane cu handicap și experți în domeniul administrației publice. Fiecare juriu putea alege cel mult trei orașe care să participe la etapa europeană de selecție, astfel că 33 de orașe au fost selectate și prezentate juriului european al concursului „Access City” 2014.

Juriul european, compus din experți în materie de accesibilitate și din reprezentanți ai Forumului european al persoanelor cu handicap și ai Age Platform Europe, a ales, din aceste 33 de orașe, câștigătorii premiilor unu, doi și trei, precum și câștigătorii celor patru mențiuni speciale.

Politica UE privind accesibilitatea
Îmbunătățirea accesibilității în Europa pentru persoanele cu handicap constituie un element important al Strategiei globale a UE pentru persoanele cu handicap pentru perioada 2010-2020, care stabilește cadrul general de acțiune în materie de handicap și accesibilitate la nivelul UE, în completarea și în sprijinul acțiunilor întreprinse de statele membre. Legislația UE prevede dispoziții specifice privind accesibilitatea în domenii precum transporturile și serviciile de comunicații electronice.

În afară de legislație și politici, UE folosește diverse instrumente, de exemplu cercetarea și standardizarea, pentru a optimiza accesibilitatea în domenii precum mediul construit, TIC, transporturile și altele, precum și pentru a favoriza dezvoltarea unei piețe europene a produselor și serviciilor accesibile.

De asemenea, UE face eforturi pentru a îmbunătăți funcționarea pieței tehnologiilor de asistență pentru persoanele cu handicap și sprijină abordarea de tip „proiectare pentru toți”, de care beneficiază o parte mai mare a populației, cum ar fi persoanele în vârstă și persoanele cu mobilitate redusă.

Informații suplimentare:
Pentru a afla mai multe despre premiul „Access City”, consultați următoarele pagini:
http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2014/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm
Turismul accesibil în Europa, cu ocazia Zilei europene a persoanelor cu handicap și a Zilei europene a turismului: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/events/eventedpd2013_en.htm  
Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm  și http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0636:RO:NOT  
Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm
Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisarul UE pentru justiție: http://ec.europa.eu/reding  
O puteți urmări pe dna vicepreședinte pe Twitter: @VivianeRedingEU
Puteți urmări EU Justice pe Twitter: @EU_Justice

Persoane de contact:
Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)
Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)