RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Comisarul Damanaki salută adoptarea finală a politicii comune reformate în domeniul pescuitului

Maria Damanaki, comisarul european pentru afaceri maritime și pescuit, a salutat votul final de astăzi al Parlamentului European care sprijină o nouă politică comună reformată în domeniul pescuitului (PCP) pentru UE, pe care ea a inițiat-o în iulie 2011. Votul înseamnă că reforma PCP a fost adoptată oficial și se va aplica acum în toate apele Uniunii Europene începând de la 1 ianuarie 2014.

Noua PCP caută să sprijine comunitățile costiere din întreaga Europă creând condițiile necesare pentru ca UE să aibă o flotă de pescuit sustenabilă și viabilă din punct de vedere economic. De asemenea, aceasta urmărește să asigure gestionarea durabilă a resurselor, maximizând totodată capturile pentru pescari. Pentru a sprijini acest dublu obiectiv ambițios, se va elimina treptat practica risipitoare a aruncării înapoi în mare a capturilor și se vor introduce obligații și termene-limită clare pentru a le permite pescarilor să se adapteze. Promovarea unei acvaculturi sustenabile face și ea parte din noua politică.

Comisarul Damanaki a declarat: „Votul de astăzi al Parlamentului European înseamnă că avem în prezent o politică prin care se va schimba radical pescuitul și se va deschide calea unui viitor sustenabil atât pentru pescarii noștri, cât și pentru resursele noastre. Sunt recunoscătoare atât Parlamentului, cât și Consiliului pentru angajamentul lor, viziunea și sprijinul global pentru propunerile Comisiei, ceea ce înseamnă că, în termen scurt, putem reveni la un pescuit sustenabil și pune capăt practicilor risipitoare. Noua PCP constituie un vector pentru nevoile stringente actuale ale Europei, și anume relansarea creșterii economice și crearea de locuri de muncă pentru comunitățile costiere ale acesteia.”

PCP reformată va garanta că aceleași principii și standarde de sustenabilitate se aplică pescarilor din UE care pescuiesc în ape străine și că UE va continua să promoveze sustenabilitatea în acordurile sale internaționale. Este vorba despre o reformă foarte amplă care prevede o schimbare la nivel de guvernanță și inițiative regionalizate care vor permite părților interesate și statelor membre să stabilească multe detalii legate de gestionarea curentă a activității de pescuit.

Votul de astăzi este rezultatul unui proces îndelungat, care a început cu o amplă consultare publică, după care Comisia a prezentat un ambițios pachet de reformă în 2011. La începutul acestui an, delegații din partea Comisiei, Consiliului de Miniștri și Parlamentului au purtat negocieri constructive care au culminat cu ajungerea la un acord politic în luna mai. În octombrie, Consiliul de Miniștri a sprijinit în unanimitate acest acord, înainte ca Parlamentul să-și exprime votul final de sprijin în sesiune plenară.

Context:
Obiectivul central al politicii comune reformate în domeniul pescuitului este de a pune capăt pescuitului excesiv și de a face din pescuit o activitate sustenabilă din punct de vedere ecologic, economic și social. Reforma urmărește să stabilească condițiile pentru un viitor mai bun pentru resursele de pește și pescuit, dar și pentru mediul marin de care acestea depind. Politica vizează să readucă pescuitul la un nivel sustenabil, cu o mai bună utilizare a cunoștințelor și a avizelor științifice. Ea are drept scop sprijinirea unei dezvoltări durabile a sectoarelor pescuitului și acvaculturii, crearea unor posibilități de locuri de muncă în zonele de coastă și, în cele din urmă, aprovizionarea cetățenilor UE cu pește într-o manieră sănătoasă și sustenabilă. Reforma contribuie la Strategia Europa 2020 în măsura în care încearcă să asigure o performanță economică robustă a sectorului și o coeziune sporită în regiunile costiere.

Primele măsuri privind pescuitul au fost lansate în 1970 de Comunitatea Europeană și erau menite să ofere sprijin structural și o piață comună în acest sector. De atunci, această politică a suferit mai multe schimbări, ultima ei reformă datând din 2002.

Informații suplimentare
Site-ul web dedicat reformei PCP:
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_ro.htm
MEMO/13/1125

Persoane de contact:
Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)