RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Comisia va recupera de la statele membre 318 milioane EUR reprezentând cheltuieli în cadrul PAC

În cadrul așa-numitei proceduri de verificare și închidere a conturilor, Comisia Europeană a solicitat, la 4 aprilie 2014, restituirea unei sume totale de 318 milioane EUR, reprezentând fonduri din cadrul politicii agricole a UE, cheltuite în mod incorect de statele membre.

Cu toate acestea, deoarece unele dintre aceste sume au fost deja recuperate de la statele membre, impactul financiar al deciziei de astăzi va fi de aproximativ 315 milioane EUR. Banii revin la bugetul UE deoarece nu au fost respectate reglementările UE sau pentru că procedurile de control al cheltuielilor agricole au fost necorespunzătoare. Statele membre sunt responsabile cu efectuarea plăților și cu verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul politicii agricole comune (PAC), iar Comisia are obligația de a se asigura că statele membre au utilizat fondurile în mod corect.

Principalele corecții financiare:
În conformitate cu această ultimă decizie, vor fi recuperate fonduri de la 11 state membre: Danemarca, Germania, Grecia, Spania, Franța, Italia, Portugalia, România, Slovenia, Finlanda și Regatul Unit. Cele mai semnificative corecții individuale sunt:

238,90 milioane EUR (impact financiar1: 237,83 milioane EUR) imputate Franței pentru deficiențe privind alocarea de drepturi la plată

12,94 milioane EUR (impact financiar1: 12,04 milioane EUR) imputate Portugaliei pentru deficiențe privind ecocondiționalitatea

10,03 milioane EUR imputate Franței pentru deficiențe în cadrul măsurii privind tinerii fermieri și în controalele împrumuturilor subvenționate.

Ca urmare a hotărârii Curții Europene de Justiție (T-267/07) împotriva unei decizii anterioare a Comisiei, Italiei i se va rambursa suma de 2,11 milioane EUR.

Context:
Statele membre sunt responsabile cu gestionarea majorității plăților din cadrul PAC, în principal prin intermediul agențiilor lor de plăți. De asemenea, statele membre sunt responsabile cu controalele, de exemplu cu verificarea cererilor pentru plățile directe depuse de fermieri. Comisia desfășoară peste 100 de audituri în fiecare an, verificând dacă controalele și reacțiile statelor membre în ceea ce privește deficiențele sunt suficiente, și are dreptul să recupereze fonduri ulterior dacă auditurile constată că gestionarea și controlul realizate de statul membru nu sunt suficiente pentru a garanta că fondurile UE au fost cheltuite în mod adecvat.

Pentru detalii privind modul în care funcționează sistemul de verificare și închidere a conturilor anuale, a se vedea MEMO/12/109 și fișa informativă intitulată „Pentru o gestionare înțeleaptă a bugetului agricol”, disponibilă pe internet la adresa: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf .

Contact:
Roger Waite (+32 2 296 14 04)
Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)
Pentru public: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e-mail