RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

La Bistrita, Sedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest si a Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare

Azi, 14 martie, la Bistrita, au avut loc sedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regionala (CDR) Nord-Vest si a Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare (CRESC) Nord-Vest.
CDR Nord-Vest a aprobat un numar de 9 hotarari.

A fost avizate Acordul Cadru si Acordul Specific anual de subventie a Centrului Regional Europe Direct pentru Transilvania de Nord, acorduri incheiate intre Agentia de Dezvoltare Regionala (ADR) Nord-Vest si Comisia Europeana. Proiectul va oferi un prim punct de contact privind informarea europeana si va pune la dispozitia comunitatii regionale asistenta in cautarea de informatii despre UE, un site web, un cont de e-mail, materiale de informare, conexiune internet gratuita, posibilitatea de a apela Centrul Europe Direct Bruxelles gratuit, posibilitatea de a urmari televiziunea Europe by Satellite. Centrul regional Europe Direct va sta la dispozitie la e-mail europedirect@nord-vest.ro, telefon 0264 431550 si adresa: Sextil Puscariu nr.2, Cluj-Napoca

CDR Nord-Vest a aprobat participarea, ca si coordonator, a ADR Nord-Vest in proiectul CLUSTERNET - Retele Regionale pentru Sustinerea Inovarii si a Dezvoltarii de Clustere. Prin obiectivele sale, CLUSTERNET este considerat cel de-al doilea proiect pilot rezultat al proiectului REGIS-NW „Strategia Regionala de Inovare pentru Inovare pentru Regiunea Nord-Vest”; primul proiect pilot fiind infiintarea Institutului Regional pentru Educatie, Cercetare si Transfer Tehnologic (IRECTT). Parteneri in proiect sunt Guvernul Regional Lazio (Italia) si Agentia de Dezvoltare Economica La Rioja (Spania). Alte doua institutii din Regiunea Lazio vor fi implicate in proiect: Agentia de Dezvoltare a Regiunii Lazio si FILAS - Institutie specializata in sustinerea si promovarea activitatilor de inovare si cercetare. Proiectul a fost depus in luna ianuarie 2008, spre finantare pe programul INTERREG, Axa Prioritara „Inovare si economia cunoasterii”. Bugetul total al proiectului va fi de 2.020.000 Euro. Daca va fi aprobat, proiectul va fi implementat incepand cu luna octombrie 2008.

Activitatile proiectului vor fi: organizarea de evenimente inter-regionale, elaborarea de studii tematice si rapoarte de buna practica, organizarea de seminarii si instruiri pe teme de inovare si transfer tehnologic pentru IMM-uri, operatori din cercetare, educatie si suport pentru mediul de afaceri, identificarea si dezvoltarea de clustere, schimburi de experienta, dezvoltarea de colaborari in domeniul clusterelor.

CDR Nord-Vest a adoptat si Strategia Regiunii Nord-Vest pentru imbunatatirea infrastructurii sociale. Obiectivele acestei strategii sunt: Imbunatatirea infrastructurii de sanatate si cresterea calitatii serviciilor medicale in Regiunea Nord-Vest; Imbunatatirea infrastructurii serviciilor sociale si cresterea calitatii serviciilor sociale in Regiunea Nord-Vest; Imbunatatirea managementului si dotarilor sistemului public de interventii in situatii de urgenta pentru acoperirea optima a riscurilor in Regiunea Nord-Vest. Strategia adoptata azi va deveni document de lucru pentru Comitetul Regional de Evaluare Strategica si Corelare (CRESC) Nord-Vest, in procesul de evaluare strategica a proiectelor depuse spre finantare pe Axa 3 din cadrul POR 2007-2013. CRESC este un organism creat special pentru evaluarea strategica si corelarea proiectelor depuse spre finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013. Membrii CRESC sunt reprezentanti ai autoritatilor publice locale, ai universitatilor, ai mediului privat, ONG-urilor si ai cultelor religioase.

Reprezentantii comunitatii regionale au avizat conventia de asociere a ADR Nord-Vest, Consiliul Judetean Cluj, Consiliul Local Baciu si Institutul Regional pentru educatie, Cercetare si Transfer Tehnologic (IRECTT) SA Cluj-Napoca, in vederea construirii si dezvoltarii Polului de Excelenta „Cetatea Stiintei Transilvania de Nord”. Polul de excelenta va fi dezvoltat prin finantare nerambursabila din fonduri structurale. IRECTT a fost inregistrat la Registrul Comertului in data de 16 ianuarie 2008, actionarii acestuia fiind cele sase consilii judetene din Regiunea Nord-Vest (Cluj, Bistrita-Nasaud, Bihor, Maramures, Satu Mare, Salaj) si ADR Nord-Vest.

Comitetul Regional de Evaluare Strategica si Corelare (CRESC) Nord-Vest a evaluat strategic doua proiecte de finantare, depuse pe Axa prioritara 2 din cadrul POR 2007-2013. Cele doua proiecte sunt: „Reabilitare drum Ciucea-Crasna-Varsolt”, solicitant Consiliul Judetean Salaj in parteneriat cu Consiliul Judetean Cluj si „Modernizarea infrastructurii de acces in zona turistica Rachitele-Prislop-Ic Ponor”, solicitant Consiliul Judetean Cluj.
Cele doua proiecte vor trece prin urmatoarele etape pentru finantare: se va solicita, de catre ADR Nord-Vest, ca solicitantii sa remita proiectele tehnice; proiectele tehnice vor fi evaluate de catre ADR Nord-Vest; daca evaluarea este pozitiva, este alcatuit un raport care va fi transmis Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, autoritatea de management POR. MDLPL va aproba finantarea, iar proiectul intra in etapa de prefinantare.

CRESC este un organism creat special pentru evaluarea strategica si corelarea proiectelor depuse spre finantate pentru Programul Operational Regional 2007-2013. Are 24 membrii si este format din reprezentanti desemnati de fiecare judet (autoritati publice locale, reprezentanti ai universitatilor, ai mediului privat, ONG-urilor si ai cultelor religioase).