RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Declarația vicepreședintelui Reding și a comisarului Barnier referitoare la acordul trilateral privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață

Comisia Europeană a salutat acordul politic de astăzi cu privire la propunerea Comisiei de Directivă privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață (IP/11/1218). Acordul a fost precedat de patru așa-numite reuniuni trilaterale dintre Comisie și cei doi colegiuitori (Parlamentul European și Consiliul de Miniștri). Faptul că s-a ajuns la un acord, care a fost aprobat de statele membre astăzi, arată că Europa este dispusă să ia toate măsurile necesare pentru a combate utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale și abuzul de piață pe piețele sale financiare.

Statele membre vor trebui să se asigure că un astfel de comportament, inclusiv manipularea indicilor de referință, este considerat o infracțiune care poate fi pedepsită prin sancțiuni eficace în întreaga Europă. Acordul politic trebuie confirmat de către Parlamentul European în sesiune plenară, prevăzută a avea loc în ianuarie 2014.

„Abuzul de piață reprezintă o problemă care afectează în mod grav încrederea în sistemul nostru financiar și trebuie să o combatem cu fermitate, ceea ce înseamnă că trebuie să eliminăm lacunele în materie de reglementare care pot fi exploatate de către manipulatori pe piața financiară. Dreptul penal are un efect disuasiv puternic și, după progresele obținute prin acordul de astăzi, cei care se fac vinovați de abuz de piață vor simți pe deplin efectele dreptului penal, indiferent unde se află aceștia în Uniunea noastră”, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisar al UE pentru justiție. „Sper ca acum să putem finaliza în scurt timp detaliile necesare pentru ca această propunere să devină rapid act legislativ. UE aplică o politică de toleranță zero în ceea ce privește abuzul de piață și manipularea ratelor. Trebuie să protejăm integritatea piețelor noastre și banii cetățenilor noștri.”

Comisarul pentru piața internă și servicii, domnul Michel Barnier, a declarat: „Acordul reprezintă o veste excelentă pentru investitori și un cadou de Crăciun nedorit pentru <<angajații la costum>> care comit infracțiuni. Infractorii găsiți vinovați de abuz de piață vor fi pasibili în sfârșit de pedeapsa cu închisoarea în întreaga Uniune Europeană. Prin această propunere și prin Regulamentul privind abuzul de piață, UE a consolidat în mod semnificativ competențele statelor membre de a detecta și pedepsi sever utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale și manipularea pieței. În special, cei care vor manipula indicii de referință precum Euribor vor fi pasibili de aplicarea unor amenzi usturătoare sau de pedeapsa cu închisoarea. Adresez mulțumiri Parlamentului European pentru îmbunătățirea propunerii noastre prin faptul că a stabilit durate fixe pentru pedepsele cu închisoarea. Aș dori, de asemenea, să mulțumesc Parlamentului European, în special raportorului acestuia, doamnei Arlene McCarthy, precum și președinției lituaniene pentru eforturile remarcabile pe care le-au depus pentru a se ajunge la acest acord.”

În urma acordului de astăzi:
vor exista definiții comune la nivelul UE ale infracțiunilor comise în materie de abuz de piață, cum ar fi utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale, divulgarea neautorizată de informații și manipularea pieței;
va exista un set comun de sancțiuni penale, inclusiv amenzi și pedeapsa cu închisoarea de patru ani pentru utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale/manipularea pieței și de doi ani pentru divulgarea neautorizată a informațiilor confidențiale;
persoanele juridice (întreprinderile) vor fi considerate responsabile pentru abuzurile de piață;
statele membre trebuie să determine competența pentru aceste infracțiuni în situația în care acestea se produc în țara lor sau în cazul în care autorul infracțiunii este resortisant al statului membru în cauză;
statele membre trebuie să se asigure că autoritățile judiciare și de aplicare a legii care se ocupă de aceste cazuri extrem de complexe dispun de o formare corespunzătoare.

Context:
În prezent, investitorii care desfășoară tranzacții pe baza informațiilor confidențiale și care manipulează piețele prin răspândirea de informații false sau înșelătoare pot evita sancțiunile, profitând de diferențele dintre legislațiile celor 28 de state membre ale UE. În unele țări, autoritățile nu dispun de competențe de sancționare eficace, în timp ce în altele nu există sancțiuni penale pentru anumite infracțiuni legate de utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale și de manipularea pieței. Sancțiunile eficace pot avea un efect disuasiv puternic și pot consolida integritatea piețelor financiare ale UE.

Din acest motiv, Comisia Europeană a propus, la 20 septembrie 2011, norme la nivelul întregii UE care să prevadă instituirea de sancțiuni penale minime pentru utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale și pentru manipularea pieței (IP/11/1218). În iulie 2012, Comisia a prezentat modificări la propunerea sa inițială, pentru a interzice în mod clar manipularea indicilor de referință, inclusiv a indicilor LIBOR și EURIBOR, și pentru ca această manipulare să fie considerată infracțiune (IP/12/846).

Prin propunerea acestor norme, Comisia a recurs pentru prima dată la noile competențe care îi sunt conferite în temeiul Tratatului de la Lisabona privind asigurarea aplicării unei politici a UE prin intermediul sancțiunilor penale. Proiectul de directivă obligă statele membre să ia măsurile necesare pentru a garanta faptul că infracțiunile care constau în utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale și în manipularea pieței fac obiectul unor sancțiuni penale. De asemenea, statele membre vor avea obligația de a impune sancțiuni penale pentru instigarea și complicitatea la comiterea de abuzuri de piață, precum și pentru tentativele de comitere a unor astfel de infracțiuni. Directiva completează o propunere de Regulament privind abuzul de piață, aprobată de Parlamentul European la 10 septembrie 2013 (MEMO/13/774), care îmbunătățește cadrul legislativ al UE existent și consolidează sancțiunile administrative.

Informații suplimentare:
Comisia Europeană - Abuzul de piață:
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm
Comisia Europeană – Politica în materie de drept penal:
http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy
Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar al UE pentru justiție:
http://ec.europa.eu/reding
Pagina de internet a dlui Michel Barnier, comisarul UE pentru piața internă și servicii:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm
Puteți urmări activitatea dnei vicepreședinte pe Twitter: @VivianeRedingEU
Puteți urmări EU Justice pe Twitter: @EU_Justice
Puteți urmări activitatea dlui comisar Barnier pe Twitter: @MichelBarnierEU
Puteți urmări UE Internal Market pe Twitter: @EU_Markt

Persoane de contact:
Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)
Mina Andreeva (+ 32 2 299 13 82)
Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)
Audrey Augier (+32 2 297 16 07)