RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Exprimați-vă opiniile cu privire la „infrastructura pentru informații spațiale din Uniunea Europeană”

Comisia Europeană solicită opinii cu privire la Directiva privind „infrastructura pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană”. Cunoscută sub denumirea de INSPIRE, aceasta reprezintă o inițiativă paneuropeană menită să ajute guvernele, cetățenii și întreprinderile să împărtășească informații de natură geografică, socioeconomică și referitoare la mediu. Obiectivul consultării este de a colecta comentarii referitoare la experiențele individuale ale utilizatorilor și ale producătorilor de date spațiale care lucrează pentru autoritățile publice, pentru sectorul privat și în mediul academic sau care se exprimă în calitate de cetățeni, în vederea îmbunătățirii furnizării de informații pentru politicile și activitățile cu impact asupra mediului.

Răspunsurile la probleme precum poluarea aerului, declinul biodiversității și prevenirea dezastrelor naturale necesită date și informații de bună calitate despre mediu; Directiva INSPIRE a fost elaborată pentru a oferi astfel de informații. Directiva este în vigoare din 2007, iar Comisia încearcă acum să găsească modalități de adaptare a acesteia la noile evoluții.

Oricine poate participa la consultare. Participarea respondenților cu o anumită experiență legată de INSPIRE este în special binevenită. Aceștia vor fi invitați să își prezinte opiniile cu privire la aspecte precum nivelul de documentare a datelor și serviciilor spațiale și vor fi întrebați dacă INSPIRE facilitează sau nu utilizarea, descoperirea, vizualizarea și descărcarea datelor și serviciilor spațiale de care au nevoie. Opiniile cu privire la serviciile furnizate de geoportalul european și de alte puncte de acces la geoinformații sunt, de asemenea, binevenite.

Respondenții sunt invitați să își exprime opiniile privind caracterul relevant al inițiativei INSPIRE, utilitatea acțiunilor sale, raportul costuri-eficiență și punerea în aplicare a acesteia. Comisia Europeană este, de asemenea, interesată să afle dacă respondenții au identificat efecte pozitive și/sau negative ale inițiativei INSPIRE asupra politicii de mediu și în legătură cu alte politici, cum ar fi guvernarea electronică.

Consultarea este disponibilă în toate limbile oficiale ale UE.

Etapele următoare
Rezultatele acestei consultări publice vor contribui la evaluarea politicii legate de inițiativa INSPIRE. Rezultatele vor fi prezentate, în 2014, tuturor părțile interesate, precum și Parlamentului European și Consiliului. Aceste rezultate ar putea să ducă la adoptarea unor măsuri de corectare a politicii în vederea adaptării abordărilor actuale și a realinierii acestora la obiectivele inițiale ale directivei INSPIRE, precum și la obiectivele Strategiei UE 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Context:
Comisia are nevoie de evaluarea politicii legate de inițiativa INSPIRE pentru a putea prezenta Consiliului și Parlamentului European un raport privind punerea în aplicare a politicii. Evaluarea ține seama, de asemenea, de Comunicarea REFIT din 2 octombrie 2013 în care Comisia prezintă modalitățile de realizare a unei revizuiri cuprinzătoare a anumitor acte legislative.

A se vedea, de asemenea:
Consultarea online este disponibilă la următoarea adresă de internet: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_ro.htm  
Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul internet consacrat inițiativei INSPIRE: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Persoane de contact:
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)